VUM moet 15 miljoen euro besparen tegen eind 2002

De kostenstructuur van de kranten is te zwaar, waardoor de kranten in het eerste halfjaar 4,4 miljoen euro verlies boekten, evenveel als het exploitatieverlies over 2000. Gedelegeerd bestuurder Jo van Croonenborch zegt dat het te vroeg is om te spreken over ontslagen. Maar de vakbonden vrezen dat er toch een pak jobs zullen verloren gaan.

De directie van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij verduidelijkte gisteren aan de ondernemingsraad de noodzaak om tegen eind volgend jaar 15 miljoen euro of 600 miljoen frank te besparen. Wegens de slechtere economische omstandigheden boekte de uitgever van De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk over de eerste zes maanden van dit jaar een verlies van 4,4 miljoen euro of 177,5 miljoen frank. Ook in 2000 boekten de kranten verlies. Op het niveau van de groep kon VUM Media nog een kleine winst optekenen van 927.000 euro of ruim 37 miljoen frank, maar de krantenexploitatie zorgde voor een verlies van 4,4 miljoen euro. In april ontkende de VUM nochtans dat de kranten een verlies hadden geleden. In het plan 2001 sprak de VUM nog over een eenmalige besparing van 2,5 miljoen euro.

Dit jaar heeft de VUM net als alle andere krantenuitgevers te kampen met dalende inkomsten uit advertenties en een flink gestegen papierprijs. 'Maar dat is een conjunctureel gegeven', zegt gedelegeerd bestuurder Jo van Croonenborch. 'Fundamenteler is dat we met ons marktaandeel van 40 procent voor onze kranten slechts 37,5 procent van de advertenties binnenhalen. Zelfs in een goed mediajaar zoals 2000 boekten de krantentitels daardoor een negatief resultaat. Dat betekent dat onze kostenstructuur daar te zwaar is. Iedere dag zijn 400.000 mensen bereid onze producten te kopen, dus wat we doen is wel noodzakelijk. Alleen moeten we eens bekijken op welke manier we dat doen, en dat is nu blijkbaar niet altijd even kostenefficiënt. Dat we door een slechtere conjunctuur een minder cijfer neerzetten is nog aanvaardbaar, maar over het algemeen moeten we winst kunnen maken met de kranten.'

Van Croonenborch zegt nog niets te kunnen vrijgeven over de concrete invulling van het besparingsplan, dat pas eind september aan de ondernemingsraad wordt voorgelegd. De vrees dat op de redacties vijftig tot zeventig banen moeten sneuvelen, bestempelt de gedelegeerd bestuurder als 'voorbarig.' 'We hebben nu enkel aan de ondernemingsraad en de kaderleden verduidelijkt waarom we 15 miljoen euro moeten besparen, hoe we dat zullen doen, volgt later.' Omdat de verliezen bij de kranten snel oplopen, is het volgens Van Croonenborch wel de bedoeling dat een flink deel van de besparing nog dit jaar gerealiseerd wordt. Hoe groot dat deel is, wou de VUM-topman evenmin zeggen.

DV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud