Advertentie

VUM schrapt 20% van personeelsbestand

Vijfenveertig tijdelijke contracten zullen niet worden verlengd. Het gaat om 12 journalisten, 16 arbeiders, 16 bedienden en 1 kaderlid.

Het afvloeien van de 183 werknemers komt overeen met 16 procent van het personeel. Volgens Van Croonenborch dreigt de VUM dit jaar een verlies te maken van meer dan 360 miljoen frank (8,92 miljoen euro), als gevolg van de stijgende papierprijzen en de dalende advertentie-inkomsten. De aanslagen in de VS maken de situatie niet beter.

Met de tot "Pegasusplan" gedoopte afslankingsoperatie wil de VUM de langetermijndoelstellingen veiligstellen, namelijk 43,5 procent van de lezersmarkt en 40 procent van de advertentiemarkt halen. Het plan houdt ook een "maximale" synergie tussen Het Nieuwsblad en Het Volk in. Beide kranten zullen worden gemaakt door één enkele redactie en een deels gemeenschappelijke inhoud krijgen. Het tweede en derde katern van Het Nieuwsblad en Het Volk zullen identiek zijn. Dagelijks zullen de kranten 8 verschillende pagina's tellen. blijven bestaan en tot acht pagina's per dag verschillende kopij zullen brengen.

Ook bij De Standaard zal er bespaard worden. ''Er zullen inderdaad ingrepen gebeuren'', zei hoofdredacteur Peter Vandermeersch. ''Maar ik ben ervan overtuigd dat we onze ambitie om een Europese kwaliteitskrant te maken, zullen kunnen waarmaken", staat te lezen op de website van de krant. "Van Croonenborch bevestigt dat De Standaard Online behouden blijft. Bij deze afslanking zal maximaal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden tot brugpensionering, zei Van Croonenborch. Maar hoeveel mensen er in aanmerking komen voor een brugpensioen, kon hij niet meedelen. Dat hangt immers af van de modaliteiten die onderhandeld worden voor die brugpensioenen", aldus De Standaard Online.

Op donderdag 21 en vrijdag 22 juni verschenen door een algemene staking van het personeel de VUM-kranten niet. "We kunnen de huidige toestand en de situatie toen niet vergelijken. Ik zal in de ondernemingsraad, gezien de bedrijfseconomische omstandigheden, een oproep doen tot sociale vrede", reageert Van Croonenborch.

In de loop van de namiddag werden vakbonden en personeelsleden ingelicht. Volgens BBTK-afgevaardigde Ann Van Nieuwenhoven is het een regelrechte catastrofe. "De vakbonden zullen nu een strategie moeten bepalen. We zijn ervan overtuigd dat we dat aantal ontslagen naar beneden kunnen halen", aldus Van Nieuwenhoven.

Volgens het Pegasusplan zullen 183 werknemers hun baan verliezen. Van Nieuwenhoven benadrukt dat daarbij ook de 45 tijdelijken moeten worden gerekend wier contract niet zal worden verlengd. De vakbonden zijn er volgens de BBTK-afgevaardigde helemaal niet mee opgezet dat er van de 600 miljoen frank die tegen eind 2002 moet worden bespaard, 400 miljoen "op de kap van het personeel" wordt bespaard.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud