Wanneer weer kopen?

Niemand mag de pretentie hebben alleen maar tegen de goedkoopste koersen te kunnen kopen. Dat lukt wellicht alleen hen die in schijven bij dalende koersen gekocht hebben. Het gevaar is echter groot dat men te snel is beginnen kopen en een te dure gemiddelde prijs heeft betaald.

In de voorbije dagen bleek dat de bodemvissers het bij Telindus en Mobistar bij het rechte eind hadden, alle onheilsprofeten ten spijt. De positief verrassende resultaten waren alleszins een opkikker. En hopelijk voorspellen ze veel goeds voor de bedrijven die met hun halfjaarresultaten nog aan de beurt moeten komen. Uiteindelijk hadden eind juli niet eens 10 Belgische ondernemingen over het eerste semester gerapporteerd. Een paar beginnen nu iets te zeggen over de omzet van de eerste zes maanden. Een bedrag dat ze allemaal al moet kunnen opgeven, als het een indicatie geeft over het resultaat dat wat later gepubliceerd zal worden.

Maar ook in tijden van komkommers worden er hier en daar zaken gedaan. Zo zagen we in de afgelopen dagen zonder bekende reden in één dag meer dan 100.000 aandelen GIB van eigenaar veranderen. Value for money? Dagen dat er in Immobel meer dan 10.000 over de toonbank gingen, zijn evenmin talrijk. Een aanduiding dat de eerste uitkering in Cibix, één voor vier aandelen Immobel, voor de deur staat? Voor Auximines zijn de 329 stuks die we zagen al een uitzonderlijk volume. Minstens iemand weet dus dat men hiermee Brederode tegen korting koopt terwijl Brederode zelf met een korting op de intrinsieke waarde noteert. Sipef wordt nu dagelijks verhandeld, wat een prestatie is. Het is dus sommigen niet ontgaan dat de prijs van de palmolie in de eerste helft van dit jaar met meer dan 50 procent gestegen is. De koers van het aandeel steeg echter nog maar met 10 procent. Gaat het in die volumes om (te) late verkopers of (te) vroege kopers? De toekomst zal het moeten uitwijzen.

Wanneer moeten we nu weer gaan kopen? Wij nemen Barco als voorbeeld. Misschien niet toevallig, omdat Barco altijd goed vertegenwoordigd is geweest in de portefeuilles van de VFB-leden. Misschien ook persoonlijk niet toevallig, omdat we al enkele malen een lans gebroken hebben voor dit bedrijf. Nu zitten we wel met ettelijke gebroken lansen.

Door de sterke koersval is Barco (New) een rendementsaandeel geworden. Op basis van het laatste betaalde dividend haalt men nu 3,3 procent netto. Met een spaarboekje moet men gaan zoeken bij de kleinere banken die een hoge getrouwheidspremie bieden. Eigenlijk is die 3,3 procent die met de liquiditeiten van Barco ook voor volgende jaren mag worden verwacht, een getrouwheidspremie voor hen die hun aandelen, in goede en kwade dagen, altijd bijgehouden hebben. Ze hadden wellicht wel spijt dat ze niet verkocht hadden, want in de rapportering werden ze wel enkele keren misleid. Maar het gevolg is nu wel dat Barco op basis van alle mogelijke ratio's goedkoop noteert. Het is nu wachten op een positieve verrassing in verband met de resultaten. We durven niet hopen voor het eerste semester, waarvoor we nog tot begin september moeten wachten. Maar misschien voor het tweede semester?

En nogmaals: we nemen Barco slechts als voorbeeld van wat met talrijke Belgische aandelen gebeurd is. Dat biedt nog altijd geen garantie op hogere waarderingen, vooral niet bij ondernemingen die de jongste jaren te duur geïntroduceerd werden en waarvan de kwaliteit van het management nog onvoldoende kon beoordeeld worden. Bij aandelen zoals Agfa, Barco, Creyf's, D'Ieteren, e.a. mag men niet aan de kwaliteit van het management twijfelen.

Keren we terug naar het dividendrendement. Op dat vlak hebben we altijd achterhoedegevechten geleverd. Volgens de financiële theorie heeft het weinig belang of een onderneming al dan niet winst uitkeert. Een uitkering is zelfs nadelig in de mate dat er belasting moet worden op betaald. Strips kunnen deze fiscale pijn voor Belgische aandelen verzachten omdat de roerende voorheffing erdoor van 25 procent naar 15 procent wordt teruggebracht. Ook bij Barco kan men dat netto dividendrendement in de richting van 4 procent optrekken. Men kan voor die strips moeilijk minder dan 0,01 euro betalen, een koers die we in de voorbije dagen zagen. Als het u interesseert: er staan meer dan 300.000 gevraagde strips voor u op de wachtlijst van de beurs.

Heel wat aandelen uit het Belgisch deel van Euronext noteren met divendendrendementen tussen 3 en 4 procent of soms meer. Als aandelen een belegging zijn voor de lange termijn, dan zijn de dividenden de jaarlijks terugkerende inkomsten die het wachten op de langetermijnwinsten uit koersstijgingen aangenamer moeten maken. Daarmee willen we ons niet te optimistisch opstellen voor de verwachtingen voor de volgende jaren. Het is onze overtuiging dat we voor een periode van meerdere jaren staan waarin de opbrengsten van aandelen niet meer zullen zijn wat ze geweest zijn. Op historische basis zijn koers/winstverhoudingen van 20 een uitzondering geweest. Vele jaren hebben ze geschommeld tussen 8 en 14. Om van 20 terug te keren naar een niveau van bijvoorbeeld 10 moesten de koersen met de helft dalen, of de winsten verdubbelen, of een combinatie tussen de twee.

Een koers/winstverhouding van 10 is een winstrendement van 10. Dat wil zeggen dat de onderneming op de koers 10 procent winst zou verdienen. We vinden dat een vrij normaal getal waarbij wel moet worden gekeken naar de rentestand en de aard van de bedrijvigheid. We willen op dit ogenblik dus wel een aantal aandelen goedkoop vinden, maar lang niet allemaal. Dat geldt wel voor enkele aandelen uit ons ABC-lijstje van bij het begin van dit artikel. Het komt er dus op aan de goedkoopste prijs/kwaliteitverhouding te zoeken voor onze beleggingen.

Wie had kunnen denken dat Quest for Growth tot 14 euro zou kunnen terugvallen? De intrinsieke waarde mag dan wel beduidend hoger liggen, daar hebben we als kopers tegen duurderde prijzen geen boodschap aan. Maar moet de boodschap hier niet zijn dat dit technologiefonds in de afgelopen 12 maanden wel veel beter gepresteerd heeft dan de referentie-indexen en in zijn sector het afgelopen boekjaar het best presteerde? Dat helpt ons evenwel niet veel vooruit. Geduld wellicht wel. Wellicht ook dat in de afgelopen maanden meer klemtoon werd gelegd op de farmasector en de biotechnologie. Dus maar hopen? Hopen op lagere koersen om (bij) te kopen?

RVDe

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud