Website leert wat werknemer opbrengt

Uit ervaringen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en onderzoek van de Unie van Zelfstandige Ondernemers blijkt dat KMO's weinig of niet op de hoogte zijn van de tewerkstellingsmaatregelen. Toch zijn heel wat maatregelen geschikt om personeel aan te werven en geld te besparen. Bovendien worden KMO's, net als grote bedrijven, geconfronteerd met knelpuntvacatures. Met het project 'slimtewerkstellen' wil STC-Antwerpen concrete, praktische en actuele informatie verschaffen over de mogelijkheden om personeel aan te werven. Welke tewerkstellingsmaatregelen komen in aanmerking? Welke stappen moeten worden ondernomen? Welke financiële voordelen kunnen worden verkregen?

Het Tewerkstellingscomité werkte een campagne uit die zich in eerste instantie richt tot intermediaire bedrijven, zoals sociale secretariaten, boekhouders, interimkantoren, werving- en selectiebedrijven. Zij moeten de website bekendmaken bij hun KMO-klanten. 'Wij geven deze intermediaire bedrijven een pakketje met krablotjes en vragen hen om aan elke brief naar één van hun klanten zo'n krablotje vast te hechten. Op dit krablotje staat de zin 'Om slim te werk te stellen, moet je krabben _'. 'Wanneer KMO's de krablaag wegkrabben, verschijnt het URL www.slimtewerkstellen.be', stelt Veerle van Reusel, coördinator van STC-Antwerpen.

Via een gebruiksvriendelijke zoekmodus kan de werkgever op de website, vanuit zijn eigen concrete situatie, wegwijs geraken uit de wirwar aan tewerkstellingsmaatregelen. Hij kan stapsgewijs zoeken en krijgt informatie over zowel Vlaamse als federale maatregelen. Wanneer nieuwe tewerkstellingsmaatregelen in voege treden, zullen deze onmiddellijk in het systeem opgenomen worden.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud