Advertentie

Websites vaak niet meer dan verlaten ruïnes

Het 'Dead Web-syndroom' is niet bepaald nieuw. De oorzaak is vaak dat veel websites statisch zijn: ze bestaan nagenoeg uitsluitend uit HTML-pagina's (Hypertext Markup Language, de standaard opmaaktaal op het web). Essentieel voor deze taal is dat vorm en inhoud één geheel vormen. Dergelijke sites aanpassen vergt enige kennis van zaken. Als één persoon (in de praktijk: de webmaster) in een organisatie wegvalt, is vaak niemand anders in staat om op korte termijn de webpagina's van een update te voorzien. Een toenemend aantal bedrijven heeft ingezien dat deze manier van werken onhoudbaar werd en zij hebben eigen updatesystemen laten ontwerpen, waarbij vorm en inhoud gescheiden werden. Zo konden werknemers die niet zo bedreven waren in internettechnologie toch nog de webpagina's vernieuwen. Dergelijke systemen waren vaak maatwerk. Ze werden geschreven voor één site, met als gevolg dat als de site werd vernieuwd ook het updatesysteem moest worden aangepakt.

Probleem is dat deze content management systemen nog vrij duur zijn. En meteen zijn we aanbeland bij een ander probleem: de kostprijs voor het onderhoud van websites. Het Britse onderzoeksbureau Trend Consulting berekende onlangs dat de prijs die bedrijven betalen om hun webpagina's up-to-date te houden, niet gering is. 'De internetkosten bij Europese organisaties blijven stijgen, ondanks de vertraging in IT-investeringen', was de belangrijkste conclusie van de studie.

Het bureau berekende dat bedrijven voor een aanpassing van hun site (aan manuren en aan technische infrastructuur) gemiddeld 100 euro per pagina betalen. Het 're-branden' of volledig vernieuwen (dus ook qua vorm) van een gemiddelde site kost, volgens Trend Consulting, ongeveer 50 mandagen, wat - gelet op de tarieven in de sector- neerkomt op een bedrag van ongeveer 62.000 euro. Bedragen die voor de meeste bedrijven veel hoger uitvallen dan aanvankelijk ingeschat.

Een site die als gevolg van zijn hoge onderhoudskosten wordt verwaarloosd, leidt tot een verouderde of onjuiste webinhoud, wat op zijn beurt dan weer gevolgen heeft op de functionaliteit en de reputatie van een bedrijf. En het brengt de nodige frustratie bij de bezoeker met zich mee. Uit een vorige studie van het onderzoeksbureau bleek dat acht van de tien managers hun website erg belangrijk vinden in hun organisatie. Desondanks gaven ze toe dat ook hun bedrijfssite verouderde informatie bevatte.

Websites die er verlaten bij liggen worden ook wel eens omschreven als 'ghostsites'. Bekende Belgische ghostsites zijn de sites van Café Belge en van confituurfabrikant Materne. Maar verlaten sites zijn uiteraard geen uitsluitend Belgisch verschijnsel. Dat kan iedereen merken tijdens zijn of haar lukrake surftocht op het web, waar verouderde promoties en gedateerde nieuwsberichten om de oren vliegen. Ook veel internationale sites hebben af te rekenen met het fenomeen. Op het web bestaat er overigens een 'ghost-verzamelsite' waar honderden websites, die al jaren niet meer zijn aangepast, de nodige aandacht krijgen in de vorm van grappig commentaar. Behalve persoonlijke homepages zitten er ook heel wat voormalig dure commerciële sites bij die intussen compleet verouderd zijn. Ironisch genoeg werd deze ghost-verzamelsite eind 2000 zelf een paar maanden niet meer aangepast. Een probleem dat intussen van de baan is.

William Visterin

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud