Advertentie

Werkgroep bepleit vrijstelling belasting gereserveerde winst

De 'task force' Toegang van de KMO's tot bankkrediet en de beursmarkten was op 4 juli, in volle discussie over de kredietschaarste, opgericht. Ze had het vooral over die 'credit crunch', de toegang tot durfkapitaal en de toegang van KMO's tot de beurs. VLD-volksvertegenwoordiger Aimé Desimpel en Brussels parlementslid Eric André namen het voorzitterschap van de werkgroep waar.

'Ik ben ervan overtuigd dat deze werkgroep een mentaliteitswijziging heeft teweeggebracht', verklaarde Desimpel. 'Van verschillende kanten heb ik bijvoorbeeld al vernomen dat de banken inschikkelijker zijn geworden bij het verstrekken van krediet.'

De werkgroep doet een aantal voorstellen om het leven van de Belgische KMO's draaglijker te maken (zie ook Tijd van 6 oktober). De sleutel tot een gezond bedrijf is en blijft de capaciteit tot autofinanciering, vindt de task force. Dat vereist een voldoende sterk eigen vermogen. De werkgroep vraagt daarom de volledige vrijstelling van de belasting op gereserveerde winst. Verder moeten business angel-netwerken structureel worden ondersteund of moeten waarborgsystemen naar analogie met het Amerikaanse systeem van de 'small business investment company' worden uitgewerkt. De task force vraagt verder een versoepeling van de privakstructuur en de invoering van een niet-genoteerde privak.

De kredietschaarste is volgens de werkgroep op te volgen door in de schoot van de Nationale Bank van België een kredietobservatorium op te richten. De NBB kan dan aan de hand van een aantal indicatoren verschillende facetten van de kredietverlening 'observeren'.

Voor een betere toegang tot de beurs grijpt de werkgroep terug naar klassieke middelen als periodieke informatie, specifieke indexen of verplicht gebruik van de IAS-normen. Maar ook pleit de werkgroep voor de certificatie van aandelen en de invoering van het dubbel stemrecht.

'We hebben al wel een van de belangrijkste stappen ter ondersteuning van de Belgische KMO's gedaan', verklaarde Reynders. 'En dat is de verlaging van de vennootschapsbelasting.' Reynders gaat in de commissie Financiën van het parlement pleiten voor een oprichting van een subcommissie die deze thema's verder kan uitspitten. 'Dit is nog maar een begin', aldus de minister.

ToP

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud