Werkgroep wil verlaging belasting gereserveerde winst

Midden juli installeerde minister Reynders een werkgroep die een oplossing moet vinden voor de kredietproblemen van de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) en de toegang tot de kapitaalmarkt van die KMO's. Vertegenwoordigers van kabinetten, belangenorganisaties en de bedrijfswereld zitten in de werkgroep. Ondernemer en VLD-kamerlid Aimé Desimpel zit samen met het Brusselse PRL-parlementslid Eric André de werkgroep voor. Volgende week overhandigt de werkgroep haar eindrapport aan Reynders, maar Desimpel trekt al enkele conclusies.

'In absolute cijfers is er volgens de werkgroep geen kredietschaarste', zegt Desimpel die benadrukt dat hij spreekt uit eigen naam. 'De banken verstrekken alleen minder makkelijk krediet en rekenen daar hogere marges voor aan. KMO's raken dus moeilijker aan geld.'

Uit de discussies tijdens de vier werkvergaderingen distilleert Desimpel vijf conclusies om de kredietproblemen van KMO's op te vangen. 'De voornaamste oplossing lijkt me dat de KMO's hun eigen vermogen verstevigen. Hoe sterker het eigen vermogen, hoe makkelijker banken geneigd zijn krediet te verstrekken. Een gevoelige verlaging van de belasting op de gereserveerde winst die aan het einde van het boekjaar naar het eigen vermogen wordt overgedragen, zou een belangrijke stimulans betekenen.' Desimpel denkt aan een halvering tot 20 procent.

Verder viel ook het voorstel in goede aarde om bij de Nationale Bank van België een observatorium op te richten dat maandelijks een overzicht geeft van de toegekende bedrijfskredieten. De werkgroep pleit ook voor een versoepeling van de Bazel II-normen. Bazel II legt de banken strengere kapitaalvereisten voor kredietverlening aan KMO's op. Gevreesd wordt dat KMO's daardoor nog moeilijker aan krediet geraken. Verder moet ook de afstand tussen de kredietgever en de ondernemer-kredietnemer verkleind worden. Desimpel: 'De bank-kredietgever neemt de waarde van goed management niet meer in ogenschouw bij het verstrekken van krediet. Alles draait om wiskundige kredietmodellen. Ten slotte moeten KMO's ook beter worden geïnformeerd over de verschillende kredietkanalen. Niet alleen de banken verstrekken krediet. KMO's kunnen ook bij garantiefondsen of bij de Europese Investeringsbank terecht.'

Durfkapitaal als kredietinstrument voor KMO's moet worden gepromoot. 'Een uitbreiding van de privak-wetgeving is een mogelijkheid', zegt Desimpel. 'We denken daarbij aan een private privak in plaats van een beursgenoteerde, zoals nu het geval is. Ook moeten de netwerken van 'business angels' meer ondersteuning krijgen.' Voor een betere toegang tot de kapitaalmarkt grijpt de werkgroep terug naar gekende remedies: meer transparantie, deugdelijk bestuur, kwartaalinformatie, goede website, roadshows, enz. ToP

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud