Advertentie

Ziekteverzekering moet stevig snoeien in uitgaven

De regering hakte zondag de begrotingsknoop voor de ziekteverzekering door. Het Riziv-budget stijgt met 7,2 procent tot 14,42 miljard euro, zoals de sociale partners hadden voorgesteld. De toename bestaat uit de wettelijke groeinorm van 2,5 procent, een indexaanpassing van 2 procent en 310 miljoen euro (12,5 miljard frank) voor nieuwe behoeften.

De Riziv-begroting zorgde eerder voor vuurwerk bij paars-groen. De VLD eiste dat de begroting op 14,08 miljard euro (568 miljard frank) zou worden vastgelegd, terwijl de groenen en de socialisten dit bedrag onaanvaardbaar achtten. Zij gingen uit van 14,63 tot 14,87 miljard euro (590 tot 600 miljard frank). De ziekenfondsen vroegen 14,72 miljard euro (594 miljard frank), terwijl de zorgverstrekkers minimaal 14,87 miljard euro (600 miljard frank) wilden.

Frank Vandenbroucke, de federale minister van Sociale Zaken, reageerde relatief tevreden op de uitkomst van de begrotingsbesprekingen. Hij noemt het Riziv-budget 'scherp maar haalbaar.' Het regeringsvoorstel werd gisteren door de Algemene Raad van het Riziv goedgekeurd. De sociale partners en de regeringsvertegenwoordigers stemden voor, de ziekenfondsen en Michel Jadot, voorzitter van de Algemene Raad, stemden tegen. Volgende week maandag staat een Bijzondere Algemene Raad op de agenda, waar de besparingsmaatregelen worden toegelicht die nodig zijn om binnen dit budgettaire keurslijf te blijven. Er wordt uitgegaan van 370 tot 500 miljoen euro (15 tot 20 miljard frank) besparingen in 2002.

In de wandelgangen werd gisteren gesproken over forse besparingen bij de geneesmiddelen (250 miljoen euro), een besparing van ruim 40 miljoen euro op het kinesitherapiebudget door het aantal toegelaten kinesitherapiezittingen per patiënt per jaar naar beneden te herzien, en een niet- of slechts gedeeltelijke indexering van de honoraria van de zorgverstrekkers (91 miljoen euro). De individuele verantwoordelijkheid van dokters en ziekenhuizen zouden nogmaals 50 miljoen euro besparingen moeten opleveren.

De werkgeversorganisatie VBO schaarde zich achter het Riziv-budget 2002. 'Maar we zijn benieuwd om de besparingsmaatregelen te zien die dit budget geloofwaardig moeten maken', zegt Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO. Ook de vakbonden zijn tevreden dat de regering hun voorstel overnam. De ziekenfondsen reageerden ontgoocheld op het budget dat ze 'onrealistisch noemen'. Zij vrezen dat de besparingen op de patiënten worden afgewenteld, en dat de zorgverstrekkers massaal uit de tariefakkoorden voor 2002 stappen. De kinesitherapeuten beslisten al vorige week dit te doen, en het grootste artsensyndicaat BVAS geeft dezelfde raad aan zijn achterban. 'Dit budget leidt tot zeer ernstige problemen', stelt BVAS-ondervoorzitter Marc Moens.

Ook de ziekenhuizen zijn misnoegd. 'Als we alles moeten doen wat de overheid ons oplegt, hebben we per jaar 420 mijoen euro (17 miljard frank) extra nodig, en dat vinden we niet in dit budget terug,' zegt Luk van Roye, secretaris van de Nationale Confederatie van Verzorgingsinstellingen. 'We zullen volgend jaar wel vaststellen met hoeveel miljarden het budget weer overschreden zal zijn.' EvH

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud