Advertentie

Zorgstaking van drie dagen moet ziekenhuizen lam leggen

Midden juli besloot de regering 420 miljoen euro (17 miljard frank) in de ziekteverzekering te besparen. De klinische labs, de radiologie en de nierdialyse werden gevraagd om budgetoverschrijdingen terug te storten. De BVAS, het grootste artsensyndicaat dat met name 90 procent van de specialisten verenigt, reageerde ongemeen heftig op de besparingsmaatregelen. Ze dreigde met collectieve of individuele opzeggingen van de tariefconventie, en stelde ook een zorgstaking in het vooruitzicht.

Gisteren liet het syndicaat weten het niet bij woorden te laten. De klinisch biologen, de radiologen en de nierspecialisten zeggen een zorgstaking aan van minimaal drie dagen. Zowel binnen als buiten de ziekenhuizen behandelen ze alleen de acute gevallen. 'De andere artsen worden gevraagd de actie te steunen, maar ze worden niet opgeroepen om mee te staken. De ziekenhuizen zullen sowieso technisch werkloos zijn als de klinisch biologen en de radiologen niet werken', legt Marc Moens, ondervoorzitter van de BVAS uit. Hij verwacht dat zijn achterban de oproep massaal volgt. De BVAS plant de staking 'zo spoedig mogelijk na publicatie van de besparingsmaatregelen in het Staatsblad.' Normaliter moeten de besluiten nog deze maand worden gepubliceerd, waarna ze op 1 september in voege treden. Moens zegt dat zijn syndicaat eind augustus de concrete stakingsdata zal bepalen.

De BVAS roept bovendien alle artsen op om voor 15 december 2001 aan de nationale commissie artsen-ziekenfondsen mee te delen dat ze voor het jaar 2002 het tariefakkoord individueel opzeggen. Ze kunnen dan vrij hun honoraria bepalen. De BVAS wil met de acties bekomen dat de besparingsmaatregelen worden opgeschort. Het artsensyndicaat wil ook een substantiële verhoging van het budget medische honoraria afdwingen.

Het rivaliserende artsensyndicaat Kartel zit niet op dezelfde golflengte. 'We vinden het jammer dat de besparingen moeten gebeuren, maar vinden een staking niet opportuun. 85 procent van de artsen keurde vorig jaar het budget van de ziekteverzekering en de tariefakkoorden goed. Het is niet logisch om dan moord en brand te schreeuwen als de budgetten worden overschreden,' zegt Robert Rutsaert van Kartel. Rutsaert hoopt bij de volgende begrotingsbesprekingen oplossingen te vinden voor de onevenwichtige verdeling van de financiële middelen tussen de verschillende medische disciplines. Hij wijst op een aantal anomalieën in de ziekteverzekering. 'We kunnen slechts geloofwaardig zijn als we eerst meewerken aan het wegwerken hiervan.' De minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, zei eerder niet op de besparingsmaatregelen terug te komen. EvH

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud