Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Voorkeur geven aan aandelen

Pol PIERRET • CEO AXA IM België & Luxemburg ©AXA IM Benelux

De sterke interne vraag en het over het algemeen nog steeds soepele monetaire beleid suggereren een hoger dan verwachtte groei voor de rest van het jaar. Bovendien zijn de waarderingen van de wereldwijde aandelen terug lager dan het gemiddelde op langere termijn: door de correctie van begin dit jaar daalden de buitensporige aandelenprijzen sterk en blijven de bedrijfswinsten hoog.

Hoe lang zal de stierenmarkt nog duren? Waar ziet u kansen?

We blijven dus positief wat aandelen betreft: de Europese aandelen hebben een aantrekkelijke waardering en in de VS worden er winststijgingen verwacht (door de fiscale hervormingen en zwakkere dollar).

 

"Zolang de economische groei aanhoudt en het niveau van de bedrijfswinsten goed blijft, is het verstandig belegd te blijven in risicovolle activa zoals aandelen. Bij obligaties is voorzichtigheid geboden gezien het normaliseren van het monetaire beleid en de terugkeer van enige inflatiedruk.”
Pol PIERRET
CEO AXA IM België & Luxemburg

 

Hoe omgaan met de rentestijging?

De centrale banken zijn begonnen met het normaliseren van hun uitermate soepele monetaire beleid. Ook al zal dit zeer geleidelijk gebeuren, toch denken we dat de rente hierdoor na 20 jaar van aanhoudende daling noodzakelijkerwijs weer zal stijgen.

In het licht van die evolutie verlagen wij de duration van onze portefeuilles waardoor ze minder impact ondervinden van een rentestijging en geven we de voorkeur aan activaklassen die beter beschermd zijn in een zulke omgeving: hoogrentende obligaties (rendementskussen en minder kans op wanbetaling dankzij de groeicontext) en inflatiegerelateerde obligaties.

Is duurzaam beleggen rendabel?

De vraag is eerder: zál rendabel beleggen duurzaam zijn vermits het een beleggingsthema op lange termijn is. Verantwoord beleggen is veel veranderd en evolueert nog steeds. Vandaag gaat het niet meer om het uitsluiten van bepaalde beleggingen maar om het integreren van positieve oplossingen in het volledige beleggingsproces.

Bij AXA IM zijn we ervan overtuigd dat verantwoord beleggen een bron van meerwaarde is op de lange termijn. Omdat al onze beleggingsoplossingen - ongeacht de activaklasse - ESG-criteria integreren, biedt het onze klanten ook de mogelijkheid een positieve impact op de maatschappij te hebben.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.