Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Onze voorkeur gaat uit naar Europa

Marc Danneels • Chief Investment Officer ©Beobank

Ook in de tweede jaarhelft van 2018 moet een belegger rekening houden met aanhoudende marktvolatiliteit. De steeds duidelijker wordende trend van inflatietoename in de Westerse regio’s, versterkt door een stijging van de olieprijs het afgelopen jaar, verdient de aandacht van de belegger, temeer omdat het een beslissende factor kan zijn in de verdere monetaire politiek van centrale banken. Ook de mogelijke impact van nationalistische en protectionistische reflexen, zowel politiek (bvb Italië) als in handelsbelemmeringen na het instellen van importheffingen in de VS, kan de markten in de tweede jaarhelft verder beroeren.

Wat zullen de belangrijkste macro-economische kansen en bedreigingen zijn in de loop van 2018?

Toch bieden de huidige marktwaarderingen, aan een relatief lager peil dan in het begin van dit jaar, opportuniteiten in een wereldwijde economische groeicontext die robuust blijft. Vooral Europa geniet onze voorkeur, gezien de tanende handicap van een te sterke euro, en de verwachte verder ondersteunende politiek van de ECB.

 

 

 

Obligaties: waar vind je rendement?

In een context van opwaartse druk op (lange termijn-)rentes kan nog steeds rendement behaald worden in obligatiemarkten, maar dit vereist een flexibel beheer. Hierdoor kan zeer tactisch worden ingespeeld op opportuniteiten die nog steeds bestaan in bepaalde obligatie-segmenten zoals opkomende markten, en kunnen ook verschillen in korte- en langetermijnrentes in diverse regio’s optimaal benut worden. Tegelijkertijd staat een dergelijke aanpak ook toe om de risico’s te beheersen die ontegensprekelijk bestaan bij obligatie-beleggen, zoals het beheersen van de rentegevoeligheid en het kredietrisico.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.