Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Sterke bedrijfswinstvooruitzichten als compensatie voor handelsspanningen

Vincent Hamelink • Chief Investment Officer ©Candriam

De economische expansie in de VS is goed op weg om de langste te worden sinds 1857. Daarom is het cruciaal om te weten in welke fase van de cyclus de economie zich bevindt. De cyclus is al verder gevorderd dan andere regio’s, maar loopt nog niet op z’n einde. Er zijn drie factoren die bepalend zijn om het risico op een beurscorrectie in te schatten: een inverse rentecurve, voorlopige groei-indicatoren die een hoogtepunt bereiken en het einde van de monetaire verstrakking.

Bull market: tot wanneer? Welke kansen ziet u?

De rentecurve is vlakker aan het worden, maar ze is nog niet invers. Ook de Fed gaat zijn monetaire verstrakking voortzetten tot eind 2019. Pas wanneer de rentecurve invers is, de voorlopende indicatoren hun hoogtepunt hebben bereikt en de monetaire verstrakking wordt stopgezet, bereikten aandelen vanuit historisch perspectief een hoogtepunt.

Vandaag zien we vooral kansen in de VS en groeilanden, die zowel profiteren van betere economische fundamentals en aantrekkelijke waarderingen. Daarbovenop kiezen we volop voor de technologiesector in deze disruptieve wereld, die onze positieve visie over Amerikaanse aandelen en groeilandaandelen bevestigt. De technologiesector is sterk vertegenwoordigd in zowel de S&P 500 als de MSCI EM.

Geopolitieke spanningen zullen de komende maanden wel wegen op de beurzen, maar bieden langetermijnbeleggers ook koopopportuniteiten.

Tot slot kiezen we ook kleine en middelgrote kapitalisaties. De economie wordt voornamelijk gedreven door de binnenlandse vraag en small caps zitten op de eerste rij om daarvan te profiteren. De verwachte winstgroei is hoger en ze zijn minder onderhevig aan geopolitiek en wisselkoersschommelingen.

 

"Succesvolle bedrijven zijn niet enkel een eenvoudige optelling van goede boekhoudkundige cijfers.”
Vincent Hamelink
Chief Investment Officer

 

Is duurzaam beleggen rendabel?

Duurzaam en verantwoord investeren (DVI) is een investeringsstrategie die een totaalbenadering toepast tijdens de risico-rendementsevaluatie van aandelen en obligaties. Dat betekent dat naast de traditionele financiële prestatiemaatstaven ook essentiële ecologische en/of sociale factoren alsook aspecten van deugdelijk bestuur geïntegreerd worden.

Succesvolle bedrijven zijn immers niet enkel een eenvoudige optelling van goede boekhoudkundige cijfers. Ze creëren duurzame waarde door zich aan te passen aan en gebruik te maken van de maatschappelijke, sociale en ecologische opportuniteiten en uitdagingen, zoals bijvoorbeeld bedrijven die kiezen en zich inzetten voor hernieuwbare energie, recyclage en een circulaire economie.

Duurzame beleggingen zijn rendabel omdat ze precies die ontastbare maar cruciale aspecten van een succesvolle bedrijfsstrategie beter analyseren en mee integreren in het langetermijnbeleggingsbeleid.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.