Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Kies voor kwaliteit

Tom Mermuys • Hoofd Beleggingsstrategie bij KBC Asset Management / Lazlo Belgrado • Hoofd Obligatiebeheer bij KBC Asset Management / Kenneth De Bruycker • Expert duurzaam beleggen bij KBC Asset Management ©KBC

Een stevige economische groei, flink stijgende ondernemingswinsten en een redelijke waardering duwen de internationale aandelenmarkten in 2018 wellicht voor de achtste keer in 10 jaar hoger. De wat meer cyclisch georiënteerde Europese beurzen doen het wellicht beter net zoals de sectoren die het vooral van een sterke economie moeten hebben zoals producenten van consumentengoederen. Ook voor technologie en voor financiële waarden zien we kansen. Verder zetten we in op structurele groeiers zoals familiebedrijven hoge dividend betalers en ondernemingen actief in watervoorziening en behandeling.

Hoe lang zal de stierenmarkt nog duren? Waar ziet u kansen (geografisch, sectoren, tendensen…)?

Obligaties: waar vind je rendement?

Het blijven moeilijke tijden voor de obligatiebelegger. De rente is laag en de stevige conjunctuur begint zich stilaan te vertalen in een strakker monetair beleid. Dat duwt weliswaar de rente voor nieuwe beleggingen mondjesmaat hoger, maar zorgt tussentijds ook voor lagere koersen van bestaande obligaties. Tegen die achtergrond gaat onze voorkeur uit naar meer ‘cyclische’ thema’s. Bedrijfsobligaties en vooral converteerbare obligaties zouden het beter moeten doen dan veiligere staatsleningen, zeker nu de risicopremies recent weer wat zijn opgelopen. Inzake looptijden blijven we eerder kort papier verkiezen. In vreemde munt bieden sommige markten uiteraard wel hogere rentes. Maar dit gaat gepaard met een wisselrisico t.o.v. de euro. Kies dan ook voor kwaliteit, die je bijvoorbeeld vindt in Zweedse en Noorse Kroon. Ook een gespreide portefeuille groeilandobligaties biedt opportuniteiten voor de meer dynamische belegger.

Is duurzaam beleggen rendabel?

Het is een misvatting om een duurzaam beleggingsfonds enkel als een vorm van filantropie te bestempellen. Duurzaam beleggen is een vorm van beleggen en heeft daarom rendement als doel. Uit interne én externe studies blijkt dat beleggers van hun duurzame beleggingen op de lange termijn een marktconform rendement mogen verwachten dat niet hoeft onder te doen voor dat van gelijkaardige klassieke beleggingsfondsen. Rendement én duurzaamheid kunnen dus perfect samengaan. Wie gaat voor duurzaam beleggen, realiseert bovendien een dubbele doelstelling: een financiële opbrengst én een bijdrage aan een betere samenleving.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.