Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Neerwaartse risico's voor de economie stapelen zich op

Christofer Govaerts • Senior strategist Bank Nagelmackers / Olivier Colsoul • Senior economist Bank Nagelmackers ©Nagelmackers

Wat de stijging van de rente betreft werden sinds 2017 enkele defensieve elementen in de portefeuilles ingebouwd. Puur sang gaat het hier om beleggingsinstrumenten die de mogelijke schade beperken, dwz kortere looptijden en anderzijds instrumenten met vlottende rente (herzienbaar na 3 maanden). Voor de risicoprofielen die het toelaten werden tevens gestructureerde oplossingen gezocht en gevonden onder afgeleide producten. Hier gaat het dan voornamelijk over short-rente instrumenten – dwz producten waarvan de waarde stijgt bij stijgende rente – en producten die inspelen op een stijgende inflatie (inflation linked bonds). Bijgevolg is onze huidige gemiddelde duratie, dwz rentegevoeligheid, aanzienlijk lager dan menig marktgemiddelde.

Stijging van de rente: wat is uw aanpak?

Moet men op ETFs wedden, of actief beheer verkiezen?

Het succes van passieve ETFs post-2008 vindt zijn verklaring vnl in het feit dat men op een goedkope wijze tactische verschuivingen snel kan realizeren binnen de portefeuilles. Menig belegger vindt soelaas in een neutrale blootstelling naar de markt (passief, index neutraal) en het feit dat deze producten liquide en gemakkelijk verhandelbaar zijn. Echter, ETFs zijn explosief toegenomen in omvang sinds 2011 en hebben eigenlijk nog geen echte stress-testing ondergaan. De vraag die zich stelt is wanneer een volgende zware crisis zich aandient, de marktliquiditeit een ETF golf van verkooptransacties aankan. ‘We don’t know and we will know when it happens.’

Wat zullen de belangrijkste macro-economische kansen en bedreigingen zijn in de loop van 2018?

De negatieve risico’s voor de economie hebben zich opgestapeld: vertraging van de economische groei in Europa en in andere regio’s, opmars van het populisme in Europa, onder meer in Italië, Amerikaans protectionisme en hogere olieprijzen. De plotse toename van (geo)politieke risico’s en de anti-establishmentretoriek kunnen op termijn leiden tot stagflatie, meer bepaald in de Verenigde Staten. Er verschijnen dan wel donkere wolken aan de horizon, maar een stormwaarschuwing is nog lang niet aan de orde. Bepaalde negatieve evoluties kunnen veranderen in kansen, zo kan de recente koersdaling van de euro de Europese uitvoer een duwtje in de rug geven. Tegen de achtergrond van commerciële spanningen wil de Europese Unie misschien wel commerciële toenadering zoeken tot China en Azië. Ten slotte lijkt Duitsland het idee van een, weliswaar bescheiden, investeringsbudget voor de eurozone wel te zien zitten.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.