shareholder

Tussentijdse verklaring van 01/01/2016 tot 31/03/2016

©Montea

• Netto courant resultaat van € 7,12 miljoen (€ 0,74 per aandeel) t.o.v. € 4,36 miljoen (€0,50 peraandeel) in q1 2015
- € 0,69 miljoen op recurrente basis (stijging met 16% t.o.v. q1 2015)
- € 2,07 miljoen éénmalige verbrekingsvergoeding

• Stijging van de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 24% tot € 569 miljoen ten opzichte van € 457 miljoen q1-2015

• Stijging van het netto huurresultaat met 45% tot € 11,30 miljoen (t.o.v. dezelfde periode vorig jaar)

Advertentie

• Operationele marge bedraagt 85,0% t.o.v. 82,5% in dezelfde periode vorig jaar

• Bezettingsgraad van 96,8% t.o.v. 96,0% in q4 2015

• Schuldgraad van 54,8%

• Gemiddelde looptijd van de contracten op eerste vervaldatum van 7,1 jaar t.o.v. 6,8 jaar in q4 2015

• Bruto dividend van € 2,03 per aandeel - mogelijkheid tot keuzedividend
- Uitgifteprijs van € 35,57 per nieuw aandeel (discount van 8,50% ten opzichte van de slotkoers van € 40,90 op 12 mei 2016, na aftrek bruto dividend 2015)
- 24 coupons nr. 15 geven recht op 1 nieuw aandeel

• Vooruitzichten 2016
- Vastgoedportefeuille groeit boven € 600 miljoen
- Bezettingsgraad blijft minstens 95% - duurtijd contracten bedraagt gemiddeld meer dan 7 jaar
- Operationele marge naar 88%
- Netto courant resultaat groeit naar € 26,5 miljoen

Advertentie

Lees het persbericht hier.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie