shareholder

Transparantieverklaring

©rv

Op grond van artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, maakt UCB NV bekend dat het een kennisgeving heeft ontvangen gedateerd op 12 januari 2017 van BlackRock, Inc. (met maatschappelijke zetel te 55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, VS).

1. Samenvatting van de kennisgeving

BlackRock, Inc. heeft meegedeeld dat ten gevolge van een overdracht van UCB aandelen met stemrecht door met haar verbonden vennootschappen, zij haar deelneming heeft verminderd en bijgevolg de 3% drempel heeft onderschreden.

Op 11 januari 2017 hield BlackRock, Inc. (rekening houdend met de deelnemingen van met haar verbonden vennootschappen) 5 802 062 UCB aandelen met stemrecht aan (tegenover 5 923 369 UCB aandelen in de vorige kennisgeving gedateerd 30 december 2016), die 2,98% van het totale aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vertegenwoordigen (194 505 658) (tegenover 3,05% in de kennisgeving gedateerd 30 december 2016).

2. Inhoud van de kennisgeving

De op 12 januari 2017 gedateerde transparantieverklaring bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrecht verlenende effecten of stemrechten.
  • Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon.

Lees het persbericht hier.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud