Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Brouwerij zuivert afvalwater tot drinkbaar water

©BELGAIMAGE

Sinds begin dit jaar zuivert de Leuvense brouwerij van AB InBev in samenwerking met De Watergroep 400.000 m³ brouwerijafvalwater tot drinkbaar water. Dat is dubbel zoveel als een jaar geleden. ‘En er lopen gesprekken over een verdere uitbreiding.’

Voor AB InBev is waterefficiëntie al jarenlang een cruciaal thema. De brouwerij houdt het waterverbruik tijdens het brouwproces zo laag mogelijk en zet gebruikt water zoveel mogelijk opnieuw in. De organisatie plaatste haar schouders ook mee onder de Green Deal Brouwers en de Blue Deal van de Vlaamse regering, met het engagement om de komende jaren extra inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte te leveren. De recente uitbreiding van de waterhergebruiksinstallatie bij de brouwerij in Leuven is daar een concreet voorbeeld van.

Wanneer en hoe is de samenwerking voor het zuiveren van brouwerijafvalwater tussen AB InBev en De Watergroep ontstaan?

Yleni De Neve (Environment Manager bij AB InBev): ‘In 2015 werden de eerste haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Een jaar later ontstond een pilootproject. En iets meer dan twee jaar geleden namen we de hergebruikinstallatie voltijds in dienst. Aanvankelijk zuiverden we 200.000 m³ afvalwater per jaar. Dankzij een bijkomende investering is die capaciteit verdubbeld. Nu zuiveren we jaarlijks 400.000 m³ brouwerijafvalwater, goed voor 160 olympische zwembaden vol drinkbaar water.’  

Advertentie

‘Twintig procent van ons afvalwater op jaarbasis sturen we naar onze hergebruikinstallatie’

Yleni De Neve
Environment Manager bij AB InBev


Nikki Janssens (Procestechnoloog bij De Watergroep): ‘De Watergroep bouwt al 15 jaar afvalwaterzuiveringsprojecten voor industriële klanten. We onderzoeken eerst welke beschikbare duurzame waterbronnen aanwezig zijn, en zetten die vervolgens om tot de gewenste eindkwaliteit. Zo ook bij AB InBev. Daar hebben we de installatie gebouwd samen met de Vlaamse technologiepartner Waterleau. De Watergroep staat in voor het ontwerp en de exploitatie van de installatie.’ 

Van waar komt het afvalwater?  

Yleni De Neve: ‘Zonder water, geen bier. Het water dat gebruikt wordt in de brouwerij is een mix van grondwater en leidingwater. Na een voorbehandeling gebruiken we dat om te brouwen. Maar we hebben ook water nodig om installaties en flessen te reinigen. En dat creëert heel wat afvalwater. Dat zuiveren we met onze klassieke biologische installatie alvorens het te lozen in de Dijle. Twintig procent van dat water op jaarbasis sturen we voortaan niet meer naar de rivier, maar naar onze hergebruikinstallatie. Zo geven we het een tweede leven.’

Hoe wordt dat afvalwater vervolgens behandeld? 

Nikki Janssens: ‘Het water passeert eerst langs een automatische screenfilter en gaat dan naar een voedingstank waarna er een ultrafiltratie volgt. Daarbij worden bacteriën en virussen uit het water gehaald. Dat restwater wordt vervolgens opgeslagen in een filtraatbuffer. En dan gebeurt er een omgekeerde osmose waarbij organische componenten en zouten uit het water gefilterd worden. Het resultaat is laag gemineraliseerd water van drinkkwaliteit, met een certificaat van De Watergroep. Wekelijks onderzoeken we ook of de waterkwaliteit nog steeds optimaal is. Indien nodig kunnen we bijsturen in het proces.’

‘De Watergroep bouwt al 15 jaar afvalwaterzuiveringsprojecten op maat van industriële klanten’

Nikki Janssens
Procestechnoloog bij De Watergroep

Waarvoor zet de brouwerij dat gezuiverde water opnieuw in?

Yleni De Neve: ‘We gebruiken het water opnieuw voor verschillende technische toepassingen. Onder meer voor de productie van stoom, en voor onze koeltorens en condensors. Maar ook om CO2 komende van de fermentatieprocessen te wassen en opnieuw te gebruiken. Naast hergebruik hebben we ook processen rond waterefficiëntie en optimalisatie van waterstromen: zowel op industrieel als op maatschappelijk niveau. Tijdens de hete zomermaanden schenken we bijvoorbeeld water aan de groendiensten van de stad en de provincie. En we werken samen met de Boerenbond om ook landbouwers bij droogte van water te voorzien.’

Er lopen gesprekken voor verdere uitbreiding: wat zijn AB InBev en De Watergroep nog meer van plan?

Yleni De Neve: ‘We hebben reeds een gelijkaardig hergebruiksysteem in onze brouwerij in Jupille. Ook daar wordt op jaarbasis  400.000 m³ brouwerijafvalwater opgezuiverd tot drinkwater. We bekijken ook of dit kan in andere brouwerijen. Daarnaast zullen we ook fors blijven inzetten op het verminderen van ons totale waterverbruik én ons waterhérgebruik. Zo versterken we onze waterhuishouding.’

Nikki Janssens: ‘Wij merken dat steeds meer bedrijven zich bewust zijn van de waterschaarste, en oplossingen zoeken om een deel van hun afvalwater opnieuw in te zetten. Een hergebruikinstallatie kan een oplossing bieden: aan een kostprijs die per opnieuw verbruikte liter gezuiverd water vaak goedkoper is dan een liter leidingwater.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.