Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Meet het belastingeffect van uw beleggingen met een fiscale scan

Marcel Kunnen, Ondernemings- & Ondernemersexpert ABN AMRO Private Banking en Peter Bossaer, ABN AMRO Private Banking

Bedrijven staan onvoldoende stil bij de impact van belastingen op het rendement van hun beleggingsportefeuille, vindt Marcel Kunnen van ABN AMRO Private Banking. ‘Daarom stemmen wij ons beheer daarop af.’

Door de negatieve rente zijn veel familiale bedrijven op zoek naar beleggingsoplossingen voor een deel van hun cash. Maar sinds het Zomerakkoord van 2017 is het minder aantrekkelijk om in individuele aandelen te investeren. Indien aan bepaalde voorwaarden niet wordt voldaan zijn gerealiseerde meerwaarden belastbaar, terwijl minwaarden niet aftrekbaar zijn. Daarom zijn zogenoemde DBI-fondsen in trek, waarbij DBI staat voor definitief belaste inkomsten.

Voor die fondsen gelden bepaalde uitzonderingsregels, verklaart Marcel Kunnen, Ondernemings- & Ondernemersexpert bij de private bank van ABN AMRO België. ‘Vennootschappen die in een individueel aandeel beleggen moeten minstens 2,5 miljoen euro investeren in een aandeel en het minstens een jaar bijhouden opdat de meerwaarde niet belast zou worden. Voor ondernemers die hun risico’s voldoende willen spreiden is vooral de eerste voorwaarde niet realistisch. Daarom zijn DBI-fondsen interessant: voor zulke fondsen gelden die twee beperkingen niet.’

Risico

‘Steek uw geld niet blind in een aandelenfonds’
Marcel Kunnen
Ondernemings- & Ondernemersexpert ABN AMRO Private Banking

Bedrijven staan te weinig stil bij de risico’s van hun beleggingsportefeuille, stelt Marcel Kunnen vast. ‘Sommige ondernemers en vrije beroepers merken pas bij een correctie op de beurzen dat hun DBI-fondsen voor 100 procent in aandelen belegd zijn. Onze boodschap aan vennootschappen is daarom: steek uw geld niet blind in een aandelenfonds enkel maar omwille van de gunstige fiscaliteit.’ Maar hoe zorgt u ervoor dat u niet blind vaart? Een eerste stap is dat ook ondernemingen zich een beleggersprofiel moeten aanmeten. Kunnen: ‘Sommige bedrijven zien het DBI-fonds als enige alternatief voor cash, omdat de meerwaarden onbelast blijven. Maar fiscaliteit mag nooit uw uitgangspunt zijn voor een belegging, wel uw risicoprofiel. En dat wordt bepaald door uw beleggingshorizon. Dat is zo voor een privépersoon en dat is niet anders bij een onderneming, al spelen dan wel andere zaken om die horizon te bepalen. Wij spreken met onze klanten bijvoorbeeld over hun investeringsprojecten, de overdracht aan de volgende generatie, of een mogelijke liquidatie over een aantal jaar.’

Twee profielen

Peter Bossaer beheert bij ABN AMRO portefeuilles van ondernemingen. ‘DBI-fondsen zijn fiscaal interessant, maar wel risicovol. Zeker voor ondernemingen is het vaak niet de bedoeling dat ze al hun geld beleggen in een portefeuille met een hoog risico’, treedt hij zijn collega bij. Daarom werkt ABN AMRO voor bedragen vanaf 500.000 euro met twee profielen. Bossaer: ‘We stellen matig defensieve portefeuilles samen met maximaal 55 procent aandelen en matig offensieve portefeuilles met tot 75 procent aandelen. We gebruiken daarbij een open architectuur, dus we gaan op de markt op zoek naar de beste DBI- en obligatiefondsen.’

Fiscale scan

Ook fiscaliteit wordt meegenomen in het beheer van een portefeuille. ‘Ondernemingen worden anders belast dan particulieren. En daar stemmen wij onze beleggingen op af’, stelt Bossaer. Naast DBI-fondsen voor aandelen wordt daarom voor obligaties bijvoorbeeld gekozen voor distributiefondsen, fondsen die een periodieke uitkering voorzien. ‘Die vormen geen correctie voor de berekening van de notionele intrestaftrek je hoeft geen beurstaks te betalen bij verkoop’, weet Bossaer. Voor Marcel Kunnen is het voordeel van een intern ontwikkelde fiscale scan duidelijk.

‘Ondernemingen worden anders belast dan particulieren. En daar stemmen wij onze beleggingen op af’
Peter Bossaer
ABN AMRO Private Banking

‘Met die scan bekijken we wat het rendement is van een bepaalde portefeuille na de vennootschapsbelasting. Dat is het werkelijke rendement en het verschilt sterk van wat bedrijven doorgaans krijgen gerapporteerd door hun bankier. Met die scan maken wij de transparantie voor vennootschappen groter, want we meten het belastingeffect, maken het bespreekbaar, en kunnen op basis daarvan eventuele alternatieven onderzoeken met behoud van het bestaande risicoprofiel.’

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.