Zes procent van de bedrijven vindt zichzelf opnieuw uit.
En de rest?

Een initiatief van Accenture
in samenwerking met
PARTNER CONTENT

Het zijn uitzonderingen, de bedrijven die zichzelf helemaal heruitvinden en de mogelijkheden van nieuwe technologie helemaal omarmen. Het is een moeilijk proces, maar de ondernemingen die daarin slagen, zullen het verschil maken. Als ondernemers overweldigd worden, heeft dat te maken met de crisissen die ze ondergaan: stijgende energieprijzen, klimaatcrisis, oorlog in Oekraïne, war for talent, … Het is geen toeval dat we in een ‘polycrisis’ leven. Hoe moeten bedrijven daarmee omspringen? Door het concept van total enterprise reinvention te omarmen.

‘Dat is een bewuste strategie waarbij een onderneming een cultuur creëert waarin verandering een constante wordt en waar ondernemingen zich voortdurend heruitvinden. Dagelijks begeleiden wij klanten op hun weg naar reinvention’, zegt Kristof Lambert, managing director van consultingbedrijf Accenture België en Luxemburg.

'De meeste bedrijven voeren eenmalige transformatieprogramma's uit, die vaak een impact hebben op slechts een bepaald deel van het bedrijf'

Kristof Lambert, Accenture

Van optimaliseren tot heruitvinden

6 procent

Reinventors zijn witte raven. Onderzoek van Accenture toont aan dat maar 8 procent van alle bedrijven wereldwijd die voortdurende transformatie hebben ingezet. In Europa geldt dat maar voor 6 procent van de ondernemingen. ‘Uitgroeien tot een reinventor is niet voor elke onderneming weggelegd. Niet iedereen kan in de Champions League spelen’, zegt Hinssen.‘Het vergt veel middelen en aandacht om dat niveau van transformatie te bereiken. De bedrijven die er wel in slagen, zullen in hun sector en hun markt het verschil maken.

90 procent

Het merendeel van de bedrijven omschrijft Accenture niet als reinventors, maar als transformers. Zij vertegenwoordigen 90 procent van de Europese ondernemingen. Ze hebben technologie omarmd als een kernelement van hun transformatie, maar ze gaan nog niet all the way. ‘De meeste bedrijven voeren nog eenmalige tranformatieprogramma’s uit, die vaak een impact hebben op slechts een bepaald deel van het bedrijf’, zegt Lambert.

4 procent

 Transformers passen zich al aan, maar doen dat niet meteen doorheen de hele onderneming. ‘Op zich is daar niets mis mee. Uiteindelijk evolueren die bedrijven stapsgewijs naar het niveau van de reinventors, maar die laatsten zullen altijd voorop lopen’, zegt Hinssen. En sowieso lopen de transformers nog mijlenver voor op de zogenaamde optimizers: de 4 procent Europese bedrijven die hun bedrijfsprocessen optimaliseren, maar zonder daarbij voluit gebruik te maken van nieuwe technologie.

Gamification

Technologie is het fundament van het veranderingsproces van de reinventor. Die basis bestaat uit mature technologische componenten rond de cloud, data, artificiële intelligentie, extended reality en cyberbeveiliging. ‘Die bedrijven zien technologie niet meer als een disruptor waaraan ze zich moeten aanpassen, maar als een enabler die ze moeten omarmen om meer waarde te creëren en zich voortdurend opnieuw uit te vinden,’ vertelt Lambert. Accenture heeft zelf bijvoorbeeld de Metaverse-technologie vastgenomen. Via de virtuele wereld onboardde het vorig jaar wereldwijd meer dan 100.000 nieuwe mensen. ‘Vooral voor jongeren – die ervaring hebben met videogaming – was de feedback positief en was dit een eerste ervaring met een hybride werkomgeving, waarin zowel de fysieke als de digitale wereld met elkaar verweven zijn’, zegt Lambert.

Doorheen de hele organisatie moet er een grote bereidwilligheid zijn om de hele langetermijn voor ogen te houden’

Peter Hinssen, Nexxworks

Weg met silo's

Technologie volstaat niet om de sprong te maken van louter transformeren naar heruitvinden. ‘De meeste bedrijven vinden van zichzelf dat ze innovatief zijn en inzetten op de toekomst. Maar van zodra er tijdens het eerstvolgende kwartaal een kleine tegenslag is, schieten ze in paniek en veranderen ze het geweer van schouder. Het is net de kracht om daar doorheen te kijken die de reinventors onderscheidt van de transformers. Weinig organisaties zijn daar echt toe in staat’, zegt Hinssen.

Dat verklaart waarom technologie alleen niet volstaat voor een diepgaande transformatie. ‘Uiteraard is technologie een belangrijk instrument voor bedrijven om zichzelf heruit te vinden. Maar de nodig verandering zal er nooit komen zonder de goede mindset van de bedrijfstop. Doorheen de hele organisatie – en dat begint bij de aandeelhouders, de raad van bestuur en het managementteam – moet er een grote bereidwilligheid zijn om de hele lange termijn voor ogen te houden.’ Met die mindset kan de innovatiestroom doorheen de hele organisatie lopen en blijft ze niet beperkt tot enkele afzonderlijke afdelingen. ‘Daarnaast zien we dat deze bedrijven op een totaal andere manier omgaan met hun menselijk kapitaal. Ze zetten actief in op de ontwikkeling van talenten en reskilling. Ze geven een strategischer invulling aan hun hr-beleid, daar waar veel bedrijven er op een eerder operationele manier mee omspringen’, zegt Hinssen.

Van familiebedrijf
tot wereldspeler

TVH is een onderneming die zichzelf helemaal heeft heruitgevonden. De Belgische onderdelenspecialist is uitgegroeid tot een wereldspeler met 81 afdelingen verspreid over alle continenten. ‘Het is onze ambitie om onszelf continu in vraag te stellen’, zegt CEO Dominiek Valcke. ‘Ook wij begonnen eerst met kleine optimalisaties in sommige bedrijfsprocessen om de efficiëntie te verbeteren. Dat was het begin van een ruimer transformatieproces. We stelden vast dat we wel innovatieve ideeën hadden, maar dat we als organisatie niet in staat waren die snel te verwezenlijken. Op dat moment konden we niet anders dan goed in de spiegel te kijken. We beseften dat we er niet zouden raken met alleen aanpassingen aan onze IT-infrastructuur.’ Daarop volgde een denkoefening die de hele organisatiestructuur op haar kop zette. De multinational stapte over van een regionale naar een functionele aansturing. ‘We zijn afgestapt van het silo-denken. We hebben nu veel meetings waar onderwerpen worden besproken die over de verschillende departementen en regio’s heen lopen. Commerciële en financiële verantwoordelijken, mensen van communicatie en van hr of van e-commerce en customer experience: ze zitten veel meer samen.

‘Onze producten zijn niet noodzakelijk hoogtechnologisch. Maar als je onder onze motorkap kijkt, stel je vast dat we een technologie- en databedrijf zijn’

Dominiek Valcke, TVH

Zo komen we tot betere beslissingen, waarbij ook de communicatiedoorstroming veel sneller gaat’, zegt Valcke. Daarnaast zet TVH in op technologische innovatie. ‘Onze producten zijn niet noodzakelijk hoogtechnologisch. Maar als je onder onze motorkop kijkt, stel je vast dat we een technologie- en databedrijf zijn’, zegt Valcke. ‘We doen aan e-commerce, verzamelen data om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, hebben een miljoen verschillende onderdelen op voorraad, verwerken dagelijks meer dan 27.000 orders en onze belangrijkste magazijnen zijn sterk geautomatiseerd. Alles draait rond innovatie.’

Meer omzet, minder kosten

Onze economie is gebaat bij meer ondernemingen zoals TVH. Onderzoek van Accenture toont aan dat bedrijven die continue verandering inzetten als bedrijfsstrategie beter scoren in omzetgroei en kostenvermindering. Bovendien creëren ze meer waarde in de vorm van innovatie, talent, inclusie, en een betere klanten- en werknemerservaring. Moeten we ons dan geen zorgen maken dat echte reinventors eerder uitzonderingen zijn? De groep van de optimizers, die technologie nog altijd niet centraal zet, zal achterop raken en uiteindelijk uit de markt verdwijnen.’ Maar voor de overgrote groep van transformers is de Accenture-topman hoopvol. ‘Er zullen altijd koplopers en volgers zijn. Uiteindelijk zullen de transformers op hun eigen tempo aansluiting vinden bij de koplopers en zal de groep van bedrijven die zich helemaal heruitvinden groter worden’, zegt Lambert.

Europese achterstand

Ondanks de positievere vooruitzichten, blijft de achterstand die Europa heeft tegenover zowel de Verenigde Staten als Azië een bezorgdheid. In Europa kan je 6 procent van de bedrijven beschouwen als een reinventor. In de Verenigde Staten gaat het om 8 procent en in Azië om 9 procent. De technologische achterstand is het grootst in domeinen als de cloud, artificiële intelligentie en cybersecurity. ‘Daartegenover heeft Europa de voorbije twee jaar in andere domeinen veel geïnvesteerd om de achterstand in te halen en internationaal competitief te blijven. Denk maar aan ruimtevaart, defensie, mobiliteit en biowetenschap. Die investeringen zullen nog vruchten afwerpen’, zegt Lambert. Tegelijk raadt hij Europese bedrijven aan om nieuwe technologie –zoals generative AI – niet meteen als een verstorende factor te behandelen, maar om er meteen open mindset mee te experimenteren. Het is een eindeloze oefening. ‘Er is geen eindpunt’, zegt Valcke. ‘Bij TVH hebben we voor onszelf enkele doelstellingen vooropgesteld en we hebben nog een weg af te leggen voor we er zijn. De doelstellingen zelf zullen nog wijzigen en ambitieuzer worden. Zo dwingen we onszelf continu te verbeteren. Het stopt nooit.

De omzet van Europese bedrijven groeit langzamer dan die in Noord-Amerika en Azië-Pacific. De prognoses voor 2023 en 2024 zetten deze trend voort. Ook de gemiddelde EBIT-marge hinkt in Europa achterop ten opzichte van Noord-Europa.