Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Combinaties van tak 21 en tak 23 zijn de toekomst van de groepsverzekering'

Benoit Halbart, directeur Employee Benefits bij AG

Ook in tijden van lage intresten blijft het mogelijk om verstandig te sparen voor een aanvullend pensioen. Benoit Halbart, directeur Employee Benefits bij AG, is tevreden met de beloftes van de nieuwe regering om de tweede pensioenpijler verder uit te bouwen.

In haar regeerakkoord heeft de nieuwe regering zich duidelijk geëngageerd voor een verdere veralgemening van de tweede pensioenpijler. Dat zijn de formules waarin werkgevers sparen om een aanvullend pensioen op te bouwen voor hun werknemers. De groepsverzekering vormt een van de interessantste extralegale voordelen die de werkgever kan aanbieden.

De financiële producten waarmee die groepsverzekeringen gefinancierd worden, kan je indelen in twee grote families. De tak23-producten zijn gekoppeld aan beleggingsfondsen. Hun rendement gaat gelijk op en neer met de marktwaarde van de obligaties en aandelen in die fondsen. De tak21-producten zijn daarentegen gekoppeld aan een jaarlijks rendement dat de verzekeraar garandeert en dat eventueel kan worden aangevuld met een extra rendement, wat we de winstdeelname noemen. Voor hun gewaarborgd rendement vormen de overheidsobligaties op lange termijn de referentie.

Die overheidsobligaties leveren nauwelijks nog rente op. Zijn die tak21-producten nog leefbaar?

Digitaal communiceren krijgt steeds meer de voorkeur

In 2020 gebruikte liefst 59 procent van de gepensioneerden de digitale weg om de nodige gegevens voor de uitbetaling van het pensioenkapitaal aan AG door te spelen. ‘Dat beschouwen we als een eclatant succes,’ zegt Benoit Halbart, ‘aangezien de mogelijkheid om dat digitaal te doen pas sinds eind 2019 bestaat.’

De verzekeraar gelooft rotsvast in het belang van technologie. In de toekomst wil AG nog meer complexe processen digitaliseren om het leven van werknemers — en daardoor ook van hun werkgevers — te vergemakkelijken.

 

‘Voor onze klanten, de bedrijven, staat veiligheid voorop. Daarom opteert het overgrote deel (94%) voor de opbouw van pensioenreserves via tak 21. De premies zijn veilig belegd en ze genieten een gewaarborgd rendement, dat nog kan worden verhoogd met een winstdeelname. Maar inderdaad, het rendement van die producten heeft te lijden onder de lage rente. Bovendien is er een niet onbelangrijke nuance. De wet op de aanvullende pensioenen van 2004 (WAP) bepaalt dat werkgevers een rendement van minstens 1,75 procent op alle gestorte premies moeten geven. Met andere woorden: als het pensioenproduct dat rendement niet haalt, moet de werkgever het verschil bijpassen. Zulke onaangename verrassingen willen bedrijven vermijden en ze zoeken dan ook een verzekeraar bij wie ze dat risico kunnen beperken.’

Zoals AG?

‘Inderdaad. Wij hebben een marktaandeel van 32 procent in de tak21-markt. Natuurlijk moeten wij ook het deel “gewaarborgd rendement” gelijke tred laten houden met de opbrengst van de vastrentende beleggingen. Op dit ogenblik garanderen we in tak 21 nog een rendement van 0,50 procent op de gestorte premies, tot het einde van het contract welteverstaan. Een probleem is dat niet, want de beleggingen waarin we die premies investeren hebben dezelfde looptijd, dat noemen we cash-fl ow matching. Natuurlijk moeten we nieuwe beloftes aanpassen aan de realiteit. De obligatiemarkt daalt en dus zullen ook wij vanaf 1 juli 2021 ons gewaarborgd rendement op de nieuwe premies laten dalen van 0,50 naar 0,25 procent.’

‘Voor 2020 kunnen we onze tak21-klanten een totaalrendement van 2 procent aanbieden. En ook het rendement van 2021 én 2022 is al gekend.’
Benoit Halbart
directeur Employee Benefits bij AG

Gelukkig is er meer dan dat gewaarborgd rendement?

‘In tak 21 kunnen we bovenop het gewaarborgd rendement inderdaad ook een winstdeelname geven. Daardoor hebben we onlangs aan onze klanten kunnen melden dat we voor 2020 een totaalrendement van 2,00 procent halen. Bovendien hebben we onze klanten nu al gemoedsrust kunnen geven over het minimum totaalrendement in 2021 en in 2022. Zo doen we het nu al jaren. Wij zijn de enige verzekeraar die vooraf een rendement bekendmaakt. Dat komt omdat we niet alleen in conservatieve effecten investeren, maar ook in bedrijfsobligaties, aandelen, immobiliën, infrastructuurleningen,… Die diversificatie genereert een mooi rendement waarmee we onze klanten zowel vandaag als voor de komende jaren gemoedsrust bieden.’

Volstaat een totaalrendement van 2,00 procent wel om de inflatie goed te maken? ‘Inflatie blijft altijd een vraagteken. Vandaar dat er in deze tijden van lage rente meer en meer belangstelling is voor de tak23-producten, zeker op de langere termijn. AG is al sinds 1993 actief op deze markt en heeft er een marktaandeel van 41 procent opgebouwd.

Is tak 23 dan de ideale oplossing in deze tijden?

Of het de ideale oplossing is, zal de toekomst uitwijzen, maar tak 23 is zeker een goede oplossing als je als bedrijf kan leven met de volatiliteit van die   producten. Om maar een voorbeeld te geven, ons Rainbow Green-fonds, dat een 50/50-verhouding aanhoudt tussen aandelen en obligaties, kreeg in de zwarte maand maart 2020 een klap van 8,91 procent, maar dankzij de expertise van ons investeringsteam sloot het fonds het jaar wel af met een mooie winst van 6,40 procent.’

‘Door de lage rente neemt de belangstelling voor tak 23 toe, vooral als we de volatiliteit van die fondsen in de hand kunnen houden.’
Benoit Halbart
directeur Employee Benefits bij AG

Moeten we dat rendement niet bekijken over de volledige looptijd?

‘De gemiddelde contractduur in de aanvullende pensioenen is ongeveer twintig jaar en een individuele belegger zou kunnen redeneren dat een minder goed jaar op langere termijn wel goedgemaakt wordt. Maar als pensioenverzekeraars moeten wij bepaalde regels respecteren, bijvoorbeeld het minimum financieringsniveau van de WAP-garantie. Om te vermijden dat werkgevers voor verrassingen komen te staan, kiezen ze best een evenwichtige beleggingsmix of voorzien ze in een extra buffer.’

Het langetermijnperspectief neemt ook af met de leeftijd?

‘Absoluut. Voor werknemers die de pensioenleeftijd naderen, zijn andere beleggingsfondsen aangewezen dan voor werknemers die net aan hun carrière beginnen. Daar bestaan oplossingen voor: onze Lifecycle groepsverzekering zal bijvoorbeeld het beleggingsrisico laten afnemen naargelang het pensioen van de werknemers nadert. Het is altijd aan de klanten om te kiezen. Wij hebben voldoende aanbod in onze etalage.’

En wat raadt u de werkgevers dan aan? ‘Ik denk dat we in de toekomst veel combinaties van tak 21 en tak 23 zullen zien. Op dit ogenblik is het overgrote deel van de markt nog geïnvesteerd in tak 21 maar neemt de belangstelling voor tak 23 toe. Ik denk dat een radicale overstap naar tak 23 voor de meeste bedrijven een brug te ver is. Maar we kunnen perfect tussenoplossingen bieden waarin we de premies deels in tak 21 en deels in tak 23 beleggen. Hoe dan ook blijft dat een keuze voor de klanten. Wij zullen hen nooit in de een of de andere richting pushen.’

AG gaat duurzame dialoog met bedrijven aan

Aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet nieuw bij AG, maar in het voorbije jaar voegde de verzekeraar een derde principe toe aan zijn duurzaam algemeen investeringsbeleid. Voorheen sloot de verzekeraar bepaalde sectoren al uit (wapens, tabak, steenkool, belastingparadijzen) en hij analyseerde investeringsprojecten niet alleen op financiële criteria, maar ook op ESG-principes (milieu, sociaal beleid en governance).

Nu gaat het bedrijf nog een stap verder door een actieve dialoog aan te gaan met de bedrijven waarin het investeert. ‘Het komt erop neer dat we gebruikmaken van de stemrechten die we in die bedrijven hebben’, licht Benoit Halbart toe. ‘We vragen bijvoorbeeld meer details over de concrete manier waarop ze hun ESG-principes invullen. Of we dringen aan op duidelijke duurzame keuzes.’

 

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.