Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Vreten volatiele beurzen aan uw aanvullend pensioen?

Jean-Michel Kupper ©Studio Dann

Net zoals het voorbije jaar kondigt 2019 zich aan als een jaar met forse koersschommelingen. Maar wat betekent dat voor het aanvullend pensioen dat veel werknemers opbouwen via een groepsverzekering?

De Bel20-index, met daarin de belangrijkste Belgische aandelen, dook over het hele jaar 2018 18,5 procent lager. Onvermijdelijk heeft dat ook een impact op de resultaten van de tak23-beleggingsverzekeringen, een formule die gekoppeld is aan sommige groepsverzekeringen. ‘We kunnen er niet omheen: de prestaties van de tak23-fondsen waren slechter dan de vorige jaren’, zegt Jean-Michel Kupper, Directeur Employee Benefits & Health Care van AG Insurance. 
Het Rainbow Green Fonds van AG Insurance, dat voor de helft in aandelen investeert en voor de andere helft in obligaties, zette bijvoorbeeld een return van -7,70 procent neer in 2018. Maar over de laatste tien jaar haalde het fonds een gemiddelde return van 6,13 procent. Ook de eerste maand van 2019 toonde zich een sterke beursmaand, met een return van 3,87 procent voor het Rainbow Green Fonds tot gevolg.

Wat betekent dit concreet voor werkgevers die groepsverzekeringen financieren met tak23-fondsen?

‘De opbouw van een aanvullend pensioen is bij uitstek een verbintenis op de heel lange termijn. Werkgevers die kiezen voor een tak23-groepsverzekering, net zoals voor pensioenfondsen, moeten beseffen dat zoiets een langetermijnperspectief vraagt. En dat ze tussentijds geconfronteerd kunnen worden met mindere beursjaren. 
Dat heeft financiële consequenties, want de werkgevers zijn verplicht de wettelijke rendementsgarantie, opgelegd door de Wet op Aanvullende Pensioenen (WAP), te garanderen. Die ligt sinds 2016 op 1,75 procent op de pensioenbijdragen. Als het tak23-fonds dat rendement niet haalt, moet de werkgever het verschil zelf bijpassen.’
Wat uniek is in België ten opzichte van de andere landen in Europa, is dat de werknemer op een zeer hoog niveau beschermd is, hij zal nooit een impact ondervinden van volatiele beurzen. ‘Werkgevers hebben dus alle belang bij een financiële buffer, die de volatiliteit van de financiële markten kan opvangen.’

Komt de keuze voor een tak23-groepsverzekering vaak voor?

‘We zijn een land met heel veel middelgrote bedrijven en die zijn zelden geneigd om naast de gewone bedrijfsrisico’s nog eens extra financiële risico’s te nemen. ‘De voorbije jaren is de populariteit van tak23-groepsverzekeringen nochtans toegenomen. Bij ongeveer 20 procent van de nieuwe klanten of pensioenplannen zijn werkgevers geneigd om toch – eventueel gedeeltelijk – te kiezen voor tak23. In de bestaande klantenportefeuille zien we die tendens veel minder, daar blijft het aandeel stabiel op 5 procent.’

‘In België is 75% van de reserves opgebouwd via de tak21-formule. Dat bewijst dat de markt nog grotendeels risicoavers is.’

Jean-Michel Kupper
Directeur Employee Benefits & Health Care van AG Insurance

Waarom kiezen die bestaande klanten minder snel voor een tak23-groepsverzekering?

‘Voor nieuwe klanten of pensioenplannen kunnen de huidige lage rentes een argument zijn voor een tak23-groepsverzekering. Op de lange termijn hopen ze zo op een hoger rendement voor hun pensioenplan. Maar bestaande klanten met een tak21- groepsverzekering hebben vaak nog contracten met gegarandeerde rentes van 3,25 procent of soms zelfs nog 4,75 procent. Zulke bedrijven zullen de tak21-groepsverzekeringen niet zo snel loslaten. Ze kijken naar de gemiddelde gegarandeerde rente van al hun contracten samen en die kan nog altijd uitkomen boven het huidige wettelijke minimumrendement van 1,75 procent.’

U sprak over tak21-groepsverzekering bij bestaande klanten. Is dit ook een optie voor nieuwe plannen?

‘Inderdaad. De tak21-groepsverzekering is een product met een gegarandeerd kapitaal en rendement, onafhankelijk van het rendement van de beleggingen van de verzekeraar. Het overgrote deel van de werkgevers die voor hun werknemers een groepsverzekering afsluiten, kiest nog vandaag voor deze oplossing.’
‘Vanwege die zekerheid is het in ons land veruit de populairste manier om een aanvullend pensioen op te bouwen. Maar liefst 75 procent van de reserves is opgebouwd via de tak21-formule, 21 procent is aangelegd via pensioenfondsen en 4 procent is opgebouwd met een tak23-groepsverzekering. Dat bewijst dat de markt in België nog grotendeels risicoavers is.’
‘Daarom blijven we bij AG Insurance, als marktleider, verder investeren in een aantrekkelijk tak21-product, dat de zekerheid biedt waar veel werkgevers naar op zoek zijn.’

Een aantal verzekeraars biedt niet langer tak21-contracten aan met een gegarandeerd rendement. Hoe slagen jullie erin om dat – ondanks de historisch lage rentevoeten – toch nog te doen?

‘Voor onze tak21-producten beleggen we voor 80 procent in kwaliteitsvolle obligaties: die vormen de kern van onze portefeuille. Door de looptijden van onze beleggingen heel nauwkeurig te kiezen, zorgen we er bovendien voor dat de inkomsten van onze beleggingen de pensioenuitgaven dekken voor de komende 30 jaar. Die techniek noemen we ‘cashflow-matching’. Zo zijn al onze lopende verplichtingen omtrent het gewaarborgd rendement volledig afgedekt tot aan het pensioen van onze verzekerden. 
Als goede huisvader passen we de nieuwe gewaarborgde rendementen aan volgens de realiteit op de financiële markten. Uiteraard zien we op deze beleggingen intussen ook een effect van de aanhoudend lage rentevoeten. Toch kunnen we op de stortingen die nu gedaan worden nog altijd een rendement van 0,75 procent garanderen tot aan de pensioenleeftijd van de aangeslotenen.’

’We hebben zopas onze klanten een mooi minimum totaalrendement aangekondigd voor 2019 en 2020. En dit is uniek in de markt.’

Jean-Michel Kupper
Directeur Employee Benefits & Health Care van AG Insurance

Het gegarandeerde rendement is één zaak. Maar krijgen werkgevers voor 2018 – net zoals de voorgaande jaren – een totaalrendement dat hoger is dan de gegarandeerde rente?

‘Zeker. Het gegarandeerd rendement bedraagt vandaag 0,75 procent. Maar via winstdeling kan de werkgever een hoger totaalrendement bekomen. Door onder andere onze investeringen in vastgoed, infrastructuur en aandelen zijn we erin geslaagd om onze klanten altijd een mooi totaal nettorendement aan te bieden.
Daar komt nog eens bij dat we sinds 2013 op voorhand het totaalrendement – dus inclusief de winstdeelname – financieren en communiceren voor de komende twee jaren. Onze tak21-klanten moesten niet wakker liggen van volatiele beurzen. Ze wisten namelijk aan het begin van vorig jaar al dat het totale rendement dat ze krijgen voor 2018 minimaal netto 2,25 procent zou bedragen. Zo hebben we zopas onze klanten een mooi minimumtotaalrendement aangekondigd voor 2019 en 2020. We bieden onze klanten met een tak21-groepsverzekering de gemoedsrust waarnaar ze op zoek zijn. En dit is uniek in de markt.’
Nieuwste trends voor uw aanvullend pensioen

Digitalisering

De overheid gaf een eerste aanzet door vorig jaar MyPension.be te lanceren. Via dat onlineplatform kunnen burgers de huidige stand van zaken van hun pensioen consulteren. Jean-Michel Kupper: ‘Bij AG Insurance gaan we nog een stap verder. Met onze tool MyGlobalBenefits hebben de aangeslotenen een volledig en up-to-date overzicht van alle voordelen die ze via hun werkgever krijgen.’ Werknemers vinden er niet alleen alle details van hun aanvullend pensioen, maar ze komen ook te weten wat bij hun overlijden wordt voorzien voor hun nabestaanden, welke ziekenhuis- en ambulante kosten worden terugbetaald of welke invaliditeitsrente ze krijgen bij arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar lanceert ook een Health App, waarmee de verzekerden hun medische kosten digitaal kunnen doorsturen. Bovendien wordt het uitbetalingsproces van het pensioenkapitaal op korte termijn verder gedigitaliseerd via MyGlobalBenefits. 

Democratisering

Nog een belangrijke evolutie is de verdere democratisering van de aanvullende pensioenen. Het laatste initiatief in dit kader is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers. Kupper: ‘Uiteraard blijft het de doelstelling om alle werknemers via een collectief plan op een bijdrage van minstens 3 procent van hun salaris te brengen. Alleen dan kunnen we spreken van een echte eerste stap naar de noodzakelijke veralgemening van de aanvullende pensioenen.’

Duurzaamheid en ethiek

Kupper: ‘Zowel werknemers als werkgevers hechten steeds meer belang aan ethische en duurzame principes.’ Dit gaat bij AG Insurance verder dan alleen verantwoord investeren. Zo investeert de verzekeraar ook in reële economie door onder meer te beleggen in infrastructuurprojecten. Een mooi voorbeeld is de duurzame investering in de aanleg van de Luikse tramlijn. Of het project Scholen van Morgen, een innoverend project voor de bouw van nieuwe scholen over heel Vlaanderen. ‘We maken de cirkel rond: om de pensioenen van de ouderen te betalen, investeren we in scholen voor de jongeren.’

Lees ook de visie van Wim Vermeir.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.