Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Innovatief pensioensparen volgens je levensfase

Met zijn innovatieve LifeCycle-strategieën maakt Allianz het mogelijk om een mooi spaarpotje op te bouwen voor het pensioen én daarbij de risico’s optimaal te beheersen.

Verzekeringsmaatschappij Allianz pioniert in ons land met een aanbod van pensioenspaarproducten met LifeCycle-strategieën. Zo was Allianz de eerste maatschappij in België met een LifeCycle-aanbod dat enkel bestaat uit tak 23-beleggingsverzekeringen. ‘Daarmee bieden we een alternatief aan voor de traditionele spaarformules met tak 21-spaarverzekeringen, die wel een gegarandeerde rente bieden, maar waarvan het rendement niet eens voldoende is om de inflatie te verslaan’, zegt Paul Bonroy, Head of Technical Life Individual Belgium & Netherlands bij Allianz Benelux.

Voor de pensioenproducten van de tweede en derde pijler (zoals het pensioensparen, IPT/POZ voor zelfstandigen en de groepsverzekering voor loontrekkenden) kunnen klanten van Allianz daarom ook kiezen voor formules met tak 23-beleggingsverzekeringen. Die bieden geen gegarandeerde rente, maar het potentieel rendement is wel hoger, want afhankelijk van de prestaties van de beleggingsfondsen.

‘Spaarders zijn meer dan vroeger bereid om risico’s te nemen, maar niet op een onbezonnen manier’, zegt Bonroy. Daarom ontwikkelde de verzekeraar de LifeCycle-strategieën. ‘Het is een moderne oplossing voor pensioenopbouw. De belegging in een mix van fondsen laat toe om een hoger rendement te behalen. Tegelijkertijd kun je met een LifeCycle het risico beheersen in functie van je profiel en leeftijd.’ Met die oplossing sleepte Allianz vorig jaar in London nog de European Pensions Innovation Award in wacht, een award uitgereikt op Europees niveau.

Levensfase

Bij klanten die kiezen voor de LifeCycle, wordt de samenstelling van de beleggingsportefeuille aangepast in functie van de levensfase. De klant kiest in functie van zijn eigen rendementsverwachting en risicoappetijt voor een risicoprofiel dat gaat van defensief tot dynamisch. Maar voor elk van die beleggingsportefeuilles wordt de samenstelling vervolgens automatisch bijgestuurd naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt.

Als bedrijf willen we niet alleen financiële zekerheid bieden, maar ook positief bijdragen aan de maatschappij en aan een meer duurzame toekomst voor de wereld waarin we leven en werken.

Kathleen Van den Eynde
CEO Allianz België

‘Wie spaart voor zijn pensioen wil natuurlijk niet dat een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal de laatste jaren voor het pensioen verdampt door een beurscrisis. Het komt erop aan dergelijke ongelukken te vermijden en tegelijkertijd zo lang mogelijk te beleggen in risicovollere beleggingen met een potentieel hoger rendement’, zegt Kathleen Van den Eynde, CEO van Allianz België.

De filosofie is dat hoe jonger iemand is, en dus nog ver van zijn pensioen, hoe hoger het toegestane aandeel van rendementsgerichte beleggingen kan zijn. Want hoe langer de beleggingshorizon, hoe meer tijd er is om te herstellen van prijsschommelingen. Naarmate de pensioenleeftijd nadert, wordt de portefeuille steeds meer gericht op zekerheid: de belegging wordt defensiever volgens de levensfases. Deze informatie vindt u ook op mylifecycle.be.

Vermogensbeheer

De LifeCycles worden ontwikkeld in samenwerking met vermogensbeheerder Allianz Global Investors. Van den Eynde: ‘Het is een perfect voorbeeld van hoe we als internationale maatschappij onze globale knowhow in lijn brengen met de kennis van onze lokale experten.’

Zo houden de verschillende LifeCycles bij de groepsverzekeringen rekening met het gewaarborgd rendement van minimaal 1,75% dat werkgevers moeten voorzien. ‘We passen onze globale knowhow toe, maar altijd in lijn met de lokale noden’, zegt Van den Eynde. ‘Bovendien kiezen we ook bewust voor duurzame fondsen. Als bedrijf willen we niet alleen financiële zekerheid bieden, maar ook positief bijdragen aan de maatschappij en aan een meer duurzame toekomst voor de wereld waarin we leven en werken.’

Wanneer de economische omstandigheden veranderen, kan de beleggingsstrategie worden gewijzigd binnen de vooraf bepaalde grenzen, zonder dat de klant daar zelf naar moet omkijken.

Paul Bonroy
Head of Technical Life Individual Belgium & Netherlands bij Allianz Benelux

Voor de samenstelling van de onderliggende beleggingsportefeuilles kan Allianz rekenen op twee gereputeerde partners. Enerzijds Allianz Global Investors voor het aanbod aan actief beheerde fondsen en anderzijds de obligatiereus PIMCO. Beiden maken deel uit van de Allianz-groep.

Bonroy: ‘De beleggingsportefeuilles worden beheerd door specialisten, die bijsturen wanneer dat nodig is. Wanneer de economische omstandigheden ingrijpend veranderen – zoals nu – kan de beleggingsstrategie worden gewijzigd binnen de vooraf bepaalde grenzen zonder dat de klant daar zelf naar moet omkijken.’

Rendement

De LifeCycles bieden een potentieel hoger rendement tegenover de klassieke tak 21-spaarformules. ‘Ondanks de gegarandeerde rente zet een tak 21-verzekering spaarders op verlies: het rendement is onvoldoende om de inflatie te verslaan’, zegt Bonroy.

Het voorbije jaar konden de tak 23-portfeuilles daarentegen mooie rendementen voorleggen. Voor iemand die meer dan 25 jaar van zijn pensioen verwijderd is, gaven de retail LifeCycles in 2021 een rendement van 6,4% voorho het defensieve profiel tot 16,3% voor het dynamische profiel. Voor iemand die tien jaar van zijn pensioen is verwijderd, bedroegen de rendementen respectievelijk 2,8% tot 8,8%. Deze rendementen gaan uit van een eenmalige premie die werd gestort begin 2021. ‘Dit toont aan dat het toch mogelijk is om beleggingsrisico’s te beheersen en tegelijkertijd ten volle te genieten van het potentieel rendement’, zegt Bonroy.

De producten van Allianz worden exclusief verdeeld via het professioneel makelaarsnetwerk in België. In 2018 werd de groepsverzekering met LifeCycle-strategieën gelanceerd als exclusieve oplossing voor werkgevers. Sinds 2020 worden de LifeCycle-strategieën ook aangeboden aan individuele klanten. En met succes. Meer dan 30% van de nieuwe contracten worden opgesteld met een LifeCycle-Strategie.

Van den Eynde: ‘De LifeCycle-strategie raakt een gevoelige snaar. Daarom willen we hier nog harder op inzetten, om zoveel mogelijk mensen de kans te geven een mooie spaarpot op te bouwen voor hun pensioen.’

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.