Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Groene obligaties verbeteren de dialoog tussen beleggers en emittenten’

‘Dankzij groene obligaties weten beleggers exact waarvoor hun geld wordt ingezet.’ - Alban De Faÿ, Head of Fixed Income SRI Processes bij Amundi Asset Management ©BAHUON mélanie

Groene obligaties hebben talrijke voordelen voor zowel beleggers als emittenten, zegt Alban de Faÿ van Amundi. Gunstig beïnvloed door de internationale context en aangemoedigd door de Europese regelgeving, is er dan ook steeds meer vraag naar.

‘Een groene obligatie is een klassieke obligatie waarbij de emittent toelichting geeft over de gefinancierde projecten. Die projecten moeten op hun beurt voldoen aan bepaalde milieudoelstellingen’, zegt Alban De Faÿ, Credit Portfolio Manager, Head of Fixed Income SRI Processes bij Amundi Asset Management. Hoewel het systeem in volle evolutie is, is er nog geen officiële standaard voor de uitgifte van groene obligaties. Het zijn de emittenten zelf die verklaren dat hun obligatie groen is. Hoe gaat Amundi te werk? ‘Voor obligaties die in lijn liggen met de GBP (Green Bond Principles) analyseren we eerst de groene eigenschappen. In tweede instantie verzamelen we de informatie die nodig is om de milieu-impact van beleggingen te evalueren. Hiermee kunnen we als beheerder impactstrategieën verder uitwerken.’

Impactstrategieën zijn bij Amundi gebaseerd op drie criteria: intentionaliteit, meetbaarheid en additionaliteit. De meetbaarheid geeft het aantal ton CO2 weer dat vermeden wordt. Additionaliteit wijst op het vermogen om met de emittent te communiceren en hem zo te doen overschakelen naar betere rapporteringsnormen. Op basis van deze criteria komt de belegging terecht op een van de drie niveaus van impactintensiteit. ‘Zo vergroten emittenten hun beleggersbasis en communiceren ze efficiënter over hoe ze omgaan met de milieu-uitdagingen’, aldus De Faÿ.

Er is veel vraag naar groene obligaties. ‘Doorgaans zijn ze iets duurder dan klassieke obligaties. Reken op een rendementsverschil van nul tot vijf basispunten of maximaal 0,05 procent’, verduidelijkt De Faÿ. Vormen de inflatie, de rentestijgingen en het risico op macro-economische vertraging een grotere bedreiging voor groene obligaties? ‘Neen, ze zitten in hetzelfde schuitje als andere obligaties’, antwoordt de expert. ‘Ook al hebben ze gemiddeld een langere looptijd, waardoor ze in theorie gevoeliger zijn voor rentestijgingen.’

De Faÿ nuanceert: ‘Door de huidige crisis komen kwesties zoals de energetische onafhankelijkheid meer onder de aandacht. Er is bovendien nood aan financieringszekerheid. Dat zal de uitgifte van groene obligaties wellicht blijven stimuleren. De Europese regelgeving, de vraag van beleggers en de groeiende interesse in sociale obligaties zetten deze dynamiek kracht bij. Zo evolueert de obligatiemarkt gaandeweg naar een sector waarin bedrijven hun ambities optimaal kunnen uitdrukken. Engagement is niet enkel een kwestie van stemrecht van de aandeelhouder, de schulddrager neemt ook deel aan de bedrijfsvoering!’

Disclaimer: Deze publicatie is niet bestemd voor burgers of ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika of een "US person" in de zin van Regulation S van de SEC van de Securities Act van 1933. Amundi wijst elke verantwoordelijkheid af, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in dit document. Amundi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beslissing of belegging die wordt genomen op basis van de informatie in dit document. De informatie in dit document mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, aan derden in enig land of rechtsgebied waar Amundi of een van de "Fondsen" onderworpen zou zijn aan registratievereisten in dergelijke rechtsgebieden of waar dit als illegaal zou kunnen worden beschouwd. Bijgevolg is dit materiaal alleen bedoeld voor verspreiding in die rechtsgebieden waar het is toegestaan en aan die personen die het kunnen ontvangen zonder de toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten te overtreden. De informatie in dit document wordt geacht accuraat te zijn op 30 april 2022. Gegevens, meningen en ramingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Uitgegeven door Amundi Asset Management Benelux, een filiaal van Amundi Asset Management, "Société par actions simplifiée" SAS, met maatschappelijke zetel te 91-93, boulevard Pasteur, 75015 PARIS, ingeschreven onder het Siren n° 437 574 452 RCS Paris. Amundi Asset Management is door de AMF erkend als portefeuillebeheerder onder nummer GP 04000036.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.