Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Investeren in biodiversiteit loont

Amanda O'Toole, AXA IM

Het verlies aan biodiversiteit beperken is een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. De economische gevolgen van die tanende biodiversiteit worden nog te vaak on-derschat. Beursgenoteerde aandelenbeleggingen kunnen impact hebben.

Volgens de WWF Living Planet Index is de biodiversiteit in vier decennia door menselijk handelen met 60 procent afgenomen. ‘Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor de ecosystemen van de planeet en voor de natuur, maar het is ook een groot probleem voor de mensheid’, vertelt Amanda O'Toole van AXA IM. ‘Op een planeet zonder biodiversiteit, is er geen leven mogelijk.’

Een recente ontwikkeling is dat de economische impact op de biodiversiteit beter meetbaar wordt. Gevolg is dat regulatoren en consumenten bedrijven ter verantwoording roepen.

Innovatie

Beursgenoteerde aandelenbeleggingen kunnen nu specifiek gericht zijn op biodiversiteit. Beleggen in bedrijven waarvan de activiteiten het leven op het land, in het water en in de lucht beschermen, betekent investeren in biodiversiteit. Binnen de producten of diensten van een bedrijf wordt er vooral gekeken naar innovatie en technologieën die de globale impact op biodiversiteit kunnen beperken. Er zijn vier belangrijke subthema's die betrekking hebben op de grootste mondiale uitdagingen waarmee de biodiversiteit vandaag en in de komende jaren wordt geconfronteerd: duurzame materialen, land- en dierenbehoud, waterecosystemen en recycling en reductie.

Beleggen in bedrijven waarvan de activiteiten het leven op het land, in het water en in de lucht beschermen, betekent investeren in biodiversiteit.
Amanda O'Toole
AXA IM

Verpakkingen, vooral polymeren, zijn een belangrijke bron van vervuiling in oceanen en op het land. Gezien het wijdverspreide gebruik van plastic in het dagelijks leven, biedt de ontwikkeling van duurzame materialen zoals biogebaseerde, biologisch afbreekbare of duurzame alternatieven, zoals aluminium of glas, een brede investeringsmogelijkheid. Het gebruik en de ontwikkeling van duurzame bouwmaterialen (bv. biocomposietbeton, gestampte aarde, hout) die koolstofarme alternatieven zijn, zullen de impact op het milieu verminderen.

Land- en dierbescherming is ook een sector volop in beweging. ’30 procent van de vermindering van biodiversiteit komt van intensieve landbouw’, meent O’Toole. ‘Hoogtechnologische alternatieven bestaan al: precisielandbouw maakt gebruik van camera’s, sensoren en artificiële intelligentie en kan het gebruik van pesticides en chemische producten drastisch verminderen.’

De aandelen waarin geïnvesteerd wordt, zijn alle 100 procent afgestemd op vier van de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ van de VN.
Amanda O'Toole
AXA IM

Een derde investeringsdomein is waterecosystemen. De aquatische biodiversiteit is reeds een uitdaging in gemeenschappen die voor hun levensonderhoud hoofdzakelijk afhankelijk zijn van producten uit de oceaan, rivieren of andere watergebieden. Door verontreinigingen te beperken door middel van waterzuivering kunnen bedrijven actie ondernemen om het leven in het water in stand te houden.

Tenslotte ligt de focus op recycleren en reduceren. Naarmate de publieke opinie meer druk uitoefent op bedrijven, zullen die spaarzamer omgaan met hulpbronnen door recyclage en een circulaire economie.

Strategie

‘De aandelen waarin geïnvesteerd wordt, zijn 100 procent afgestemd op vier van de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ van de VN: schoon water en sanitair, verantwoorde consumptie en productie, leven onder water en leven op het land’, zegt O'Toole. Bij de selectie van aandelen wordt gebruikgemaakt van de interne kennis van AXA IM over ‘Verantwoord Investeren’. Er wordt rekening gehouden met ESG-factoren. ‘We hebben ook een strategische samenwerking met Iceberg Data Lab, dat een meetinstrument voor biodiversiteit ontwikkelde.’

De belangrijkste uitgangspunten van de strategie zijn een actief management, een focus op technologische ontwikkeling en een geloof in de mogelijkheden van impactbeleggen om financiële returns én een reële positieve impact op de biodiversiteit te realiseren. ‘Als je bedachte keuzes maakt, zijn de opportuniteiten om het verlies aan biodiversiteit te beperken veelbelovend’, aldus O’Toole.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.