Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Verantwoorde beleggers zijn betere beleggers

Gilles Moëc, Head of Research van AXA IM en hoofdeconoom van de AXA Groep

Verantwoord beleggen is geen modeverschijnsel - het is een overtuiging. Dat is het uitgangspunt van AXA Investment Managers, dat al meer dan 20 jaar pioniert op het gebied van verantwoord beleggen.

Een verantwoord beleggingsproces integreert zogenaamde ESG-criteria. Mogelijke beleggingen worden dus niet alleen gescreend op hun financieel potentieel, maar ook hun impact op het milieu, de maatschappij en goed bestuur wordt in rekening gebracht. ‘Beleggen is anticiperen. We zijn ervan overtuigd dat we de toekomst beter kunnen voorspellen door ESG-factoren te integreren in ons research- en besluitvormingsproces. Verantwoord beleggen is gewoonweg een synoniem voor beter beleggen’, zegt Gilles Moëc, Head of Research van AXA IM en hoofdeconoom van de AXA Groep.

De voorbije jaren is de populariteit van verantwoorde beleggingen fors toegenomen. Eind vorig jaar was er wereldwijd 1.600 miljard euro belegd in verantwoorde beleggingen. Dat was meer dan het dubbele van 2015.* Ook het aanbod is sindsdien enorm toegenomen. Zo ontvingen alleen in ons land al meer dan 450 beleggingsfondsen het verantwoorde Towards Sustainability-label van bankenfederatie Febelfin. Moëc: ‘Die evolutie valt niet meer te stoppen. Klanten zijn op zoek naar meer mogelijkheden om hun belegging te koppelen aan een positieve maatschappelijke uitkomst, en de wereldwijde pandemie heeft die trend versneld. Hierdoor zal verantwoord beleggen doordringen tot iedere activaklasse in elke portefeuille.’

Advertentie

Verantwoord beleggen is gewoonweg een synoniem voor beter beleggen.

Gilles Moëc
Head of Research van AXA IM en hoofdeconoom van de AXA Groep

Schaalgrootte

De wereld staat voor enorme uitdagingen en steeds meer beleggers willen met hun vermogen een deel van de oplossing zijn. Er is namelijk veel geld nodig om de switch van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie te maken en zo de opwarming van de aarde te stoppen. Het verlies aan biodiversiteit staat ook hoog op de agenda. Tegelijkertijd zijn er nog grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de wereldwijde bevolkingsgroei en de vergrijzing of het verbeteren van de arbeidsomstandigheden om het menselijke kapitaal beter te beschermen. ‘Vermogensbeheerders spelen daarin een cruciale rol. Wij hebben de nodige schaalgrootte om een verschil te maken en wij weten hoe we onze invloed kunnen aanwenden in de ondernemingen waarin wij beleggen. Ons doel is te beleggen in wat ertoe doet, en dat moet zich vertalen in zowel een financieel rendement voor onze klanten als een positief maatschappelijk resultaat’, zegt Gilles Moëc.

We moeten ervoor zorgen dat we onze kinderen een wereld nalaten waarin het goed leven is. En met onze beleggingen kunnen we daadwerkelijk een verschil maken.

Gilles Moëc
Head of Research van AXA IM en hoofdeconoom van de AXA Groep

Impact

Er zijn verschillende manieren om van een portefeuille een verantwoorde belegging te maken. De integratie van ESG-factoren als aanvulling op de traditionele financiële analyse vormt de basis. Verantwoord beleggen of RI (Responsible Investment) gaat een stap verder. ESG-factoren worden dan gebruikt om de doelstellingen van een beleggingsstrategie te definiëren en positieve of negatieve filters toe te passen in het universum. Een verantwoorde belegging is er dus op gericht om ondernemingen en overheidsinstanties te financieren die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling, ongeacht de sector waarin ze actief zijn. Impactbeleggen is een vorm van verantwoord beleggen die nog verder gaat. Het is een manier om beleggingsbeslissingen te nemen die zowel positieve financiële prestaties als maatschappelijke voordelen nastreven. Het omvat een breed scala van complexe sociale- en milieudoelstellingen die gericht zijn op een betere toekomst. Moëc: ‘We moeten ervoor zorgen dat we onze kinderen een wereld nalaten waarin het goed leven is. En met onze beleggingen kunnen we wat daadwerkelijk een verschil maken.’

 

 

* Bron: Broadridge, AXA IM per 31 december 2020. Met uitsluiting van de feederfondsen en paraplufondsen. 

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.