Employee Benefits

Verzekeringen in salarispakket
zijn krachtig extralegaal voordeel

LEES MEER

een initiatief van

North Sea Port is sinds 1 januari 2018 de fusiehaven van het Nederlandse Zeeland Seaports en het Vlaamse Havenbedrijf Gent. De vestiging in Gent biedt haar 160 werknemers verschillende verzekeringen aan in hun loonpakket. ‘Mensen zijn zich vaak te weinig bewust van de waarde daarvan.’

Ook in de havensector woedt de oorlog om talent. Bij North Sea Port, dat jaarlijks zo’n 70 miljoen ton goederen via zeevaart verwerkt, zijn verzekeringsproducten een middel om talent aan te trekken en te behouden.

Waarom biedt North Sea Port verzekeringen aan als extralegaal voordeel?
Evelien Meirlaen, Head of HR: ‘Voor een stuk omdat de markt dat dicteert. Concurrerende bedrijven bieden voor gelijkaardige functies ook verzekeringen aan. Wij kunnen als werkgever niet achterblijven. Het is ook een bewuste keuze. Dankzij onze schaalgrootte kunnen we onze medewerkers veel gunstigere verzekeringsvoorwaarden aanbieden dan wanneer ze een individuele polis zouden afsluiten. Onze medewerkers krijgen een verzekering gewaarborgd inkomen, een hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering tak23, inclusief een overlijdensdekking. Wij vinden dat een mooie manier om zorg te dragen voor onze mensen.’

Kunt u een voorbeeld van die zorg geven?
Meirlaen: ‘Veel mensen staan te weinig stil bij hun pensioen: ze zijn daar niet of nauwelijks mee bezig. Wij nemen hiermee als werkgever een sociaal standpunt in. We bieden hen toegang tot bijvoorbeeld de tweede pijler. Via een groepsverzekering in hun loonpakket bouwen ze een mooi aanvullend pensioen op, zonder zelf iets te moeten ondernemen.’

Komen verzekeringen expliciet ter sprake tijdens sollicitatiegesprekken?
Meirlaen: ‘Sommige sollicitanten checken of wij een hospitalisatie- of groepsverzekering bieden. Meestal gaat het niet verder dan dat. Vragen over de inhoud van die verzekeringen krijgen we bitter weinig. Daarom kaarten we tegenwoordig tijdens sollicitaties onze verzekeringen zélf aan als een troef. En vertellen we meer over onze gunstige voorwaarden.’

Maken verzekeringen jullie aantrekkelijker als werkgever?
Meirlaen: ‘Daar ben ik van overtuigd. We willen nog sterker inzetten op beloningscommunicatie wanneer we aan employer branding doen. Als we vandaag vacatures publiceren, verduidelijken we daarin al beknopt ons arbeidsvoorwaardenpakket.’

Wat verwachten jullie als werkgever van een verzekeraar?
Meirlaen: ‘Kosten zijn uiteraard belangrijk. Maar de professionaliteit van een verzekeraar is minstens even cruciaal. Wij verlangen een deskundige en vlot bereikbare partner die met ons meedenkt en maatwerk aflevert. Ook verwachten we van een verzekeraar dezelfde klantgerichtheid naar onze medewerkers, wanneer zij rechtstreeks met hem contact opnemen. We zijn dus niet op zoek naar iemand die louter en alleen verzekeringsproducten aflevert.’

Responsive image

Tijdens sollicitaties kaarten we tegenwoordig onze verzekeringen zelf aan als troef.

Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overheden toegang tot het netwerk van De Tijd. Om hun visie, ideeën en oplossingen te delen met de De Tijd-community. De betrokken partners zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud.