Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Statuut van meewerkende echtgenoot: voor wie en waarom?

©Shutterstock

Veel koppels werken samen als zelfstandige. Het statuut van meewerkende echtgenoot stelt hen in staat hun sociale en belastingsituatie hierop af te stemmen.

Als zelfstandige werk je niet noodzakelijk alleen. In België doen heel wat ondernemers in vrije beroepen, landbouw, horeca en kleinhandel het met z'n tweeën. Vroeger was slechts één iemand van een samenwerkend koppel verplicht om sociale bijdragen te betalen. Hij was bijgevolg ook de enige die volledige toegang had tot sociale zekerheid. In de meeste gevallen was het de echtgenote die haar man ondersteunde, en die dus beperkte toegang had tot sociale en medische verzekeringen. Bij een scheiding had zij dan ook geen inkomsten en geen recht op pensioen.

Helpt uw echtgeno(o)t(e) bij uw professionele activiteit?

Uw verzekeraar helpt om uw project en medewerkers veilig te stellen. Met het Business Pack van AXA kunt u een online prijssimulatie uitvoeren en de verzekering(en) afsluiten die essentieel zijn voor u en uw bedrijf. Klik hier voor meer informatie!

Advertentie

Rechten…

Dat veranderde in 2005 met de invoering van het statuut van meewerkende echtgeno(o)t(e). Vanaf dan werd de tweede partner onderworpen aan dezelfde verplichtingen als een zelfstandige. Concreet kunnen echtgenoten die meewerken in het bedrijf en die geboren zijn voor 1 januari 1956 kiezen tussen twee statuten.

De eerste optie is het maxistatuut, dat voor belastingdoeleinden een inkomen vaststelt dat gescheiden is van dat van de partner. De socialezekerheidsbijdragen worden berekend op basis van het nettoberoepsinkomen. De echtgeno(o)t(e) heeft dezelfde sociale zekerheidsrechten als een zelfstandige in hoofdberoep, in het bijzonder met betrekking tot pensioen, gezinstoelagen, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en zwangerschap.

Het ministatuut beperkt de dekking van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en zwangerschap in ruil voor lagere bijdragen. Echtgenoten in dit statuut kunnen zakelijke uitgaven aftrekken voor belastingdoeleinden. Wie geboren is na 1 januari 1956, wordt automatisch aangesloten op het maxistatuut.

… en voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor dit statuut, moet je getrouwd zijn of wettelijk samenwonen, en minstens 90 dagen in het familiebedrijf werken. Daarnaast moet je afstand doen van elke andere betaalde activiteit en elk vervangingsinkomen dat je persoonlijke socialezekerheidsrechten geeft. Hoewel meewerkende echtgenoten in theorie een andere zelfstandige activiteit mogen uitoefenen, mag hun bruto jaarloon niet hoger zijn dan 3.000 euro.

Hou er rekening mee dat je geen aanspraak kan maken op het statuut van zelfstandige echtgeno(o)t(e) als je partner wordt belast als directeur van het bedrijf.

Zelfstandige echtgenoot of werknemer?

Ondernemers kunnen hun echtgeno(o)t(e) natuurlijk ook in dienst nemen. Wat is de beste keuze? Het statuut van zelfstandige echtgenoot is vooral geschikt als de partner zijn of haar echtgenoot helpt, bijvoorbeeld als assistent, en niet rechtstreeks het bedrijf werkt. In het andere geval krijgt hij of zij het statuut van werknemer, wat gepaard gaat met hogere sociale bijdragen.

Eind 2022 telde het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 16.513 vrouwen en 2.708 mannen die aangesloten waren als meewerkende echtgenoten. Dankzij dit statuut krijgen zij erkenning en waardering voor de bijdrage die ze leveren in het bedrijf. Vaak zijn ze ook de eerste werknemer die door een projecteigenaar wordt aangeworven. Overschakelen naar dit statuut is dus een kans om je sociale, fiscale en verzekeringszaken op orde te krijgen.

Helpt uw echtgeno(o)t(e) bij uw professionele activiteit?

Uw verzekeraar helpt om uw project en medewerkers veilig te stellen. Met het Business Pack van AXA kunt u een online prijssimulatie uitvoeren en de verzekering(en) afsluiten die essentieel zijn voor u en uw bedrijf. Klik hier voor meer informatie!

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.