Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Tips om je zelfstandigenpensioen aan te vullen

©Shutterstock

Elke zelfstandige weet dat zijn of haar wettelijk pensioen waarschijnlijk niet voldoende zal zijn voor een rustige oude dag. Er bestaan verschillende aanvullingen, die ook fiscaal interessant kunnen zijn.

Volgens de meest recente cijfers van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) heeft 83% van de werkenden in België een aanvullend pensioen. Daarvan zijn er iets meer dan 628.000 zelfstandigen. Er bestaan een aantal oplossingen waarmee zij een plan kunnen uitbouwen dat beantwoordt aan hun persoonlijke behoeften, vaak tegen aantrekkelijke fiscale voorwaarden.

Bent u zelfstandige en denkt u na over de toekomst?

Dankzij het Business Pack van AXA kunt u een online prijssimulatie uitvoeren en de verzekering(en) afsluiten die essentieel zijn voor u en uw bedrijf. Klik hier voor meer informatie!

VAPZ: terecht populair

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is de populairste oplossing. Meer dan 540.000 zelfstandigen bouwen op die manier hun pensioen verder op, in eigen naam of als vennootschap. Bijdragen aan een VAPZ zijn aftrekbaar als beroepskosten. Dit vermindert het netto belastbaar inkomen en de sociale bijdragen van de zelfstandige. Die geniet ook van een gewaarborgde rentevoet, eventueel aangevuld met een aandeel in de jaarlijkse winst van de verzekeraar.

De premie van het VAPZ mag maximaal 8,17% bedragen van het referentie-inkomen van de laatste drie jaar, of 3.859,40 euro voor 2023. Het sociale VAPZ is een alternatieve formule die het gewone VAPZ aanvult met een solidariteitscomponent en extra bescherming in geval van overlijden, moederschap of arbeidsongeschiktheid. Dit maakt besparingen mogelijk tot 9,4% van het referentie-inkomen, met een plafond van 4.440,43 euro voor 2023.

Een ander voordeel van het VAPZ is de gunstige eindbelasting op het kapitaal dat wordt gestort wanneer de zelfstandige op pensioen gaat.

IPT: flexibiliteit en aftrekbaarheid

Interessant voor bedrijfsleiders is de Individuele Pensioentoezegging (IPT), die gecombineerd kan worden met het VAPZ. Hier betaalt het bedrijf 100% van de premies, die aftrekbaar zijn als bedrijfskosten.

Het pensioenkapitaal wordt opgebouwd via een tak 21-levensverzekering, die het kapitaal en de rente garandeert, of een tak 23-polis. Beleggers zijn vrij om hun portefeuille zelf op te bouwen of om dit aan experts over te laten. De specialisten van AXA kunnen bijvoorbeeld de samenstelling van de portefeuille afstemmen op de leeftijd en het risicoprofiel. Maar daar houdt de flexibiliteit niet op: polishouders kunnen hun beleggingen aanpassen aan de schommelingen op de financiële markten en hun eigen risicobeoordeling.

POZ: een optie voor vrije beroepen

Wie streeft naar hogere pensioenuitkeringen, kan een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) toevoegen aan het VAPZ. Dit is een alternatief voor het IPT, waarmee het in principe niet gecombineerd kan worden. Het is voorbehouden aan zelfstandige beroepsbeoefenaars, assistenten of meewerkende echtgenoten.

De premies voor een POZ worden door de zelfstandige gestort in een verzekeringspolis van tak 21 of 23, met een belastingvermindering van 30%. Ook hier kan een expert helpen om de formule fiscaal te optimaliseren, afhankelijk van de leeftijd en de risicobereidheid.

Bent u zelfstandige en denkt u na over de toekomst?

Dankzij het Business Pack van AXA kunt u een online prijssimulatie uitvoeren en de verzekering(en) afsluiten die essentieel zijn voor u en uw bedrijf. Klik hier voor meer informatie!

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.