Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Autoverzekeringen: nieuwe mobiliteit vraagt om aangepaste aanpak

Nathanaël Tselentis, Olivia Henrot & Cindy Tans ©Marco Mertens

Autodelen, carpoolen, de auto combineren met trein of fiets… Digitale platformen veranderen onze mobiliteit grondig. Verzekeraars passen zich aan, met aangepaste diensten en formules. Drie experts lichten de veranderingen toe.

‘Wie zich verzekert, verwacht een steeds hoger niveau van dienstverlening’, zegt Olivia Henrot, verantwoordelijk voor Customer Solutions Mobility bij AXA. ‘De kerntaken van verzekeraars blijven beschermen, vergoeden en begeleiden in geval van schade. Maar ze moeten ook mee evolueren met de markt. Die vraagt om een persoonlijk en geavanceerd aanbod, zoals een autoverzekering op maat van de deeleconomie. Zo ontstaan er nieuwe verzekeringsproducten en een nieuw ecosysteem van bijhorende diensten.’

Dit ruimere aanbod zorgt voor meer maatwerk, voor alle verzekerden. ‘Ook wie slechts een “eenvoudige” burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten, helpen we in geval van een ongeval met het vinden van de dichtstbijzijnde garage aan de beste prijs’, zegt Cindy Tans, projectmanager mobiliteit bij AXA. ‘Om dat mogelijk te maken, werken we samen met Fixico. Dit online platform bezorgt de klant binnen de 24 uur drie vrijblijvende offertes van carrossiers in de buurt van waar het voertuig zich bevindt.’

Schrijft u uw wagen in op een deelplatform, kijk dan na of er een verzekering is via het deelplatform of je eigen verzekering dit gebruik dekt. Zo vermijdt u problemen bij een schadegeval.
Olivia Henrot
verantwoordelijke Customer Solutions Mobility bij AXA

Ook de tweedehandsmarkt vraagt om aangepaste verzekeringen. Samen met SereniMax (digitaal platform waar wagens worden verhandeld) biedt AXA een verzekering aan die de aan- en verkoop van een tweedehandswagen vergemakkelijkt. Deze verzekert koper en verkoper tijdens proefritten. Bovendien biedt SereniMax een volledige diagnose van de auto aan, verzekert dit platform een veilige betaling en geeft het een garantie tegen mechanische defecten.

Traject verzekeren

‘Vroeger verzekerden we de auto én de mensen in die auto’, zegt Nathanaël Tselentis, projectmanager mobiliteit bij AXA. ‘Vandaag evolueren we naar het verzekeren van de persoon en zijn traject, ongeacht het voertuig. We willen elke vorm van mobiliteit opnemen in ons aanbod. En pechverhelping is daarbij een cruciale service.’

AXA-klanten kunnen vandaag al via gps-localisatie volgen waar hun depanneur zich bevindt. Ook het huren van een vervangwagen is sterk vereenvoudigd. De klant hoeft niet meer langs de garage en wint zo kostbare tijd.

24u
Fixico
Het online platform Fixico bezorgt de verzekerde bij een schadegeval binnen de 24 uur drie offertes van carrossiers in de buurt.

‘Als mevrouw Peeters ’s morgens in haar wagen stapt, is ze verzekerd door haar “klassieke” autoverzekering. Ruilt ze onderweg haar wagen voor haar elektrische fiets (max. 25 km/u) - om de files te vermijden - dan neemt haar verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Privé Leven (‘familiale’) het over. En krijgt ze een lekke band, dan zorgt haar verzekering ervoor dat een hersteldienst haar uit de nood helpt’, zegt Nathanaël Tselentis.

‘We letten er goed op dat onze verzekeringen elkaar aanvullen’, zegt Olivia Henrot. ‘Als u uw auto, waarvoor u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten, inschrijft in een autodeelprogramma, zal u het niet prettig vinden dat uw bonus-malus stijgt omdat iemand anders een ongeval met uw auto veroorzaakt. Wij adviseren om goed na te kijken of een verzekering ook de verantwoordelijkheid dekt van de persoon die uw wagen huurt. Platforms zoals CarAmigo, waar we mee samenwerken, bieden dit soort verzekering vaak aan.’

Data bepaalt premie

Het AXA-team volgt alle trends op het gebied van mobiliteit op de voet. Nu elektrisch rijden populairder wordt, biedt AXA een verzekering aan die de kosten dekt die eigen zijn aan elektrische wagens, zoals schade aan elektrische laadkabels.

Op het vlak van ongevalpreventie gaat AXA nog een stapje verder. ‘Dat nemen we heel ernstig’, zegt Olivia Henrot. ‘We bieden apps aan om te leren autorijden, taxichèques, een dekking voor wanneer je BOB bent enzovoort. Zelfrijdende auto’s zouden voor minder ongevallen kunnen zorgen, maar zover zijn we nog niet. Hulpmiddelen zoals rijstrookondersteuning en noodremfuncties verminderen het aantal en de ernst van ongevallen. Maar we blijven onze klanten eraan herinneren dat ze aandachtig moeten blijven. De bestuurder heeft de belangrijkste rol in het verkeer.’

Om ze bewust te maken van hun rijgedrag, verzamelt AXA - met toestemming - data over het rijgedrag van de bestuurders die ze verzekert. ‘Die gebruiken we in AXA Drive. Die app analyseert het rijgedrag van onze klanten, geeft hen advies en past hun premie aan op basis van hun rij-score’, zegt Olivia Henrot. ‘Over het gebruik en het verzamelen van die data zijn we erg transparant, net als over de voordelen ervan voor de verzekerde.’

Cindy Tans wijst erop dat de websites die verzekeraars vergelijken geen rekening houden met dergelijke extra diensten. ‘Ze kijken alleen naar de premie. Omdat een goede verzekeraar veel meer is, vertrouwen wij op onze makelaars. Die spelen nog altijd een belangrijke rol in het adviseren van onze klanten.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.