Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Publieke sector laat veel kansen liggen bij verzekeringsdossiers

Peter Verleysen, Accountmanager Publieke Sector & B2B bij AXA ©Marco Mertens

Voor het hernieuwen van hun verzekeringsopdrachten kiezen lokale besturen vandaag nog te weinig voor overheidsopdrachten. Vooral in Vlaanderen vallen de cijfers op. 70 procent van de polissen wordt er keer op keer verlengd zonder enige vorm van concurrentie. Daardoor mist de publieke sector kansen op kwaliteitsverhogingen en kostenbesparingen.

Normaal dient elk lokaal bestuur zijn verzekeringsopdrachten om de vier jaar openbaar aan te besteden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebeurt dat in de praktijk zo goed als overal. De rest van ons land hinkt achterop. In Wallonië plaatste iets meer dan 60 procent van de lokale besturen al een overheidsopdracht, in Vlaanderen niet meer dan 30 procent.

‘Federale en regionale overheden, provincies, lokale besturen, politie-en hulpverleningszones, intercommunales, maar ook de socialprofitsector en onderwijsinstellingen vertegenwoordigen samen een enorme markt’, verduidelijkt Peter Verleysen, Accountmanager Publieke Sector & B2B bij AXA.

Verzekeringen: Publieke sector laat kansen liggen

‘Het is voor de publieke sector een gemiste kans dat ze niet actief haar verzekeringsdossiers beheert. Mocht ze meer gebruikmaken van de concurrentiekracht binnen het verzekeringswezen, zou dat een forse kostenbesparing kunnen opleveren. Bovendien worden die besparingen gerealiseerd op de volledige duurtijd van de overheidsopdracht (4 jaar in principe) waardoor de impact op het budget toch aanzienlijk is. Met deze slimme besparing kan een lokaal bestuur heel wat andere noden en behoeften zinvol invullen.’

Gevoelige kostenbesparing

Een openbaar bestuur dat zijn verzekeringscontracten op de markt aanbiedt en heronderhandelt, kan 40 tot 60 procent besparen op de vroegere polisprijzen. Zo zagen Stad en OCMW Mortsel hun totale verzekeringskost dalen van 360.000 euro naar 165.000 euro. Ook de gemeente Wevelgem bespaarde flink door haar verzekeringspakket openbaar aan te besteden. De polisprijs daalde er van 210.000 euro naar 113.000 euro.

Hoewel het aantal spelers op de verzekeringsmarkt voor lokale besturen relatief beperkt is, is de concurrentie bijzonder hevig. Het vergelijken van verzekeringsvoorstellen is dus geenszins onbegonnen werk.

Zinvolle strategie

Het blijft vreemd dat meerdere openbare besturen nooit gebruikmaken van overheidsopdrachten voor haar verzekeringsdossiers, vindt Peter Verleysen. ‘Als we kijken naar de privésector, dan vinden we daar geen enkele onderneming die niet om de drie of vier jaar haar portefeuilles herbekijkt en de concurrentie laat spelen. Er is geen enkel zinnig argument aan te halen waarom de publieke sector niet hetzelfde zou doen. Geen enkel lokaal bestuur kan het zich veroorloven om jarenlang haar verzekeringen onaangeroerd te laten. Het is absoluut zinvol om de huidige polissen professioneel en kritisch te herbekijken.’

Het belang van knowhow

De reden waarom vandaag zo weinig openbare besturen voor een overheidsopdracht van hun verzekeringsproducten kiezen? Wellicht toch voornamelijk door een gebrek aan verzekeringskennis, meent Peter Verleysen. ‘Lokale overheden hebben niet altijd specifieke verzekeringskennis in huis en weten soms niet hoe ze zo’n opdracht optimaal moeten uitschrijven. Ze staan vaak ook te weinig stil bij een aantal aandachtspunten die binnen de huidige, snel evoluerende technologische samenleving steeds belangrijker worden. Denk aan: GDPR, cyberveiligheid, digitale voetafdrukken.’

Geen enkel lokaal bestuur kan het zich vandaag veroorloven om jarenlang haar verzekeringen onaangeroerd te laten.
Peter Verleysen
Accountmanager Publieke Sector & B2B bij AXA

Daarbij kunnen externe onafhankelijke consultants nuttig zijn. Zij helpen openbare besturen bij het opstellen van een zo volledig mogelijke overheidsopdracht en de daarbij horende administratie en lastenboeken. Daardoor stijgt de kwaliteit van de overheidsopdrachten, waarop verzekeraars optimaal kunnen inspelen en intekenen.

Peter Verleysen: ‘De kost van een externe consultant betaalt zich na afloop van de procedure terug. Gelukkig zien we in de praktijk, onder meer omwille van de professionalisering van de openbare besturen, dat er op dat vlak langzaamaan een zekere bewustwording ontstaat.’

Hogere kwaliteit

Heronderhandelen biedt ook kansen op meer kwaliteit. Peter Verleysen: ‘Bij AXA leveren we voor elk openbaar bestuur puur maatwerk. We sturen professionals ter plaatse om de noden en behoeftes van de klant glashelder in kaart te brengen. Vervolgens creëren we een aanbod op maat. Zo zijn de besturen er zeker van dat ze voor bepaalde zaken niet te veel, te weinig of dubbel verzekerd zijn. Ze kunnen hun polissen ook samenvoegen, in plaats van er één per risico af te sluiten. Openbare besturen kunnen hun verzekeringen dus niet alleen goedkoper, maar ook efficiënter organiseren.’

Betere service

Een heronderhandeld verzekeringsdossier kan ook een betere dienstverlening opleveren. Op dat vlak begeleidt AXA haar klanten bij risicobeheer met een team van 25 ingenieurs. ‘Die gaan ter plaatse om samen met de preventiedienst van het openbaar bestuur een preventieplan op te stellen, en dit nadien ook op te volgen’, legt Peter Verleysen uit.

‘Als verzekeraar bieden we onze expertise en knowhow aan als een service. We delen onze kennis met de klant, op vlak van arbeidsongevallen, autoverzekeringen, aansprakelijkheden, materiële schade en dergelijke meer. Daarnaast bieden we hen ook een digitaal platform. Daarop kan de klant online zijn polis raadplegen, schadegevallen aangeven en opvolgen. Kortom: het openbaar op de markt brengen van verzekeringsdossiers kent onnoemlijk veel voordelen voor de publieke sector en bij uitbreiding voor de maatschappij waarin ze actief is.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.