Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Zorg en pensioenen: publieke sector staat voor zelfde uitdagingen als privé

Karel Coudré, Directeur Product Management Life & Health bij AXA ©Marco Mertens

Om pensioenen en gezondheidszorg betaalbaar te houden, staat de publieke sector voor heel wat uitdagingen. Bij nieuwe aanwervingen binnen de overheid wil de regering van contractuele jobs de norm maken, en van statutaire de uitzondering. Het wordt meer dan ooit een kunst om beide statuten gelijk te behandelen. Maar er bestaan oplossingen.

Vandaag telt de publieke sector grofweg 50 procent statutaire en 50 procent contractuele werknemers. Die laatste hebben onder meer lagere pensioenen en lagere tegemoetkomingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De komende jaren zal het aantal vastbenoemde ambtenaren afnemen, ten opzichte van het aantal contractuelen.

Extra bescherming

‘Hierdoor zal de publieke sector geconfronteerd worden met dezelfde problematiek als de private sector’, zegt Karel Coudré, Directeur Product Management Life & Health bij AXA. ‘Met andere woorden: bijkomende bescherming wordt steeds noodzakelijker. Alleen zo zullen àlle werknemers binnen de publieke sector optimale aanvullingen op hun wettelijke tegemoetkomingen verkrijgen, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid en hun pensioen.’

80 procent van het laatste loon bij pensioenen en 70 tot 75 procent van het laatste loon bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Dat wordt het streefdoel voor contractuelen bij de overheid.
Karel Coudré
Directeur Product Management Life & Health bij AXA

Openbare besturen zullen nog meer dan vandaag bijkomende financiering moeten voorzien om ambtenaren met verschillende statuten quasi dezelfde ziekte- en pensioenvoorwaarden te geven. Daar denken vandaag al enkele publieke instellingen over na.

Karel Coudré: ’80 procent van het laatste loon bij pensioenen en 70 tot 75 procent van het laatste loon bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Dat worden het streefdoel voor contractuelen bij de overheid. Bijkomende verzekeringen zijn daarom zeker geen overbodige luxe.’

Hospitalisatie en ambulante zorgen

Met de hospitalisatieverzekering is het vandaag wel prima gesteld binnen de publieke sector. Net zoals in de private sector heeft zowat iedereen er eentje. Toch is er op dat vlak nog één belangrijk pijnpunt.

‘Er wordt te weinig nagedacht over ambulante zorgen’, verduidelijkt Karel Coudré. ‘Tandverzorging, brillen, erelonen van een specialist en medicatie: alles samen goed voor 8 miljard euro per jaar aan medische kosten die niet terugbetaald worden door de Belgische sociale zekerheid. Ook dat is een element dat niet mag ontbreken binnen de uitbouw van de totaalbescherming voor het personeel.’

Verzekeringen: Publieke sector laat kansen liggen

Betaalbare pensioenen

Aanvullende pensioenverzekeringen zijn ook een sterk middel om onze pensioenen betaalbaar te houden. Karel Coudré: ‘Ja, pensioenen zijn duur. Maar uiteindelijk moet iemand ze betalen. Er ligt een heel debat open over wat nu eigenlijk het beste is voor de samenleving: mensen direct meer koopkracht, of uitgestelde koopkracht geven. Sowieso moeten we ervoor zorgen dat de pensioensystemen voldoende ondersteund worden. We moeten prioriteit geven aan het pensioenbudget. Dat kan bijvoorbeeld via nieuwe loonakkoorden. En door het omvormen van bestaande, soms achterhaalde voordelen – denk aan de haard- of standplaatstoelage – naar pensioenvoordelen. We kunnen er hoe dan ook niet onderuit: een goed pensioen is belangrijk voor iedereen.’

Doordacht en duurzaam beleggen

Het geld dat bestemd is voor pensioenen en aanvullende pensioenen moet ook goed belegd worden. Dat wil zeggen: het maximale halen uit een pensioenplan.

Karel Coudré: ‘Hybride oplossingen zijn wat dat betreft strategisch. Ze beleggen deels in elementen die een vast rendement genereren en deels in elementen die de marktevoluties volgen. Op de lange termijn – wat per definitie het geval is bij pensioenverzekeringen – behaal je zo de potentieel hoogste rendementen. Dat is verstandig. Want pensioenverzekeringen moeten maximaal kunnen renderen. We hebben daarvoor als een van de weinige Belgische verzekeringsinstellingen een eigen assetmanager in huis. AXA is wereldwijd ook een voortrekker wat betreft maatschappelijk verantwoord beleggen. We desinvesteerden onder andere massaal uit steenkool en de tabaksindustrie.’

Impact op werkgeversmerk

Voor een lokale overheid is het belangrijk dat beleggingen op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeuren. Dat komt de aantrekkelijkheid van de publieke sector als werkgever ten goede.

‘De openbare sector en de private sector vissen vaak in dezelfde talentenvijver’, weet Karel Coudré. ‘Naast een competitief loon zal een degelijk onderbouwd aanvullend pensioen- en gezondheidspakket in de publieke sector de komende jaren steeds meer aan belang winnen.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.