Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Onafhankelijke vermogensbeheerder: Tijd besparen om er te kunnen maken

Jean Demuth, Head of Independent Investor Services bij Banque de Luxembourg

‘Een tsunami van veranderingen’, zo noemt Jean Demuth van Banque de Luxembourg de omgeving waarin onafhankelijke vermogensadviseurs en -beheerders zich bevinden. Onder andere nieuwe reglementeringen, wijzigende concurrentie en digitalisering slorpen hun tijd volledig op. Maar de kern van hun beroep is adviesverlening en het menselijk contact. Ze hebben dus absoluut nood aan een betrouwbare, ervaren partner-depositobank zodat ze tijd kunnen vrijmaken voor de menselijke relaties.

‘Uw vermogen toevertrouwen aan een derde partij doe je in absoluut vertrouwen en op lange termijn’, benadrukt Jean Demuth, Head of Independent Investor Services bij de Banque de Luxembourg. ‘Die onafhankelijke adviseurs en beheerders begeleiden vaak families over verschillende generaties heen. Ze weven sterke banden, kennen alle vragen en uitdagingen met betrekking tot het vermogen van hun klanten en de overdracht ervan. Maar sinds enkele jaren nemen nieuwe reglementeringen, de digitalisering en de gewijzigde concurrentie veel van hun tijd in beslag. Daarom is het een voordeel dat ze steunen op een stabiele, efficiënte depositobank die hun taken en verplichtingen perfect kent.’

Relatie op lange termijn

Advertentie

Onafhankelijke beheerders en adviseurs geven toe dat het een must is om in goede verstandhouding samen te werken met depositobanken, maar toch zijn ze vaak bang voor de concurrentie van de grote financiële instellingen waarmee ze samenwerken. ‘Ik begrijp hun bezorgdheid, maar ik kan hen verzekeren dat we daarop geen toegevingen doen bij de Banque de Luxembourg’, zegt Jean Demuth met klem. ‘Onze activiteiten als depositobank en private bank zijn strikt gescheiden, ook op het vlak van ons uitvoerend comité. Zo vermijden we elk belangenconflict. Het zijn deze strenge eisen die ons toelaten met onze onafhankelijke vermogensbeheerders een vertrouwensrelatie op lange termijn op te bouwen.’

Honderdjarige depositobank

De Banque de Luxembourg vierde twee jaar geleden haar honderdste verjaardag. Die stabiliteit is geruststellend voor haar partners, zeker nu die in de huidige veranderende omgeving vooral nood hebben aan zichtbaarheid. ‘Onze diensten aan onafhankelijke vermogensbeheerders  maken integraal deel uit van onze langtermijnstrategie. Dat te weten stelt hen gerust’, vervolgt de expert. ‘Nog een element dat ze toejuichen is het feit dat we deel uitmaken van een een bankgroep met een cooperatieve structuur, Crédit Mutuel. Ze weten zeer goed dat zo’n model in de eerste plaats uitgericht is op de lange termijn in plaats van te mikken op snelle winst en vluchtige marktopportuniteiten.’

Ons speciaal daartoe bestemd IT-platform maakt het mogelijk om onder andere rapportering op maat te automatiseren en de interface aan te passen aan de IT-tools van de onafhankelijke vermogensbeheerders.

Jean Demuth
Head of Independent Investor Services bij Banque de Luxembourg

De bank biedt oplossingen aan, passend bij de noden van elke zelfstandige, met een product- en dienstenpallet op maat. ’Onze financieringsoplossingen zijn daardoor geschikt voor vermogensbeheer en -planning voor eindklanten’, vervolgt Jean Demuth. ‘Zeer concreet maakt ons gespecialiseerd IT-platform het mogelijk om rapportering op maat te automatiseren, om de interface aan te passen aan de IT-tools van de onafhankelijke vermogensbeheerders, om de time-to-marketbij de uitvoering van de orders te garanderen, enzovoort. Stuk voor stuk waardevolle voordelen! Zo kunnen zij hun energie volop aan de eindklanten besteden in plaats van aan logistieke problemen.’

Wilt u als onafhankelijke vermogensadviseur meer weten over de diensten van Banque de Luxembourg? Neem dan contact met Jean Demuth en zijn team op 02 663 45 58.

Meer weten? https://www.banquedeluxembourg.com/independent-investor

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.