Modernisering Belgische erfrecht en huwelijksstelsels

Op 1 september treedt het nieuwe Belgische erfrecht in werking. Het voorziet een ruimere beschikkingsvrijheid en verhoogt de bescherming van toekomstige erfgenamen. Het nieuwe kader zal ook een aanzienlijk effect hebben op de huwelijksvermogensstelsels.

Partner Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. Om hun visie, ideeën en oplossingen te delen met de De Tijd-community. De betrokken partners zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud.