Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Best Managed Companies-label versterkt merknaam en imago

Gert D'Handschotter, CEO E.D.&A.: ‘Door onze deelname aan het Best Managed Companies-traject hebben we ingezien dat we verder moesten automatiseren.’

Ondernemingen die bekroond worden met het Best Managed Companies-label krijgen erkenning voor de kwaliteit van hun management. Anderzijds is dit ook een permanent proces van evalueren en verbeteren, zo getuigen drievoudige laureaten Protime en E.D.&A.

Het Best Managed Companies-programma coacht en erkent de best geleide private ondernemingen van ons land. E.D.&A, specialist in elektronische besturingen voor intelligente machines en apparaten, behaalde drie jaar op rij het Best Managed Companies-label.

‘Deze bekroning betekent ook écht iets voor ons bedrijf’, vertelt CEO Gert D'Handschotter. ’Hiermee bewijzen we aan medewerkers en de buitenwereld dat we onze organisatie bewust managen en een langetermijnvisie hebben.’

Het Best Managed Companies-label trekt talent en andere bedrijven over de streep om voor ons te kiezen.
Peter s’Jongers
CEO Protime

Ook drievoudig laureaat Protime, marktleider op vlak van tijdsregistratie, personeelsplanning en online samenwerken, beaamt dit. ‘Het Best Managed Companies-label trekt talent en andere bedrijven over de streep om voor ons te kiezen’, zegt CEO Peter s’Jongers. ‘We hebben dit al ervaren bij het aantrekken van nieuwe klanten, leveranciers en talenten op de arbeidsmarkt. Het versterkt het imago van ons bedrijf.’

Permanent leer- en verbeterproces

Daarnaast hechten beide ondernemingen veel waarde aan het permanente leer- en verbeterproces dat achter het label schuilgaat. Het bijhorende coachingtraject van Deloitte Private laat deelnemers bewust reflecteren over de strategie en de koers van het bedrijf.

Gert D'Handschotter: ‘Door onze deelname aan dit traject hebben we ingezien dat we verder moesten automatiseren. Sinds eind vorig jaar plaatsen we heel wat elektronicacomponenten in België volledig machinaal, en niet langer manueel. Hierdoor kunnen we concurreren met Chinese en Oost-Europese bedrijven, zowel wat kostprijs als productieflexibiliteit betreft.’

Peter s’Jongers, CEO Protime

Protime heeft zijn bedrijfsvoering sinds zijn deelname aan het Best Managed Companies-parcours niet zozeer gewijzigd, maar is er wél veel gefocuster mee bezig. ‘Voor ons managementteam was dit een goede oefening om onze strategie te stroomlijnen’, zegt Peter s’Jongers.

‘Vroeger namen we sommige beslissingen al wel eens vanuit ons buikgevoel. Tegenwoordig gebeurt dat met meer structuur. We bekijken bepaalde zaken – zoals bijvoorbeeld onze innovatieprojecten – nog meer in teamverband. Pas wanneer alle invalshoeken belicht zijn, geven we richting of hakken we knopen door.’

De impact van corona

Hoe moeilijk is het om een bedrijf te runnen middenin de onzekerheden die de coronacrisis veroorzaakt? Protime vindt dit niet eenvoudig. ‘Wij horen als technologiebedrijven boven de crisis te staan, maar we moeten onze oplossingen natuurlijk kunnen blijven vermarkten. Ik vind het lastig om vandaag in te schatten hoe de investeringsbereidheid van onze economie volgend jaar zal zijn. Gelukkig bevinden onze klanten zich in diverse sectoren, en genieten we zo van risicospreiding.’

E.D.&A. ambieert de komende jaren verder te gaan op hetzelfde elan wat investeringen en productie betreft, maar plaatst toch een paar kanttekeningen. ‘De toepassingsmogelijkheden van elektronische producten breiden nog altijd uit. Daar maken we ons weinig zorgen over. Maar het is onduidelijk op welke manier de wereldeconomie blijvend geïmpacteerd is. En of er nu wel of niet een tweede coronagolf zal volgen. Gelukkig merken we bij klanten stilaan terug heel wat investeringsbereidheid. Dat stemt ons absoluut hoopvol.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.