Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Een Best Managed Company zijn, geeft ons geloofwaardigheid, ook in het buitenland'

Jean-François Herremans, CEO van EASI en Thomas Van Eeckhout, CEO van EASI

Bedrijven met een Best Managed Companies-label zijn niet alleen wendbaar en worden efficiënt geleid. Het label is ook een troef voor buitenlandse partners. Of om een succesvol zakenmodel te reproduceren in het buitenland, benadrukken de CEO’s van EASI en CE+T.

Wat betekent een deelname aan het Best Managed Companies-programma van Deloitte Private, Econopolis en de KU Leuven? ‘Jezelf voortdurend in vraag stellen. Zo kan je vooruitgang boeken en nieuwe projecten lanceren’, benadrukt Thomas Van Eeckhout, een van de twee CEO’s van EASI, een bedrijf dat gespecialiseerd is in clouddiensten, veiligheids- en softwareoplossingen. ‘Je werkt jaar na jaar  om het label te behouden. Dat leidt tot een dynamiek die je ertoe dwingt om altijd beter te willen doen, werkpunten te identificeren en er oplossingen voor te vinden.’

Om een Best Managed Company te worden moet je open-minded zijn en dingen willen veranderen.
Jean-François Herremans
CEO van EASI

‘Om een Best Managed Company te worden, moet je open-minded zijn en dingen willen veranderen. Begeleid worden verstrekt dit proces nog meer, het geeft je structuur en ritme.’ zegt Jean-François Herremans, de andere CEO van EASI. ‘Wij hebben een sterke bedrijfscultuur en werken met tevreden en geëngageerde medewerkers met veel verantwoordelijkheidszin. Het is altijd al ons doel geweest om medewerkers te laten doorgroeien in plaats van externe managers aan te werven.’

‘Toch wees de Best Managed Companies-coach ons op een aantal werkpunten. Wij hadden te weinig verschillende visies op het bedrijf. Daarom hebben we het aantal samenwerkingen uitgebreid. Door in verschillende raden van bestuur te zetelen, kunnen we ons beter openstellen voor andere werkmethodes.’

Robert Eyben, CEO van CE+T

De producent van innovatieve stroomomvormers, CE+T, benadrukt eveneens de voordelen van een deelname aan het coachingtraject. ‘De Best-Managed Companies-coach wees ons op het gevaar van silovorming binnen ons bedrijf’, zegt CEO Robert Eyben. ‘We zagen in dat transversaal werken in sommige domeinen interessant kan zijn. Die evolutie zouden we wellicht ook zonder coaching hebben gevolgd, maar de adviezen na een grondig onderzoek van een externe expert lieten ons tijd en efficiëntie winnen.’

Dankzij het label krijgen de medewerkers een externe kijk op het management. Dat geeft hen zekerheid en trots.
Robert Eyben
CEO van CE+T

Talenten aanwerven, klanten geruststellen

Ook de reacties op de deelname aan het programma zijn positief. ‘Dankzij het label krijgen de medewerkers een externe kijk op het management. Dat geeft hen zekerheid en trots. Het is een slimme manier om een feestje te bouwen’, glimlacht Robert Eyben. ‘Als Best Managed Company kunnen we niet alleen nieuwe talenten aantrekken, maar kunnen we ook ons imago versterken tegenover onze aandeelhouders, de banken, onze klanten en onze leveranciers. Het biedt ons bovendien de kans het label te gebruiken in alle landen waar we actief zijn.’

EASI is internationaal nog niet bekend. Kunnen praten over het Best Managed Companies-label creëert vertrouwen.
Thomas Van Eeckhout
CEO van EASI

En laat dat nu een grote troef zijn in deze tijden met een wereldwijde pandemie. CE+T is actief in China, de Verenigde Staten en India, drie landen die sterk door het coronavirus getroffen zijn en die een verschillende overheidsaanpak kennen. Over de ganse lijn is Eyben optimistisch. ‘Ondanks de commerciële achterstand die we ondervonden, zit het bedrag aan opgehaalde bestellingen op budget. Als alles goed gaat, zal de impact van Covid-19 beperkt blijven.’

Bij EASI kijkt CEO Van Eeckhout over de landsgrenzen heen. ‘Onze uitdaging bestaat erin het succesmodel van België ook in het buitenland te kopiëren. EASI is internationaal nog niet bekend. Kunnen praten over het Best Managed Companies-label stelt onze partners gerust. Het is ook een pluspunt bij aanwervingen, want jonge mensen willen een toekomst uitbouwen. Een Best Managed Company zijn, geeft ons geloofwaardigheid.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.