Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Belgium Best Managed Companies erkent sterke private bedrijven

Bruno Peelaers, Best Managed Companies-coach bij Deloitte Private ©Marco Mertens

Een gealigneerde strategie, de juiste mensen en middelen en een positieve bedrijfsdynamiek. Belgische ondernemingen die deze combinatie vertalen in sterke financiële resultaten kunnen zich Best Managed Company noemen.

Best Managed Companies is een coachingtraject dat 25 jaar geleden in Canada ontstond. ‘We lanceerden het vorig jaar in België. Zeven bedrijven kregen het label’, vertelt Bruno Peelaers, Best Managed Company-coach en programmadirecteur bij Deloitte België.

‘Met Econopolis gaan we dit jaar opnieuw op zoek naar middelgrote private ondernemingen die zeer goed gemanaged worden. Een onafhankelijke jury screent de deelnemers op vier domeinen: strategie, middelen en mensen, betrokkenheid en financiële performantie. Onze bedoeling? Samen reflecteren en Belgische bedrijven sterker maken.’

Heldere communicatie

‘Met strategie bedoelen we een duidelijke langetermijnstrategie waar het management 100 procent voor gaat. Waar wil het bedrijf naartoe? Dat moet duidelijk zijn voor de hele organisatie. Het gaat ons niet zozeer over de kwaliteit van de strategie, maar over hoe die tot stand komt. Is ze duidelijk voor alle medewerkers? Staan alle neuzen in dezelfde richting?’, legt Bruno Peelaers uit.

'Het enthousiasme mag niet blijven hangen bij het management. De positieve dynamiek moet door de hele onderneming stromen.
Bruno Peelaers
Best Managed Companies-coach en programmadirecteur bij Deloitte Private

‘Het tweede domein zijn de resources: de mensen en de middelen in de onderneming. Zijn die zo gekozen dat het bedrijf een toekomstgerichte koers kan varen, met voldoende oog voor innovatie?’

Sterk engagement

‘Maar strategie en mensen zijn niet voldoende, wat ons bij de derde pijler brengt: betrokkenheid’, zegt Bruno Peelaers. ‘Het enthousiasme mag niet blijven hangen bij het management. De positieve dynamiek moet door de hele onderneming stromen. Stimulerend leiderschap mondt uit in een sterk engagement bij alle medewerkers. Wie actief betrokken is bij de toekomst van het bedrijf, is gemotiveerd om de extra inspanning te leveren die het verschil maakt.’

De vierde pijler noemt Bruno Peelaers het dashboard. ‘Als de eerste drie pijlers goed zitten, merk je dat aan de sterke financiële resultaten. Best Managed Companies is een holistisch verhaal. De vier pijlers zijn nauw verbonden. De coaches van Deloitte Private houden de deelnemers een spiegel voor over de maturiteit van hun processen, maar het totaalplaatje is het belangrijkst.'

Duurzaam karakter

Bedrijven uit alle sectoren kunnen het kwaliteitslabel Best Managed Company in de wacht slepen. Bruno Peelaers: ‘We mikken op groeiende bedrijven met een zekere maturiteit. Ze bestaan minstens vijf jaar, hebben een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro en tellen meer dan 25 voltijdse werknemers. Ze zijn voor minstens 60 procent eigendom van Belgische personen of entiteiten en het belangrijkste beslissingscentrum ligt in ons land. Vaak gaat het om familiebedrijven.’

De bedrijven die het Best Managed Company-label vorig jaar verdienden, kunnen dit jaar opnieuw deelnemen. 'Het label heeft een duurzaam karakter. Er zullen nieuwe laureaten zijn en gevestigde waarden. Samen vormen ze een waardevolle community van bedrijven uit verschillende sectoren die goede praktijkvoorbeelden uitwisselen en elkaar inspireren. De zeven laureaten van vorig jaar komen nu nog samen, zelfs informeel.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.