Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Waarom corporate venturing almaar populairder wordt

Robin De Cock, Professor Ondernemerschap en Academisch Directeur Master in Innovation & Entrepreneurship, Antwerp Management School.

Steeds meer Belgische bedrijven erkennen het belang van corporate venturing: de praktijk waarbij een grote onderneming een belang neemt in of een samenwerking aangaat met een innovatieve start-up, om zo een concurrentievoordeel te realiseren. ‘Beide partijen moeten van in het begin transparant zijn over het doel van die samenwerking.’

Corporate venturing is een soort symbiose. Gevestigde bedrijven verhogen er hun innovatiegraad of technologiekennis mee, reageren wendbaarder op potentiële marktbedreigingen en bevorderen zo hun groei. Start-ups krijgen er op hun beurt de middelen en de management- en marketingervaring van een grote onderneming bij, alsook de toegang tot een uitgebreider netwerk van potentiële klanten, partners of leveranciers.

‘Vandaag zijn er zo veel nieuwe innovaties en technologieën beschikbaar of in ontwikkeling, dat er een zekere spanning in de bedrijfswereld ontstaat’, zegt technologieauteur en start-upexpert Omar Mohout. ‘Denk aan artificiële intelligentie, IoT, virtual reality, blockchain, drones en 3D-printing, enzovoort.

Advertentie
Omar Mohout, technologieauteur en start-upexpert

Het wordt voor elke onderneming – zowel groot als klein – onmogelijk om al die verschillende technologieën te beheersen. Ondernemingen beseffen steeds vaker dat er rond innovatie meer kennis, talent en inzicht beschikbaar is buiten, dan binnen hun bedrijfsmuren: in élke sector.’

Uitgebreide samenwerkingsmogelijkheden

Dat maakt samenwerkingen tussen wendbare, gespecialiseerde start-ups en gevestigde ondernemingen aantrekkelijk. De mogelijkheden voor corporate-venturingsamenwerkingen waren bovendien nooit eerder zo gevarieerd, toont de corporate venturing barometer aan, een onderzoek door de Antwerp Management School bij meer dan 600 bedrijven.

‘Ondernemingen beseffen steeds vaker dat er rond innovatie meer kennis, talent en inzicht zit buiten dan binnen hun bedrijfsmuren: in élke sector.’

Omar Mohout
technologieauteur en start-upexpert

Start-ups en ervaren ondernemingen vinden elkaar tijdens eenmalige events in de vorm van wedstrijden en hackatons, werken zes maanden of een jaar samen in acceleratieprogramma’s, gaan langdurige partnerschappen aan, sluiten investeringsovereenkomsten of werken zelfs mee aan acquisities.

Tips voor een geslaagde samenwerking

Om de slaagkans van corporate venturing te maximaliseren zijn er een aantal vuistregels. ‘Start-ups zijn beter van in het begin heel transparant over hun samenwerkingsdoel – en moeten dat ook verlangen van het grote bedrijf dat in hen geïnteresseerd is’, zegt Robin De Cock, Professor Ondernemerschap en Academisch Directeur Master in Innovation & Entrepreneurship bij Antwerp Management School (AMS).

‘Dat vormt een sterke basis om op verder te werken en maakt de perfecte samenwerkingsvormen mogelijk. Daarnaast moet een start-up ook een correcte bedrijfswaardering hanteren: de waarde van hun bedrijf moet overeenstemmen met de realiteit. In de praktijk wordt dat vaak overschat.’

‘Start-ups zijn het best van in het begin heel transparant over hun samenwerkingsdoel – en moeten dat ook verlangen van het grote bedrijf dat in hen geïnteresseerd is.’

Robin De Cock
Professor Ondernemerschap en Academisch Directeur Master in Innovation & Entrepreneurship, AMS

Ook de attitude van zowel de start-up als de gevestigde onderneming is cruciaal voor de slaagkansen van corporate venturing. Omar Mohout: ‘Zowel grote ondernemingen als ambitieuze start-ups kunnen zich soms een tikje te arrogant gedragen.

Ze denken dat ze alles al weten, en dat ze geen lessen te leren hebben van de andere partij. Die mentaliteit verhindert strategische samenwerking en innovatie, in plaats van ze te faciliteren.’

Nieuwe evoluties

‘Corporate venturing biedt dus immens veel potentieel voor start-ups én gevestigde bedrijven. Die laatste richten trouwens ook steeds vaker zelf start-ups op: in hun eigen bedrijfsstructuur, of via externe acceleratieprogramma’s’, besluit Robin De Cock.

Lab Box van D'Ieteren opent zijn deuren sinds kort ook voor grotere bedrijven die hun werknemers in een start-up willen laten samenwerken. Ook zo wordt de start-upmentaliteit gecombineerd met de kennis en ervaring van een groot bedrijf.’

Bizon Awards 2019

Registreer voor 15 oktober 2019 uw project voor deelname aan de Bizon Awards.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.