Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Flexibel lenen bij ‘family, friends & fans'

'Het financieel plan van starters is vaak te rudimentair opgesteld', stelt Iris Detavernier vast ©Studio Dann

Voor de opstart van een bedrijf is een solide financiering essentieel. Met een Winwinlening kunnen particulieren flexibel en fiscaalvriendelijk geld lenen aan starters.

Startende ondernemers doen er goed aan hun financieringsbehoeften op korte, middellange en lange termijn in kaart te brengen. Een ondernemingsplan is niet compleet zonder een financieel plan: daarin moet u onder andere de omzet, kosten, inkomsten en uitgaven inschatten. ‘Een goede voorbereiding is cruciaal’, zegt Iris Detavernier. Ze is bedrijfsadviseur bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers en bedrijven.

Het financieel plan van starters is vaak te rudimentair opgesteld, stelt Detavernier vast. ‘In de praktijk focussen ze bijvoorbeeld te veel op de korte termijn financiering. Je financiële behoeften verkeerd inschatten kan nefast zijn. Het is geen overbodige luxe daarvoor een professional in te schakelen. VLAIO helpt door projecten te steunen die starters begeleiden en biedt de nodige expertise aan. Een voorbeeld daarvan is de ondernemersplanwedstrijd Bizidee. Prestarters krijgen tijdens de Nachten van de Inspiratie advies over de opmaak van hun ondernemingsplan. De deelnemers kunnen workshops volgen over de financiering en de opmaak van een financieel plan.

Experts van Bryo en Go4business geven advies tijdens deze events van VLAIO. Go4Business is een initiatief van de ondernemersorganisatie Unizo dat starters helpt met het in kaart brengen van de haalbaarheid van hun activiteit.  Bryo is een project van Voka, dat starters doorheen de fases van het ondernemerschap loodst.

De Winwinlening
De Vlaamse overheid moedigt particulieren ook aan bevriende starters een duwtje in de rug te geven. Dat kan via een Winwinlening. ‘Dat is een achtergestelde lening met een looptijd van acht jaar’, zegt Iris Detavernier. ‘Een vriend of familielid kan maximaal 50.000 euro ontlenen, en de ondernemer kan tot 200.000 euro ophalen. Ze spreken een vaste rentevoet tussen 1 en 2 procent af. De kredietgever krijgt elk jaar een belastingkrediet van 2,5 procent op het openstaande kapitaal van de Winwinlening.’

'De kredietgever krijgt een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 procent op het openstaande kapitaal van de Winwinlening’

Iris Detavernier
bedrijfsadviseur bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)

‘Een solide financiering bestaat uit een combinatie van eigen inbreng en externe middelen. Banken willen alleen geld lenen als er voldoende zekerheden zijn en de ontlener zijn terugbetalingscapaciteit kan aantonen. Eigen kapitaal is belangrijk: het vormt niet alleen een buffer, maar het zegt ook iets over de risico’s die u als ondernemer zelf wilt nemen. In deze context biedt de Winwinlening een extra voordeel. Financiële instellingen beschouwen de verschafte middelen via deze formule als quasi-eigen vermogen. Door dit hefboomeffect wordt ook het klassieke bankkrediet toegankelijker.’

Voorwaarden
Een startende onderneming die een beroep wil doen op de Winwinlening, moet voldoen aan de Europese kmo-definitie. Dat betekent: een zelfstandig bedrijf zijn met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro. De maatschappelijke zetel hoeft niet in Vlaanderen gevestigd te zijn, maar de onderneming dient wel te beschikken over een exploitatiepunt in het Vlaamse Gewest. Ook zelfstandigen in bijberoep en vzw’s met commerciële bezigheden komen in aanmerking.   

‘De Winwinlening is flexibel, toegankelijk en fiscaalvriendelijk’, vat Detavernier samen. ‘Ze geeft starters ook de nodige ademruimte. Als ze opteren voor een eenmalige terugbetaling na acht jaar, hebben ze acht jaar de tijd om omzet te genereren en winst op te bouwen voor ze de geleende som moeten terugbetalen. Slagen ze hier niet in, dan kan de kredietgever 30 procent van het saldo terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.’ Ter info: starters die geen financiers in hun directe omgeving van ‘family, friends & fans’ vinden, kunnen via het matchmakingplatform winwinner.be externe investeerders zoeken.

Vragen, plannen of een innovatief idee? VLAIO helpt u uw plannen waarmaken met advies, coaching, subsidies of financiering. Klik naar www.vlaio.be 

Nog tips nodig om een ondernemingsplan scherp te stellen? Of deelnemen aan de ondernemersplanwedstrijd? Klik verder naar bizidee.be

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.