Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De top 5 van de uitdagingen voor elke duurzame belegger

’Stewardship werkt. 65 procent van de bedrijven die vorig jaar hun klimaatrisico niet adequaat beheersten, heeft dit jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt.’ - Gisela Duenas-Leiva van BlackRock

Beleggers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika investeerden in 2020 21 procent van hun belegd vermogen in duurzame activa. In 2025 wordt dat naar verwachting 47 procent. Wat zijn de grootste uit-dagingen bij die massale omschakeling?

1 De portefeuille overzetten

Een duurzame portefeuille opbouwen op maat van specifieke vereisten kan tijdrovend zijn. Bovendien zijn de financiële gevolgen en de impact op duurzaamheid niet altijd meteen helder. ‘Daarom bieden we bij iShares transparantie over al onze duurzame beursgenoteerde fondsen of ETF’s’, zegt Gisela Duenas-Leiva van BlackRock. 'Op de iShares ETF-productpagina’s kunnen beleggers een fonds evalueren op basis van verschillende duurzaamheidskenmerken. De belegger kan die ETF’s gebruiken als bouwstenen voor zijn duurzame portefeuille.’

Voor beleggers die op zoek zijn naar een kant-en-klare portefeuille zijn er ook ETF’s die een volledige multiactiva portfolio aanbieden. 80 procent van de onderliggende waarden in die fondsen voldoen aan ESG- of duurzaamheidscriteria.

2 De data begrijpen

Om de meetbare impact van hun beleggingen te kunnen beoordelen, moeten beleggers ESG-gegevens kunnen opzoeken en interpreteren. ‘Bij iShares streven we naar standaardisatie in de hele sector. We willen de belegger consistentie en transparantie bieden’, zegt Duenas-Leiva. ‘In Aladin, ons platform voor risico- en portefeuillebeheer, integreerden we in 2021 meer dan 1.200 duurzaamheidsstatistieken. We hebben ook onze partnerschappen versterkt met bedrijven die gespecialiseerd zijn in data-analyse.’

3 Het juiste product kiezen

Alleen al in de eerste helft van 2021 werden in Europa bijna 50 nieuwe duurzame ETF's gelanceerd. 'Om beleggers te helpen bij de keuze van een ETF die aansluit bij hun doelen, zijn alle iShares ETF's geclassificeerd volgens BlackRocks Sustainable Investing Framework', zegt Duenas-Leiva.

Dat raamwerk onderscheidt vier types fondsen. Ten eerste zijn er de gescreende fondsen, die indices volgen die de blootstelling aan bepaalde bedrijfssectoren elimineren. Brede ESG-fondsen hebben een expliciete ESG-doelstelling, en vaak een kwantificeerbare ESG-impact. ESG-themafondsen focussen op een bepaald milieu-, maatschappelijk of bestuursthema. Impactfondsen ten slotte hebben naast een beoogd financieel rendement ook een meetbare duurzame impact.

4 De opkomende klimaattrend

Klimaatverandering staat met stip op één op de agenda van beleggers wereldwijd. Toch heerst er vaak onzekerheid over hoe klimaatoverwegingen in de praktijk in de portefeuille opgenomen kunnen worden. ‘We werken met drie benaderingen voor klimaatbeleggen’, zegt Duenas-Leiva. ‘Zo helpen we beleggers om de beste klimaatoptie te kiezen.’

De eerste benadering mikt op het verminderen van de blootstelling aan koolstofemissies of fossiele brandstoffen. ‘Dat gebeurt door het minimaliseren of elimineren van bedrijven met een hoge CO2-uitstoot ten opzichte van hun sectorgenoten’, zegt Duenas-Leiva. De tweede selecteert bedrijven op basis van klimaatrisico's en kansen. ‘De weging van bedrijven wordt toegekend op basis van hun toezeggingen om zich aan te passen aan de doelstellingen van de Akkoorden van Parijs’, zegt Duenas-Leiva. De derde benadering ten slotte streeft naar meetbare impact en naar het inspelen op klimaatthema’s. ‘Er wordt geïnvesteerd in een specifieke duurzame activiteit of dito project, zoals schone energie', zegt Duenas-Leiva

5 Engagement

‘iShares wordt ondersteund door BlackRocks investment stewardshipteam, dat contact opneemt met de bedrijven in portfolio om hen aan te sporen tot duurzaamheid’, zegt Duenas-Leiva. ‘Klanten vinden dat engagement belangrijk. Ons stewardshipteam heeft meer dan 50 leden en is gevestigd in tien kantoren over de hele wereld. Zo kunnen ze makkelijk contact opnemen met de ondernemingen, en zijn ze altijd gewapend met een goede kennis van de lokale bestuursnormen.’

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is de breedste vorm van engagement. In de loop van vorig jaar heeft het stewardshipteam over meer dan 165.000 voorstellen in algemene aandeelhoudersvergaderingen gestemd. De directe engagementen van het team zetten een nieuw record neer. Van de 3.650 contacten waren er 2.330 gebaseerd op klimaatbekommernissen.

‘Stewardship werkt’, zegt Duenas-Leiva. ’65 procent van de bedrijven waarvan BlackRock vorig jaar vaststelde dat ze hun klimaatrisico niet adequaat beheersten, heeft dit jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.