Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Klimaatinvesteren is een opportuniteit

‘Dit is het juiste moment om je portefeuille om te schakelen naar het nieuwe tijdperk van klimaatinvesteringen.’ - Olivier Pauwels van BlackRock

Wat is klimaatinvesteren? Wat is de motor erachter? En vooral: hoe begint u eraan? We vroegen het aan Olivier Pauwels van BlackRock.

Klimaatbeleggen zit in de lift. Steeds meer beleggers zien klimaatrisico’s en -opportuniteiten als de belangrijkste criteria bij de selectie van duurzame beleggingen. Ze willen hun portefeuilles afstemmen op de overgang naar een koolstofarme economie.

De meest objectieve graadmeter van de klimaatverandering is de toename van externe weerschade. De Duitse verzekeraar Munich Re berekende dat natuurrampen in 2020 verantwoordelijk waren voor 210 miljard dollar schade. Dat is meer dan ooit tevoren.

Wat zijn de strategieën om met klimaatverandering om te gaan?

De beste zijn innovaties op het gebied van schone energie. Door investeringen in innovatie zijn de productiekosten van fotovoltaïsche zonne-energie tussen 2009 en 2019 met 89 procent gedaald. Ook regelgevers dragen hun steentje bij. Maar liefst 134 landen hebben ondertussen een klimaatneutrale belofte gedaan.

Dat alles heeft een grote invloed op het gedrag van de ondernemingen. Het aantal bedrijven dat informatie geeft over klimaatverandering is de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld, van 5.815 in 2016 tot 9.526 in 2020.

Het is duidelijk dat investeerders de urgentie van klimaatverandering erkennen en hun investeringsgedrag daarop willen afstemmen. Een enquête van de Verenigde Naties in 50 landen toont dat bijna twee derde de klimaatverandering als een wereldwijde noodsituatie beschouwt. In een rondvraag door BlackRock noemt 88 procent van de wereldwijde beleggers het milieu als de belangrijkste prioriteit qua duurzaamheid. Bij BlackRock trachten we die verschuiving naar duurzaam beleggen te begeleiden.

Hoe bieden ETF's een antwoord op de vraag naar klimaatbeleggen?

Er zijn talloze nieuwe producten die investeerders helpen bij de omschakeling naar klimaatbeleggen. Een algemeen verkrijgbaar instrument is het beursgenoteerde fonds of Exchange Traded Fund (ETF). ETF’s of trackers zijn een handig hulpmiddel omdat ze snel verhandelbaar zijn en veel transparantie bieden. In 2016 bedroeg de instroom in duurzame ETF’s 1,4 miljard dollar. In 2020 lag die instroom met bijna 88 miljard dollar zo’n 63 maal hoger. De populariteit groeit zienderogen.

Zijn er verschillende benaderingen voor klimaatbeleggen?

Bij de duurzame ETF's is er een reeks fondsen die rekening houden met klimaatoverwegingen. Om meer duidelijkheid te scheppen, heeft BlackRock klimaatinvesteringen onderverdeeld in drie belangrijke benaderingen: reduceren, prioriteren en targetten.

Bij reduceren gaat het om fondsen die de blootstelling aan koolstofemissie of fossiele brandstoffen verminderen. Die fondsen minimaliseren of elimineren ondernemingen met hogere koolstofemissies dan hun sectorgenoten.

Bij prioriteren zullen de fondsen bedrijven opnemen op basis van klimaatrisico's en -kansen. In praktijk worden de wegingen van bedrijven in die fondsen verhoogd op basis van hun toezeggingen om zich aan te sluiten bij de doelstellingen van de Akkoorden van Parijs.

Fondsen die de targetten-benadering volgen, mikken op specifieke klimaatthema’s en op objectief meetbare impact. Concreet gaat het om ETF’s die investeren in een specifieke duurzame activiteit of dito project, zoals schone energie.

Zo kan de belegger kiezen welke benadering het best past bij zijn individuele financiële en klimaatdoelen.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.