Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Schakel uw portefeuille in klimaatstand

'Begin 2020 waren er in Europa nauwelijks 5 klimaatspecifieke ETF’s, vandaag zijn er 42.’ - James Gloak, hoofdproductstrateeg iShares Sustainable Investing bij BlackRock ©Getty Images

Beleggers zien de aanpassing van hun portefeuille aan de klimaatver-andering als hun meest urgente uitdaging. We stelden James Gloak, hoofdproductstrateeg iShares Sustainable Investing bij BlackRock, enkele vragen over het hoe en wat van die aanpassing.

Welke klimaat-investeringsoplossingen zijn er voor beleggers?

In 2020 bleek uit een wereldwijde enquête van BlackRock dat beleggers de klimaatverandering als hun meest urgente uitdaging zien. Tot voor kort was desinvestering van fossiele brandstoffen zowat de enige manier om een ​​klimaatgerichte doelstelling te realiseren. Maar intussen zorgen ETF's en indexbeleggingen voor transparantie en een grotere toegankelijkheid. Begin 2020 waren er in Europa nauwelijks een handvol klimaatspecifieke ETF’s, vandaag zijn er dat al 42.

De strategieën zijn ook geëvolueerd. Naast producten die investeringen in fossiele brandstoffen weren, zijn er meer en meer producten die zich houden aan specifieke klimaatdoelstellingen en waarin de nieuwste klimaatstatistieken en opwarmingsscenario's zijn verwerkt.

Het is ons belangrijkste doel om keuze en transparantie te bieden in combinatie met constante innovatie. We bouwen investeringsmogelijkheden uit over het hele klimaatspectrum. Klanten kunnen de strategie kiezen die het best past bij hun persoonlijke positie op de reis naar klimaatinvesteringen.

Deze productinnovatie blijft doorgaan. De nieuwste klimaatoplossing waar klanten naar vragen, zijn strategieën met netto nulkoolstofemissie. Het is een hele klus om die strategie op de markt te brengen. De strategieën die we vandaag aanbieden, zoals de strategie die afgestemd is op de Akkoorden van Parijs, vormen de eerste stap op weg naar nettonulstrategieën van de toekomst.

Moeten beleggers zowel ESG- als klimaatverandering-ETF's in hun portefeuilles hebben? Of moeten ze een keuze maken?

Alles hangt af van de duurzaamheidsdoelen en investeringsbehoeften van de individuele klant. Klimaat-ETF's zijn meer gericht op blootstelling aan fossiele brandstoffen en vermindering van de koolstofintensiteit dan hun ESG-gerichte tegenhangers. Die focussen niet alleen op het milieu, maar ook op het sociale aspect en op deugdelijk bestuur. Er is nu een breed scala aan keuzes beschikbaar voor ESG- en klimaat-ETF’s.

Maar het gaat nog altijd om een enkelvoudig strategieaanbod. Er is een groeiende discussie over de samenstelling van strategieën. We onderzoeken of de belangrijkste gebieden van duurzaam beleggen, ESG en klimaat, met één strategie kunnen worden bediend.

Toekomst

Hoe ziet u het aanbod aan klimaatgerelateerde beleggingsproducten evolueren?

Naarmate er meer klimaatgegevens en statistieken beschikbaar zijn, zal de productinnovatie toenemen. De aandacht van investeerders en bedrijven wordt meer en meer gevestigd op de dreigende klimaatrisico's en -uitdagingen. Zo krijgt de besluitvorming over investeringen met een klimaat- of duurzame doelstelling nog een duw in de rug.

Op het klimaat gebaseerde strategieën zullen een sleutelrol spelen in de overgang naar een koolstofarme economie. Beleggers hebben nu de mogelijkheid, ondersteund door de transparantie die ze nodig hebben, om hun specifieke financiële en duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.