Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Stuur uw portefeuille door de klimaatverandering

‘Beleggers die geen rekening houden met de gevolgen van de klimaatverandering voor de wereldeconomie en de financiële markten, zien niet het hele plaatje.’ - Olivier Pauwels, Director Multi Asset Strategies and Solutions Frabelux

Nu de covidschok al wat verteerd is, richt de zakenwereld de blik naar dé uitdaging van de 21ste eeuw: de klimaatverandering en de transitie naar een koolstofneutrale economie. Hoe reageert u daar als belegger op? Olivier Pauwels, director Multi Asset Strategies and Solutions Frabelux van vermogensbeheerder BlackRock, geeft tekst en uitleg.

Hoe schat u de impact van de klimaatverandering in?

Olivier Pauwels: We worden overspoeld door ecologische schokken: inferno’s in Australië en Californië, historische hittegolven in heel Europa, meedogenloze overstromingen in Zuid-Azië. In 2020 leverde dat schade op voor een recordbedrag van naar schatting 210 miljard dollar.

De samenleving heeft de klimaatdreiging opgepikt, en ziet de noodzaak om te reageren, vooral jongeren laten zich niet onbetuigd. Consumenten laten hun portefeuille spreken en houden rekening met de klimaatimpact van de producten die ze kopen. Veel beleggers vermijden bedrijven die geen rekening houden met het klimaat.

Meer weten? Luister hier naar de podcast-reeks van BlackRock op Spotify

De overgang naar een koolstofarme economie biedt beleggers ook een opportuniteit. 127 landen hebben al beloofd dat ze tegen 2050 koolstofneutraal zullen worden. Meer en meer bedrijven, zelfs in de meest energie-intensieve sectoren, onthullen plannen om ‘netto-nul’ te worden. Ondernemingen doen er goed aan hun zakenmodellen aan te passen aan de groene ambities van de overheid. Infrastructuur, landbouw en energie-industrieën moeten grondig transformeren. Dat brengt kansen mee voor beleggers.

Zijn we technisch klaar voor de race naar een koolstofarme transitie?

Olivier Pauwels: Fossiele brandstoffen leveren ongeveer 84 procent van de energie in de wereld. Maar in 2025 zullen hernieuwbare energiebronnen steenkool al voorbijsteken als grootste bron van elektriciteitsopwekking. In 2010 reden er nog geen 20.000 elektrische auto’s rond, in 2019 waren dat er al 7,2 miljoen. Elektrische vrachtwagens waren lange tijd onbetaalbaar, maar ook die doorbraak lijkt er nu snel aan te komen. En de goedkoopste elektriciteit komt tegenwoordig uit zonneprojecten. Groene innovatie draait op volle toeren.

Het doel is erg ambitieus. Worden er voldoende middelen ingezet?

Olivier Pauwels: Bij het bekendmaken van de kwartaalresultaten verwijzen Amerikaanse bedrijven driemaal meer naar klimaat dan tien jaar geleden. Institutionele beleggers plannen een verdubbeling van hun duurzaam beheerd vermogen over vijf jaar, van 18 naar 37 procent. Er worden duidelijk ernstige inspanningen gedaan.

Toch zitten we slechts aan het begin van een lang traject. Er zijn naar schatting investeringen van 50 tot 100 biljoen dollar nodig om de wereld tegen 2050 koolstofneutraal te maken. Dat is het equivalent van tien Marshallplannen per jaar gedurende drie decennia. Uiteraard zal dat grote financiële gevolgen hebben - en niet alleen ver in de toekomst.

Hoe helpt BlackRock beleggers rekening te houden met de transitie?

Olivier Pauwels: Wij denken dat de beleggers die hun portefeuille snel klaar hebben voor het nieuwe tijdperk van klimaatinvesteringen, daar ook de vruchten van zullen plukken. Vroeger was het moeilijk om de effecten van klimaatverandering op beleggingsportefeuilles te kwantificeren. Maar nu leveren klimaat- en datawetenschappen tools om te modelleren hoe stijgende temperaturen de frequentie en ernst van natuurrampen beïnvloeden. Zo kun je inschatten welk risico je portefeuille loopt.

Meer weten? Luister hier naar de podcast-reeks van BlackRock op Apple

BlackRock heeft die bevindingen geïntegreerd in zijn basisassumpties over de markt. We bieden de klimaatbewuste belegger drie strategieën aan.

In de ‘vermijd’-strategie gebruiken we filters om de voornaamste vervuilers uit een portefeuille te weren. De tweede strategie draait rond ‘prioriteiten’: je kent een groter gewicht toe aan bedrijven en overheden die klaar zijn voor de transitie, of op een ernstige manier vorderingen maken. Ten slotte is er de meer ‘doelgerichte’ strategie waarbij de belegger zich focust op specifieke activiteiten of projecten met een positieve impact. Dat gaat dan over thematisch en impactbeleggen met een klimaatsinvalshoek, bijvoorbeeld in groene obligaties.

Welke concrete keuzes kan de belegger maken?

Olivier Pauwels: Klimaat heeft een grote impact op sectorniveau. Het is geen geheim dat de energiesector het moeilijk krijgt. De technologiesector biedt dan weer kansen: die bedrijven zijn minder blootgesteld aan fysiek risico, en bovendien spelen ze een rol in de innovatie die andere bedrijven nodig hebben voor de transitie. Ook geografisch zien we een trend. Helaas zijn de groeilanden meer blootgesteld aan fysiek klimaatrisico. Voor de niet-groeilanden verwachten we daarentegen een potentieel hoger rendement.

Indextrackers (ETF’s) en indexbeleggen zijn interessante tools waarmee beleggers kunnen inspelen op de klimaatuitdaging. Er zijn nu wereldwijd bijna 600 duurzame ETF's, en een groeiend aantal daarvan focust op bedrijven die positieve stappen nemen. Deze fondsen kunnen worden gebruikt als brede bouwstenen van een gediversifieerde en op het klimaat gerichte portefeuille.

Podcast | Beleggen in vooruitgang

De experts van BlackRock aan het woord in deze gloednieuwe podcast-reeks. Beluister op Spotify, Apple en Google

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.