Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Duurzaam en gemengd: een gebalanceerde strategie

Charles Symons, Head of iShares Belux bij BlackRock ©Studio Dann

BlackRock beheert wereldwijd 461 miljard dollar aan multiasset- of gemengde fondsen. Ook op dat domein neemt de vermogensbeheerder steeds meer het voortouw qua duurzaamheid.

'Gemengde fondsen, met een combinatie van aandelen, obligaties en andere instrumenten, zijn al jaren populair in België', zegt Stephan Desplancke, Country Head Belgium bij vermogensbeheerder BlackRock.

Na de crisis in 2008 daalde de rente gevoelig, en spaarrekeningen of zelfs kwalitatieve obligaties, leverden nauwelijks nog rendement op. Beleggers gingen op zoek naar een alternatief, en dat vonden ze in gemengde fondsen. Het risicogewogen rendement van dergelijke fondsen is vaak hoger dan bij vastrentende producten.

Omdat aandelen en obligaties negatief gecorreleerd zijn, dalen gemengde fondsen meestal niet te veel bij marktcorrecties of dalende markten. Bovendien zijn de gemengde fondsen flexibel, omdat ze geen benchmark of index hoeven te volgen. ‘Die strategie werkt’, zegt Desplancke. ‘De twee populairste gemengde fondsen van BlackRock doen het de laatste jaren erg goed.’

Duurzaamheid 

‘Demografisch onderzoek toont aan dat de komende decennia een vermogen van 30 à 40 biljoen dollar naar millennials en vrouwen zal vloeien. Vooral jonge mensen en vrouwen zoeken naar mogelijkheden om hun investeringen in overeenstemming te brengen met hun doelstellingen op het vlak van duurzaamheid. Ze zijn ook steeds beter geïnformeerd. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom duurzaam investeren mainstream wordt. Net als bij aandelen en obligaties is ook in de multiasset-tak de verschuiving naar meer duurzaamheid een opvallende trend’, zegt Desplancke.

Een van de paradepaardjes van BlackRock is het op duurzaamheid gefocust gemengde fonds, dat wereldwijd investeert. ‘Het gaat om een fonds dat bestaat sinds eind jaren negentig’, zegt Desplancke. ‘Dat hebben we onlangs opnieuw gepositioneerd om ESG-objectieven te incorporeren.’

‘Vooral millennials en vrouwen vragen naar duurzame gemengde fondsen.’
Stephan Desplancke
Country Head Belgium bij vermogensbeheerder BlackRock

Het raamwerk, ook gebruikt voor sommige van BlackRocks aandelen- en obligatiefondsen, begint met de uitsluiting van bedrijven betrokken in zes controversiële zaken als tabak, wapens en steenkool. ‘Maar bij het duurzame multiasset-fonds gaan we verder, in antwoord op de vraag van de klant’, zegt Desplancke. 'We sluiten er ook alcohol, gokken en adult entertainment uit.’

Naast die filters houdt het fonds ook rekening met ESG-karakteristieken bij de selectie van effecten. Bedrijven met betere scores voor milieu, sociaal en deugdelijk bestuur, worden bevoordeeld. 'Steeds meer onderzoek toont dat een gedegen ESG-aanpak het voor risico gewogen rendement op lange termijn verbetert. ESG-investeren laat beleggers dus niet alleen toe duurzaamheidsdoelstellingen na te streven, het levert ook puur financieel een voordeel op.’, zegt Desplancke.

Thematisch

Ook bestaat er een grote vraag naar fondsen die specifiek duurzaamheidsthema’s aankaarten. ‘Daarom hebben we thematische fondsen ontwikkeld, die zich richten op duurzame energie en op de toekomst van transport. Denk aan bedrijven die elektrische wagens produceren, of laadpalen, sensoren of grondstoffen voor batterijen’, zegt Desplancke.

Ook het gemengde ESG-fonds legt eigen thematische accenten. Zo participeert het fonds in ondernemingen dat zich focussen op bepaalde sectoren zoals hernieuwbare energie en sociale huisvesting. ‘De vraag naar dat fonds komt vooral van onze klanten in retail en advisory’, zegt Desplancke. ‘Die kunnen dan hun eindklant bedienen als die op een duurzame manier een deel van zijn portefeuille van cash of obligaties naar een gemengd fonds wil verschuiven.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.