Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Do's-and-don'ts in de obligatiemarkt voor 2021

Olivier Pauwels, Director Multi-Asset Strategies & Solutions BeLux bij Blackrock

Wat zijn de perspectieven in de obligatiemarkt in dit nieuwe jaar? Waar zijn er interessante “plays”? Welk schuldpapier kunnen we beter mijden? BlackRock is positief over 2021: 'We zijn pro risico', zegt Olivier Pauwels, Director Multi-Asset Strategies & Solutions BeLux.

De reden is dubbel. ‘Het goede nieuws over de Covid-vaccins is een game changer. Daarnaast gaan we er ook van uit dat beleidsmakers de economie fiscaal en monetair zullen blijven ondersteunen, en dat de zeer lage rente nog lang stabiel zal blijven.’

Voor klassieke overheidsobligaties zit er dan ook heel weinig jus in de markt. De coupons blijven zeer laag, en de prijzen hoog, met weinig ruimte voor schommelingen. Die kan je momenteel beter wat onderwegen in je portefeuille.

Advertentie

Inflatiedruk 

Een andere trend: de massale fiscale ondersteuning leidt tot een enorme stijging van de overheidsschuld. ‘Op middellange termijn zal dat resulteren in inflatiedruk’, zegt Pauwels.

'Centrale banken zullen onder druk komen te staan om de inflatie te laten stijgen. De FED heeft dat vorig jaar al aangekondigd bij de herziening van hun strategie. Ook de ECB zal mogelijk tot eenzelfde besluit komen.’

De macro-economische kaarten werden grondig door elkaar geschud. De belegger moet opnieuw nadenken: hoe bouw ik veerkracht in in een gemengde portefeuille?

Olivier Pauwels
Director Multi-Asset Strategies & Solutions BeLux bij BlackRock

Klimaatrisico’s

Door de pandemie houden bovendien heel wat bedrijven hun productieproces onder de loep. Wat als mijn productie-eenheid in een zone staat die getroffen wordt door een pandemie? Hoe dek ik me in tegen geopolitieke spanningen en klimaatrisico’s?

‘Waar vroeger efficiëntie en just in time de focus waren, evolueert dat naar een just in case aanpak, waarbij veerkracht centraal komt te staan’, zegt Pauwels. ‘Het inbouwen van die veerkracht zal leiden tot hogere kosten, prijsstijgingen en inflatoire druk.’

Veerkracht

De macro-economische kaarten werden grondig door elkaar geschud. De belegger moet opnieuw nadenken: hoe profiteer ik daarvan? Hoe bouw ik veerkracht in in het vastrentend deel van mijn portefeuille?

'Je kan als belegger inspelen op mogelijke geldontwaarding door inflatie-gelinkte obligaties te kopen', zegt Pauwels.

China

Onder meer Duitsland, de VS en Frankrijk geven aan een inflatie-index gekoppeld schuldpapier uit, waarbij de couponbetalingen en soms ook de nominale waarde op vervaldag voor inflatie gecorrigeerd worden. ‘Dat is een interessante play’, vindt Pauwels. ‘Als er inflatie is, gaat je rendement omhoog en je behoudt de kwaliteit van overheidspapier.’

Chinese staatsobligaties zijn een andere oplossing bij een portefeuille-herschikking. Wellicht zal China het enige land zijn met positieve groeicijfers in 2020. Het land is nu de voornaamste groeimotor van de wereldeconomie.

Overbelegd

‘Toch zijn institutionele investeerders nog overbelegd in de VS en de Eurolanden’, zegt Pauwels. ‘We verwachten dat de kapitaalstroom naar China aanhoudt. Het is belangrijk om daar als belegger mee van te profiteren, en de “VS en Europa eerst-reflex” achter ons te laten.’

Chinese overheidsobligaties bieden een coupon van net boven de drie procent. ‘Heel mooi als je dat vergelijkt met het negatief rendement van 0,6 procent in Duitsland en om en bij 1 procent in de VS’, vindt Pauwels.

Aziatische obligaties

Er zijn uiteraard risico’s aan China verbonden. Geopolitieke spanningen, wispelturige politieke reacties, de hoge schuldgraad en de mensenrechten. ‘Maar de belegger wordt ruim vergoed voor die risico’s’, stelt Pauwels.

Ook Aziatische obligaties zijn aanlokkelijk. ‘Azië werd minder hard getroffen door Covid’, zegt Pauwels. ‘Het wordt meegezogen door China in de economische herstart. Dat is een interessante opportuniteit om geld aan het werk te zetten.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.