Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Fixed Income ETF’s winnen terrein in een uitdagende markt

Charles Symons, hoofd Sales iShares & Wealth BlackRock België en Luxemburg

Tijdens de coronacrisis smolt de liquiditeit van klassieke obligaties en obligatiefondsen als sneeuw voor de zon, terwijl Fixed Income ETF’s zeer vlot verhandeld werden. Beursgenoteerde obligatiefondsen zijn sterk in opmars.

Wereldwijd zijn de aandelenmarkten zowat 40 biljoen dollar waard, terwijl de markt voor vastrentend papier veel groter is, 104 biljoen dollar om precies te zijn.

'Ondanks die grootte laat de liquiditeit en de transparantie van de obligatiemarkten te wensen over’, zegt Charles Symons, hoofd Sales iShares & Wealth voor BlackRock België en Luxemburg. ‘Aandelen zijn op de beurs genoteerd en daarom gestandaardiseerd, direct verhandelbaar en voorzien van een transparante prijs. Voor obligaties geldt dat niet.’

Advertentie

Bedrijven geven tal van obligaties uit met verschillende looptijden, uitgedrukt in verschillende munten, tegen een verschillende uitgifteprijs, met een ander niveau van bescherming van de obligatiehouder en een andere rating.

'Een obligatieportefeuille is vaak complex en log. Om een prijs te kennen, moet je een broker bellen, of een quote aanvragen op een onlineplatform. Door de veelheid aan criteria is het moeilijk valabele vergelijken te maken. Bovendien zijn de rapporteringsverplichtingen voor obligatie-uitgevers minder stringent dan voor aandelenuitgevers.’

Indexering 

’Om de belegger die logheid te besparen, biedt BlackRock een aantal Fixed Income ETF’s aan, op de beurs verhandelde obligatiefondsen die telkens een obligatie-index op de voet volgen’, zegt Symons.

Het volgen van een obligatie-index is veel complexer dan het nabouwen van een aandelenindex. Voor elke gevolgde index duizenden obligaties met talloze verschillende karakteristieken aankopen, is, zeker bij het opstarten van een nieuw fonds, niet efficiënt. Daarom tracht BlackRock met minder obligaties per uitgever zo naadloos mogelijk de beoogde index te volgen, met respect voor het gewicht per uitgever en voor alle karakteristieken van de te repliceren index.

De obligatiehandel is in de 20ste eeuw blijven steken. ETF’s passen daar een mouw aan.

Charles Symons
hoofd Sales iShares & Wealth BlackRock België en Luxemburg

‘Hoe dichter je een obligatie-index op de voet wil volgen, hoe meer gesofisticeerd het mathematisch model dat je daarvoor gebruikt’, zegt Symons. ‘Maar dat is net onze expertise bij BlackRock. We slagen er dan ook in om indices tot fracties van een percent exact te repliceren.’

Inhaalbeweging

Die complexiteit, de grootte van het obligatie-universum en het lang uitblijven van gestandaardiseerde data zorgden ervoor dat Fixed Income ETF’s trager volwassen werden dan hun op aandelen gebaseerde tegenhangers.

‘Die achterstand wordt nu snel weggewerkt’, zegt Symons. Enkele jaren geleden was het marktaandeel van Fixed Income ETF’s nog verwaarloosbaar, intussen is het met 1 procent goed voor 1,5 biljoen dollar.

Volgens Symons zal die sterke groei aanhouden. ‘Blackrock voorziet tegen 2024 een globale markt voor Fixed Income ETF’s  van 2 biljoen dollar. Fixed Income ETF’s hebben immers alle karakteristieken die bij obligaties en klassieke obligatiefondsen ontbreken: goedkope diversificatie, prijstransparantie en flexibiliteit.’

Het duidelijkst werd dat gedemonstreerd in maart dit jaar, op het hoogtepunt van de coronacrisis. ‘Zelfs obligaties die in normale omstandigheden heel liquide zijn, werden op het toppunt van de crisis maar een paar keer per week verhandeld’, zegt Symons.

Voor de particuliere belegger was het dan ook zo goed als onmogelijk om de obligatieportefeuille snel en efficiënt bij te sturen. Fixed Income ETF’s werden daarentegen vlotter dan ooit verhandeld en lieten zo’n bijsturing wel toe.

Symons concludeert dat Fixed Income ETF's de kredietmarkten beter laten functioneren in tijden van marktstress, ook tijdens de ongekend woelige tijden eerder dit jaar. Fixed Income ETF's droegen aanzienlijk bij aan het financiële ecosysteem door extra liquiditeit en prijsontdekking te bieden, waardoor de druk van de onderliggende obligatiemarkten werd verlicht toen het echt nodig was.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.