Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Flexibel beleggen in obligaties met Fixed Income ETF's

Klassieke obligaties en obligatiefondsen zijn weinig flexibel. Fixed Income ETF’s bieden een oplossing voor die stroefheid, en laten op een eenvoudige manier een verregaande diversificatie toe.

'Door de aanhoudend lagere rente gaan veel multi-assetbeleggers in hun  zoektocht naar rendement meer risico nemen’, zegt Charles Symons, hoofd Sales iShares & Wealth voor BlackRock België en Luxemburg.

Schuldpapier van bedrijven en opkomende markten maakt intussen 40 procent uit van de obligaties in de portefeuilles van multi-assetbeleggers.

Advertentie

Het resultaat? Beleggers verliezen, vaak zonder het goed te beseffen, het diversifiërend en balancerend aspect van staatspapier. ‘Bovendien geven posities in Corporate Bonds en Emerging Market Bonds portefeuilles een hogere correlatie met de aandelenmarkten, waardoor je diversificatie verliest, vooral tijdens een crisis’, zegt Symons.

Charles Symons, hoofd Sales iShares & Wealth BlackRock België en Luxemburg

ETF’s kunnen daar een oplossing bieden. ‘Omdat de beheerskosten heel beperkt zijn, kan je ook bij lage rendementen toch nog wat return halen in vergelijking met actieve obligatiefondsen, waarbij de kosten gevoelig aan de returns vreten’, zegt Symons. ‘Bovendien kan je met één klik op de knop toegang krijgen tot een enorme diversificatie. Zo is er een ETF die de globale markt met zo’n 25.000 obligaties representeert.’

Legoblokjes 

Door het ruime aanbod aan ETF’s kan de belegger precies kiezen welke delen van de vastrentende portefeuille aan welke thema’s, markten of regio’s worden blootgesteld. Zo kunnen beleggers op een zeer precieze manier diversifiëren — bijvoorbeeld om een ​​lacune in hun bestaande portefeuille op te vullen.

‘Historisch gezien waren de eerste ETF’s heel breed, denk maar aan de Euro Corporate Bonds of US Government Bonds. Vandaag bieden we de belegger veel meer legoblokjes om mee te werken’, zegt Symons.

Intussen kan je niet alleen ETF’s kopen die zich focussen op bedrijfsobligaties uit bepaalde sectoren, risicodragende obligaties, schuldpapier van opkomende markten of obligaties uitgedrukt in een bepaalde munt. De granulariteit gaat veel verder. De belegger kan nu bijvoorbeeld opteren voor een ETF die een index volgt van Duits staatspapier met maturiteit tussen zeven en tien jaar, of een ETF met louter obligaties voorzien van een triple-A rating.

ETF's kunnen met één druk op de knop toegang bieden tot 25.000 obligaties.

Charles Symons
hoofd Sales iShares & Wealth BlackRock België en Luxemburg

Een andere mogelijkheid bieden de Currency Hedged Fixed Income ETF’s. Zo’n ETF volgt de index naar keuze, maar dekt het valutarisico volledig.

‘Als een euro-belegger staatspapier of risicodragende obligaties van de VS aanhoud, stelt hij zich bloot aan de schommelingen van de volatiele euro-dollar koers’, zegt Symons. 'Studies tonen dat de bijdrage van valutaschommelingen aan het totale risico belangrijker is dan het risico van de onderliggende obligaties zelf. Je kan bijna zeggen dat je in de eerste plaats vreemde valuta koopt met secundair obligaties. Currency hedged Fixed Income ETFs bieden beleggers de mogelijkheid hun ongewenste wisselkoersrisico’s eenvoudig af te dekken’.

Trends 

Het is belangrijk dat de belegger zich alleen maar blootstelt aan de marktaspecten die hij zelf kiest. Dat laat hem ook toe om veel flexibeler in te spelen op trends.

‘Denk aan de coronacrisis in maart’, zegt Symons. ‘Toen de centrale banken instapten om de obligatiemarkten te ondersteunen, kon je snel een High Yield of Corporate Bond ETF kopen om toch een stuk van die rally mee te pikken. Maar voor beleggers van wie het geld in een klassieke obligatieportefeuille geparkeerd zat, was snel bijsturen door de grote volatiliteit een heikele klus.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.