Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Ook met strengere regels blijft elektrisch rijden fiscaal voordelig

Wie elektrisch rijdt, trekt de kaart van duurzaamheid. Het feit dat een elektromotor geen CO2-uitstoot heeft, wordt bovendien beloond met tal van fiscale voordelen. Sinds begin dit jaar gelden nieuwe regels.

Op 1 januari 2020 wijzigde de autofiscaliteit voor bedrijfswagens in ons land. De regels werden strenger, maar elektrische auto’s blijven in grote mate of zelfs volledig fiscaal aftrekbaar. Zo wil de overheid duurzaam rijden stimuleren en de Europese milieudoelstellingen behalen. De fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens wordt nu berekend op basis van de CO2-uitstoot en een brandstofcoëfficiënt, volgens de formule 120% – (0,5% x CO2/km x brandstofcoëfficiënt). Die coëfficiënt ligt tussen 0,90 en 1, naargelang het type motor van het voertuig.

Voor plug-inhybrides geldt een bijzondere regeling. Deze voertuigen laden zichzelf niet op tijdens het rijden, maar moeten aangesloten worden op het stroomnetwerk voor een herlaadbeurt van de batterij. Dit type bedrijfswagen moet voor een voordelige fiscale aftrekbaarheid voldoen aan twee voorwaarden: de batterijcapaciteit bedraagt minstens 0,5 kWh per 100 kilogram die de auto weegt én het voertuig heeft een maximale uitstoot van 50 gram CO2 per kilometer.

‘BMW Group streeft naar “the freedom of choice” voor elke bestuurder, gekoppeld aan zijn/haar mobiliteitsprofiel. Elke aandrijfvorm heeft daarin zijn plaats, maar elektrisch of plug- in hybride rijden, blijkt fiscaal nog steeds het meest voordelig.’

Tom Van Assche,
Corporate Salesmanager bij BMW Group Belux

‘Voldoet de auto niet? Dan wordt de aftrekbaarheid berekend volgens de CO2-uitstoot van de variant met enkel een verbrandingsmotor’, weet Tom Van Assche, Corporate Salesmanager bij BMW Group Belux. ‘Bestaat die niet, dan wordt de opgegeven CO2-uitstoot in de formule vermenigvuldigd met 2,5. Zo wil de overheid “valse hybrides” benadelen: die beschikken over een kleine batterij en rijden in de praktijk bijna uitsluitend op fossiele brandstoffen. Maar nagenoeg alle plug-inhybrides van BMW zijn échte hybrides: die geven dus recht op een uitgesproken fiscaal voordeel.’

Maximaal 100 procent

In het verleden waren elektrische bedrijfswagens voor 120 procent aftrekbaar. Sinds 1 januari 2020 bedraagt de maximale aftrekbaarheid 100 procent. ‘In principe zijn alle kosten met betrekking tot een bedrijfsvoertuig - dus voor bijvoorbeeld het onderhoud en de herstellingen - aftrekbaar volgens hetzelfde percentage als dat van de auto zelf’, zegt Tom Van Assche. ‘Dat geldt ook voor de brandstofkosten. Dat betekent dus dat de oplaadkosten van een volledig elektrische wagen eveneens voor 100 procent fiscaal in mindering gebracht mogen worden.’

‘Ook voor de inschrijvingstaks en de verkeersbelasting biedt elektrisch rijden voordelen. In Vlaanderen zijn wagens die puur elektrisch rijden vrijgesteld van de eenmalige BIV en van de jaarlijkse verkeersbelasting. Voor een plug-inhybride is dat nog het geval tot het einde van 2020, voor zover die maximaal 50 gram CO2 per kilometer uitstoot. In Brussel en het Waalse Gewest gelden de minimumbedragen: 61,50 euro voor de BIV, en 83,56 euro voor de verkeersbelasting.’

Werknemers en zaakvoerders gebruiken hun bedrijfswagen in principe ook privé. In ruil daarvoor wordt een extra belastbaar inkomen bij hun personenbelasting geteld: het voordeel van alle aard. Voor volledig elektrische voertuigen wordt dit VAA berekend volgens de formule cataloguswaarde x 4% x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt. Bij hybride modellen wordt rekening gehouden met de reële CO2-uitstoot van de wagen, maar ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen echte en valse plug-inhybrides. Er geldt een minimum VAA van 1.360 euro (voor 2020).

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.