Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘We doen beter dan de markt, zonder meer risico's te nemen'

'Beleggen op basis van onze factoren levert geen snel rendement op, maar op langere termijn komt kwaliteit wel meestal boven drijven', Charles Cresteil (Investment Specialist, BNP Paribas Asset Management).

Modelmatig een beleggingsportefeuille opbouwen. Dat is wat Charles Cresteil (Investment Specialist, BNP Paribas Asset Management) doet. ‘Wij beleggen louter op basis van de factoren die het rendement bepalen.’

‘We willen gewoon de beste effecten vinden’, zo verduidelijkt Charles Cresteil de strategie van BNP Paribas Asset Management. ‘We kijken daarvoor naar verschillende factoren die volgens ons het rendement bepalen. Dat zijn de kwaliteit, de waarde, de rente afgezet tegenover het risico, en het momentum waarin een bedrijf zich bevindt.’ Die aanpak verschilt fundamenteel van een klassieke actief beheerde strategie. ‘Die strategieën vertrekken vanuit een visie op de markt. Hoe zal de economie, de rente of het kredietrisico evolueren? Wij daarentegen ontwikkelen geen marktvisie. Wij vertrekken van onderuit en selecteren uitsluitend op basis van bovenvermelde factoren.’

Proces

De strategie van Cresteil is gebaseerd op een welomlijnd proces. ‘Wij analyseren duizenden effecten en geven die op elk van die vier factoren een score’, legt de Fransman uit. ‘We beleggen vervolgens in effecten met de hoogste gemiddelde score. Dat zijn doorgaans die op alle vier de factoren hoog scoren.’ Ook hier beklemtoont Cresteil een fundamenteel verschil met een klassieke strategie. ‘Die kan onmogelijk een visie ontwikkelen op elk van de duizenden bedrijven in scope. Omdat wij ons beperken tot die vier factoren, kunnen wij wel dat breed universum aan bedrijven analyseren.’

'Door onze focus op een beperkt aantal factoren kunnen we een breed universum aan bedrijven analyseren', aldus Charles Cresteil (Investment Specialist, BNP Paribas Asset Management).

Daardoor kan Cresteil effecten selecteren van bedrijven die niet of minder gevolgd worden door analisten. ‘We willen vooral een goede balans vinden tussen die verschillende factoren. Als je bijvoorbeeld te veel nadruk legt op kwaliteit, dan beleg je te defensief. Als je te veel op de potentiële waarde gaat letten, ga je te veel risico’s nemen. Onze wiskundige modellen zijn net ontwikkeld om die balans te vinden.’

Huzarenstukje

De ontwikkeling van de modellen was een huzarenstukje. ‘We zijn er drie jaar mee bezig geweest, omdat het heel complex is zulke modellen op te stellen. Het gaat om heel veel data.’ Omdat het zoveel investeringen en research vraagt, zijn er volgens Cresteil maar weinig vermogensbeheerders die een dergelijke strategie kunnen toepassen. ‘Nu we het onder de knie hebben, is deze strategie een blijver’, zegt Cresteil vol overtuiging.

Kern van portefeuille

De strategie is erg geschikt om tot de kern van een beleggersportefeuille te behoren, meent Cresteil. ‘Gemiddeld doen we het beter dan de markt, onze benchmark, terwijl we toch zelden meer risico’s nemen dan de markt.’ Cresteil kan die prestaties ook perfect verklaren: ‘Beleggen op basis van onze factoren levert geen snel rendement op, maar op langere termijn komt kwaliteit wel meestal boven drijven.’

Ook aandacht voor het milieu (E), sociale kwesties (S) en goed bestuur (G), de zogenoemde ESG-principes, behoren tot de kern van de strategie. ‘Vroeger betekende aandacht voor ESG dat 30 tot 50 procent van de markt uitgesloten werd. Dat doen we niet meer. Wij sluiten natuurlijk de laagste ESG-scores uit, want daar zitten de echte risico’s. Maar wij bekijken de portefeuille in zijn geheel. Het doel is beduidend beter te doen dan de benchmark. Wij willen bijvoorbeeld dat de CO2-voetafdruk van onze portefeuille de helft minder groot is dan de markt. We hanteren dus ambitieuze doelstellingen, terwijl we toch uit een groot universum kunnen selecteren.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.