Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Beleggen met het oog op een koolstofneutrale toekomst

Om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen, zijn enorme investeringen nodig. Het koolstofvrij maken van transport staat hoog op de lijst, denk aan groene waterstof. Wat zijn de mogelijkheden en de risico’s voor beleggers?

‘Om tegen 2050 een netto nuluitstoot te bekomen, moeten we ons energieverbruik drastisch omgooien. Het Internationaal Energieagentschap schat dat er elk jaar tussen 4.000 en 5.000 miljard dollar aan investeringen nodig zijn’, zegt Steven Sperry, productmanager beleggingen bij Capital Group. ‘Dat heeft uiteraard betrekking op een groot aantal sectoren en bedrijfstakken, zoals de bouwsector. Ook elektrische voertuigen staan centraal in deze dynamiek. Het succes van Tesla en van de fabrikant van elektrische trucks Triviant zijn daarvan het bewijs.’ 

Douglas Upton, aandelenbeleggingsanalist bij hetzelfde bedrijf, vult aan: ‘Dankzij onze interne onderzoeken en gesprekken met bestuurders en andere stakeholders overal ter wereld, hebben we verschillende domeinen kunnen detecteren die interessant zijn om in te beleggen. In de eerste plaats groene waterstof, de hoeksteen van de decarbonisatie, en onontbeerlijk om de doelstellingen van Parijs van 2015 te halen. Groene waterstof ontstaat door de elektrolyse van water – met elektriciteit van hernieuwbare bronnen.’ 

Deze energiebron lijkt onontbeerlijk voor zowel de mobiliteit van de toekomst (alternatief voor brandstof voor de lucht- en scheepvaart), als de opslag van groene energie van intermitterende energiebronnen (zoals wind- en hernieuwbare energie). En dat is niet alles: groene waterstof zal ook nodig zijn voor energieverslindende industrieën zoals de staal- en de chemische industrie. 

‘Om tegen 2050 een netto nuluitstoot te bekomen, moeten we ons energieverbruik drastisch omgooien.’

Steven Sperry
Productmanager beleggingen bij Capital Group

Keerpunt voor waterstof 

‘We komen op een keerpunt met de Europese wettelijke bepalingen en grootschalige overheidssubsidies die een sterke vraag voeden’, analyseert Steven Sperry.’ Ter herinnering: groene waterstof is de helft tot dubbel zo duur als vloeibaar aardgas. Als de prijzen van hernieuwbare energie blijven dalen en de vooruitzichten over een stijgende prijs per uitgestoten ton CO2 standhouden, zullen de lijnen snel zijn uitgezet. Het is onze taak die bedrijven eruit te pikken waarop moet worden ingezet. De productie van groene waterstof vereist voornamelijk kapitaalinvesteringen terwijl de operationele kosten vrij laag zijn. Wel een groot risico voor innoverende bedrijven zijn dure, maar weinig performante activa.’ 

Groene technologie maakt ook gebruik van grote hoeveelheden industriële metalen: de modernisering van de distributienetwerken voor elektriciteit, de plaatsing van laadpalen en het voortbestaan van de bevoorradingsketen zijn onmisbaar in de transitie naar elektrische mobiliteit.  

Beide experts benadrukken de rol van kobalt, nikkel, lithium, koper en van zeldzame aardmetalen voor de windturbines. ‘De voortdurend stijgende vraag en de bevoorradingsproblemen kunnen tekorten of prijsstijgingen veroorzaken waardoor de energietransitie achterstand kan oplopen’, waarschuwen ze. 

DE ESSENTIE 
- Er is elk jaar tussen 4.000 en 5.000 miljard dollar aan investeringen nodig om tegen 2050 een netto nuluitstoot te bereiken. 
- Elektrificatie, groene waterstof en strategieën voor de opvang en opslag van koolstof zijn onontbeerlijk om koolstofneutraal te worden.
- De overheidsmaatregelen zullen de kostprijzen van hernieuwbare energie laten dalen.  

De andere analyses van de experts van Capital Group vindt u hier

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.