Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

'Bij obligatiebeheer moet je bij elke positie een beslissing nemen over risico en rendement'

Voor beleggers kan een markt met lage rente echt een nachtmerrie zijn. Hoe bescherm je je spaargeld en zorg je toch voor rendement? ''De antwoorden hierop zijn te vinden in de wereld van obligaties, maar dan moet je wel weten waar je moet zoeken,' zegt Jeremy Cunningham van Capital Group.

'Bij obligatiebeheer gaat het om vier hoofdfuncties,' aldus Jeremy Cunningham, Investment Director Fixed Income bij Capital Group. 'Allereerst zorgt het voor diversificatie van aandelenvoor een evenwichtige portefeuille. Ten tweede biedt het bescherming tegen inflatie. Ten derde gaat het om behoud van kapitaal, omdat de belegger het hele bedrag terugkrijgt na de verwachte vervaldatum (behalve als bijvoorbeeld de emittent in gebreke blijft). En tot slot gaat het om het genereren van inkomen, een zorg die in alle portefeuilles aanwezig is.'

Deze vier functies werken alleen als de obligaties zorgvuldig zijn gekozen, omdat het obligatie-universum nagenoeg oneindig is en de verschillen groot zijn. 'Het scala van mogelijkheden voor de beste winst/risicoverhoudingloopt door van het ene uiterste naar het andere, en is buitengewoon divers', aldus Cunningham.

'In het huidige klimaat van lage rendementen  en rente moet je over behoorlijke kennis van zaken beschikken om rendement te behalen. Zelfs bij de hoogrenderende obligaties waar sterke interventies van overheid en centrale banken achter zaten, was het rendement lager. Tegelijkertijd was er wereldwijd een onverminderd grote vraag, waardoor rendementen sowieso daalden. Je moet dus verder kijken dan puur diversificatie van soorten obligaties, met een zorgvuldige combinatie van bedrijfsobligaties, staatsobligaties van opkomende markten, enz.'

'Analisten die ook activa beheren voegen iets toe en slaan een interessante brug tussen 'pure' analisten en portefeuillemanagers.'
Jeremy Cunningham
Investment Director Fixed Income bij Capital Group

En vergeet ook effecten in buitenlandse valuta niet. 'Zodra economieën zich herstellen, zullen die gunstig afsteken tegen de dollar. En als het einde van de pandemie in zicht komt, zal de credit rating – de ‘kwaliteit’ – van deze obligaties ook verbeteren. Bij obligaties in opkomende markten gaat onze voorkeur uit naar lokale valuta, omdat die meer opleveren. En ook omdat bij economisch herstel de lokale valuta van deze markten gunstig zullen afsteken tegen de dollar. Een ander belangrijk punt is dat rendementen bij obligaties van opkomende markten doorgaans structureel veel hoger zijn dan bij obligaties in ontwikkelde markten.'

Oppassen voor overwaardering 

'In het kort komt het erop neer dat je een obligatieportefeuille positie voor positie moet opbouwen,' zegt Cunningham. 'Sommige sectoren die vroeger erg aantrekkelijk waren, zijn nu overgewaardeerd. De zogenaamde 'procyclische' bedrijven zullen herstellen. Aan de andere kant zijn er ook farmaceutische bedrijven die recent zeer goed hebben gepresteerd, waarvan de waarderingen nog steeds stijgen. Maar de rendementen in deze sector nemen wel af. We denken dat het beter is om ze vanaf nu te vermijden.'

Bij Capital Group wordt elke portefeuille beheerd door verschillende managers zodat meerdere perspectieven kunnen worden samengebracht, wat de beste informatie oplevert. 'Onze analisten beleggen zelf ook, ze beperken zich niet tot onderzoek en aanbevelingen doen. Sommige analisten werken ook sectoroverstijgend. Zij komen met nieuwe beleggingsideeën op basis van hun analyse van feiten, waarderingen en liquiditeitsprofiel. Analisten die ook activa beheren voegen iets toe en slaan een interessante brug tussen 'pure' analisten en portefeuillemanagers. Daarnaast zorgen we er ook voor dat er op wereldwijd niveau veel interactie plaatsvindt. En de deur van het bestuur en het senior management staat altijd open voor iedereen in het bedrijf.'

Wilt u meer inzichten van onze experts? Klik hier. Voor meer informatie over obligatiebeheer bij Capital Group, klik hier. 

 

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.